Изречение или благословия за левкоариооза


ЛЕВКОАРЕОЗА - ПРЕЦЕНКА ИЛИ БЛАГОСЛОВИЕ?


Официално перивентрикуларната левкоариооза на мозъка е РЕДКА патология, която засяга определени области в мозъка. БЯЛАТА МАТЕРИЯ ПОД КОРКОВ СЛОЙ СТАВА ПО-МАЛКА Плътност поради остра или хронична исхемия. Също така е известно, че тази патология РЕДКИ се развива като самостоятелно заболяване и най-често показва наличието на проблеми с кръвообращението..

Фокусите на левкоариоозата в мозъка изглеждат като зони с намалена плътност и могат да бъдат разпръснати в по-дълбоките части на мозъчните полукълба, а също така обграждат вентрикулите с еднакви и неравни ивици. Смята се, че подобно състояние е изключително опасно за човешкото здраве, тъй като някои промени в структурата и функциите на централната система са необратими.

Предполага се, че причините най-често се крият в нарушаването на нормалното кръвоснабдяване и храненето на нервните тъкани. Например, подобно състояние най-често се среща при хора, страдащи от мозъчна исхемия, съдова деменция и някои други заболявания..

От друга страна, не по-рядко патологията се развива в резултат на инсулт. Освен това хората с болестта на Алцхаймер са податливи на левкоараоза на мозъка, която е придружена от различни атрофични процеси, свързани с възрастта промени и в крайна сметка води до деменция..

По причини експертите приписват и болестта на Binswanger - това е много специфична форма на дисциркулаторна енцефалопатия. Естествено, атрофия на нервните тъкани и други увреждания на структурите на централната нервна система също могат да доведат до промени в бялото вещество на мозъка. И в някои случаи левкоариоозата се развива на фона на захарен диабет и някои други метаболитни нарушения в тялото на пациента..

Левкоариоозата засяга и личните качества. Човек става по-емоционален и раздразнителен, често не може да контролира своите действия или изблици на агресия.

Медицински проучвания на ефектите от тези лекарства все още са в ход - защото няма сигурност и разбиране за това какво НАИСТИНА се случва и какво е това състояние.

При ядрено-магнитен резонанс това състояние се наблюдава като много бели петна, разпръснати из мозъчната тъкан. Понякога тези петна се комбинират и те стават ясно видими..

Официалната медицина спря на това, образно казано, сложи край, роди нова диагноза. Други изследователи отидоха по-далеч.

През 1972 г. В.П. Казначеев, С.П. Шурин и Л.П. Михайлов официално регистрира откритие, което установява електромагнитна връзка между живите клетки. Ненормални явления са засегнати в нейните творби от покойния Н.П. Бехтерев. Изследванията на пресечната точка на психиатрията и парапсихологията се извършват от A.G. Лий, който разработи система за тестване на паранормални способности при хора с помощта на редица специални устройства.

Олга Ивановна Койокина, кандидат на медицинските науки, водещ изследовател във Федералния научен клиничен експертен център за традиционни методи за диагностика и лечение.

Олга Койокина е неврофизиолог и рефлексотерапевт. Завършва Ярославския държавен медицински институт и следдипломно обучение в Института по биофизика на Руската академия на науките. Автор на 105 публикувани научни статии и пет изобретения. Кандидат на медицинските науки. Водещ изследовател на Федералния научен клиничен експертен център за традиционни методи за диагностика и лечение.

Хората редовно идват в нейната лаборатория, нетърпеливи да проверят способностите си. Тук мозъкът им се изследва с помощта на енцефалограф и 16 сензора. Получените данни се обработват от компютърна програма, която регистрира вълновите емисии, свързани с ритъма на мозъка..

Паранормалните способности са умения, които надхвърлят съществуващата научна картина на света. Телекинезата, телепатията, развитата интуиция са само няколко поразителни примера. Въпреки мнението на научната общност, че човек е ограничен от рамките на своето физическо тяло и не може да проявява такива умения, има начини за откриване и развитие на паранормални таланти (https://trenermozga.ru/chelovek/paranormalnye-sposobnosti.html).

Паранормалните способности се наричат ​​още психически. Терминът произхожда от лат. допълнително "over, out" + sensus "усещане". С други думи, терминът се използва за описване на чувства и способности извън обичайните човешки възможности..

Хората, които имат свръхестествени таланти, се наричат ​​екстрасенси. Уменията, които човек проявява, могат да бъдат напълно различни..

Учени и парапсихолози от много години изучават паранормалните способности на човека. Многобройни изследвания показват, че тайната на необичайния дар на хората се крие... в мозъка им (https://www.pravda.ru/mysterious/292915-extrasens/).

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА РАДИАЦИЯТА СА ФИКСИРАНИ В СНИМКИТЕ КАТО БЯЛИ ПЕТНИ. И тук започва най-любопитното! При повечето хора тези бели точки се ПРЕКРАТЯВАТ в целия мозък..

Но за тези, които имат екстрасензорни способности, те са КОНЦЕНТРИРАНИ В КЛЪСТРИ, а освен това ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪВ ВЪВ ВРЪЗКА под формата на лъч, насочен към короната!

= и ето решението на левкоариоозата! Корона - отворена коронна чакра =

Олга Койокина: „Всеки талант е свързан с определена работа, защото носи удоволствие на талантлив човек. УВЕЛИЧЕНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ САЙТОВЕ НА МОЗЪКА ВОДИ КЪМ ТЕХНОТО РАЗВИТИЕ и в крайна сметка до развитието на суперсили ".

= тези области (точки) или клъстери могат да се скитат, в зависимост от това коя от по-висшите си способности човекът активира. В различно творческо състояние ще се прояви различна картина на разпределението на белите точки =

Мозъчната дейност на всеки човек се организира индивидуално, въпреки че има общи характерни черти за всички - отбелязва Олга Ивановна. - Вероятно ПЕРЦЕПЦИЯТА ЗА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ е различна от тази на повечето хора. Мозъкът на лечителите (като пример) работи по различен начин и това се определя от инструменти. Наблюдават се ВИСОКИ МОЗЪЧНИ ЦЕНИ. ("Диагностика на чакрите",).

Много хора - „рентгенови лъчи“ минаха през кабинета на Олга Койокина, включително Наталия Воротникова, участничка в „Битката на екстрасенсите“. Лекарят обяснява техния феномен като СИНЕСТЕЗИЯ - СОБСТВЕНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, ЗА ДА ИМА МЕЖДУМЕНЗАЧНА ВРЪЗКА, когато стимулирането на определени сензорни или когнитивни канали води до неволен отговор на други сензорни или когнитивни канали („Как работи мозъкът на психиката“. html).

= в случай на повишено осъзнаване, тези отговори стават максимално хармонични - най-високата космическа етика =

Най-често срещаната форма на синестезия е цветната графема СИНЕСТЕЗИЯ, при която човек възприема букви, цифри или символи в определен цвят. При други форми на синестезия човек вижда конкретно местоположение на датата в пространството, олицетворява числа или възприема звуци в цвят.

СИНТЕСТИЯТА СЕ СЧИТА за неврологично състояние, но НЕ е разстройство, тъй като не пречи на способността на човека да изпълнява някаква функция. МНОГО ХОРА НИ ПОДОЗИРАТ, ЧЕ НИВОТО НА СЕНЗОРНА РЕАКЦИЯ Е МНОГО ПО-ВИСОКО ОТ ОБЩО.
Изследванията показват, че около един на 23 души има синестезия. Примери за известни хора със синестезия са писателят Владимир Набоков, композиторът Оливие Месиаен, изследователят Никола Тесла и др..

Идеите за това как работи мозъкът се променят непрекъснато, тъй като се откриват все по-неопровержими факти..

Казват, че човек в живота си използва не повече от 15-20 процента от потенциала на мозъка и че в нас е заложено много повече: талант, супер памет, свръхвисокоскоростно четене, супервизия, суперслух, способността да предава мисли на разстояние, левитация и много други..

Ако живите клетки не функционират, те умират. Всички мозъчни клетки функционират. Но УСЛОВНО Е ПРИЗНАТО, че само част от мозъчната дейност (10-20 процента) е свързана с възприеманите процеси. Останалата част от дейността принадлежи на несъзнаваното ниво - това са различни автоматизми (например в речта, ходенето и т.н.), интуицията и т.н. ВСЯКИ ТАЛАНТ Е СВЪРЗАН С ОПРЕДЕЛЕНА РАБОТА, ЗАЩОТО ДАВА РАДОСТ НА ТАЛАНТИРАН ЛИЦЕ.

Повишената активност на съответните области на мозъка води до тяхното РАЗВИТИЕ и в крайна сметка до развитие на суперсили. В момента се използват древните и се създават нови техники и технологии за РАЗВИТИЕТО НА СВОЙСТВАТА НА СЪЗНАНИЕТО.

Например разширяването на сферата на възприятие чрез увеличаване на чувствителността или развиване на екстрасензорни способности може да допринесе за самолечение. ВАЖНО Е, ЧЕ ВСЯКА ДЕЙНОСТ Е САМОУПРАВЛЕНА - СЪЗНАТА.

Всъщност, в случай на НЕКОНТРОЛИРАНИ ПРОЦЕСИ, можете да стигнете до психиатър и ще бъде трудно да се лекувате.

Между другото, 3 процента от хората имат перфектна височина. Абсолютната височина не е просто подобрена способност за чуване, но способността за мислено класифициране на звуците в категории, запаметяване на честотата на всеки звук.

Смята се, че в САЩ и Европа около 3% от населението има перфектна височина и около 8% от тях са професионални музиканти. Перфектният слух също е по-често при хора, които са слепи от раждането, имат синдром на Уилямс или разстройство от аутистичния спектър..

= това е и възможност за възприемане на най-високите вибрации на светлината. И го използвайте като ръководство, например, при намирането на необходимата информация =

ЩЕ ПОВТОРИМ ОТНОВО.

Белите точки са енергийни източници на мозъчните ритми. Те обикновено се намират в мозъчния ствол и таламуса (зрителни хълмове и основната част на диенцефалона, която насочва импулси от всички видове чувствителност - температура, болка и др. Към мозъчния ствол).

За хората, които НЕ ВЯРВАТ В СЕБЕ СИ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ДАДАТ СИ ЖИВОТА НА ДРУГ, тези "бели мухи" СЪЩО са разпръснати из целия мозък, като звезди в черно небе, НО ХАОТИЧНИ.

А за екстрасенсите - прочетете „ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОВЕРЯВАТ САМО СЕБЕ СЕ“, не само се натрупват тези „звезди“ в дебели „облаци“, те се подреждат и под формата на лъч, насочен към короната!

Нека напомним, че КВАНТОВИЯТ ПРЕХОД е действителната РЕАЛНОСТ, която се проявява на ВСИЧКИ нива на познание. Можете, разбира се, да продължите да отричате всичко - това, разбира се, НЯМА да спре еволюцията. Но развитието на индивида - неговото осъзнаване - ще спре за известно време, за да се отрази.

Когато в някои затворени лаборатории бяха показани снимки с бели петна, учените трябваше да признаят, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИЖДАТ ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ФЕНОМЕНЪТ - ФЕНОМЕНЪТ НА ОТВОРЕНОТО СЪЗНАНИЕ - НАИСТИНА СЪЩЕСТВУВА („Мозъците на екстрасенсите са от едната страна. www.kuban.kp.ru/daily/23276/28828/).

На снимката на мозъка на тези субекти от хаотично разпръснатите в началото енергийни точки се появява ТУНЕЛ, който е заровен в МАКУСАТА.

Тоест, МОЗЪКЪТ в този случай проявява НОВ НЕОБИЧАЕН СОБСТВЕН ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО въздействие.
По това време пътуването на съзнанието се извършва в пространството и времето..

Няма от какво да се страхувате, ако необичайното състояние на съзнанието е под контрол. Но това ТРЯБВА ДА Е ОБУЧЕНО И ОБУЧЕНО, КАТО В СПОРТ.

Между другото, всяка мишка, като всяка котка, е екстрасенс. Както всички други същества, проявени в ЕДНОТО ПОЛЕ НА СЪЗНАНИЕТО.


От този научен сайт (https://www.extra-mir.ru/club/user/5406/blog/3217/) е взета информация за доброволното сертифициране на услугите на лечители и езотерици. Това е необходимо, за да се илюстрира как се случва идентифицирането на петна и ритъми на мозъка..

РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ.

Проведено е неврофизиологично изследване с цел измерване и оценка на активността на мозъка в нормално състояние на будност и сравняване с данните от измерванията в определени състояния на съзнанието - извършване на специални индивидуални тестове.

Записване на електрическата активност на мозъка - електроенцефалограма (ЕЕГ) с последващ спектрален и кохерентен анализ и използване на техники за невро-картографиране под формата на разпределение на индикаторите на мощността на честотния спектър в отделни области на повърхността на мозъчните полукълба, както и кохерентни връзки между тези области.

Използвайки метода на функционалната томография, беше определена локализацията в мозъчните структури на еквивалентни диполни източници на произход на електрическата активност в наблюдаваните честотни диапазони, за да се идентифицират най-изразените реакции при извършване на отделни тестове.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.

ЕЕГ показва алфа ритъм със средна амплитуда (до 100 μV) и проблясъци на бета ритъма главно по централните, теменните и тилните отвеждания, което показва състояние на повишен тонус на центровете на възходяща кортикална активация от страната на мозъчния ствол. Зоналните различия се изглаждат, алфа ритъмът е добре изразен в предните отвеждания, което може да показва състояние на светлинен транс.

На картите на разпределението на силата на ритмите (стр. 3) функционалната асиметрия и зоните на доминиране на силата на ритмите са в рамките на нормалното. Алфа ритъмът, свързан с телесното възприятие с честота 8-9 Hz, е концентриран не само в сензомотора, но и в теменните асоциативни и зрителни зони на мозъчната кора. Това предполага възможността за проява на телесно-зрителна синестезия като елементи на екстрасензорно възприятие..

По същия начин алфа ритъмът, свързан със зрителното възприятие, има максимуми на мощност не само в тилната (зрителната) кора, но и в сензомоторните области на кората, където са налице мускулно-кожната чувствителност и двигателната активност, което показва възможността за зрително-телесна синестезия..

От друга страна, при по-високи честоти (12-13 Hz), алфа ритъмът е представен не само в задната темпорална кора, където е разположен центърът на слуховото възприятие, но и в асоциативните париетални, централни сензомоторни и тилни зони на кората на зрението. Това предполага възможността за телесно-слухова и зрително-слухова синестезия, свързана със сложно фигуративно слухово възприятие..

Това разпределение съответства на възможността за проява на СИНЕСТЕЗИЯ, като един от механизмите на екстрасензорното възприятие.

Според функционалната томография в тета честотния диапазон (4-7 Hz) се наблюдава леко разпръснат енергиен поток от еквивалентни диполни източници, насочен отпред към челото. Източниците на делта и тета вълните се разпределят и в централните структури на мозъка, който покрива възходящите системи на неспецифично активиране в таламуса.

В диапазоните АЛФА-ЧЕСТОТА има още по-разпръсната версия на очертания ЕНЕРГИЕН ПОТОК ПРЕД И НАГОРЕ.

Алфа ритъмът с по-висока честота (12-13 Hz) и гама ритъмът са по-отговорни за силно организираните слухови изображения. В ДИАПАЗОНА НА ГАМА, ПОТОКЪТ СЕ НАБЛЮДАВА И ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ОБЛАСТИ НА ПЪРВИЧНО ВЪЗПРИЯТИЕ НА СЛУХА.

По този начин, вече във фонова дейност се отбелязва готовността на мозъчните структури за енергична дейност с елементи на екстрасензорно възприятие с участието на телесно-зрително-слухови синестезии..

СЪВМЕСТНА РАБОТА ПО ОБРАЗИ С ВТОРИ УЧАСТНИК

ЕЕГ показва алфа ритъм, който също се изразява във всички отвеждания и се редува с високочестотна активност и отделни проблясъци на бета ритъма. Такъв ЕЕГ може да се наблюдава в транс състояние и когато нивото на активност на мозъчната кора се променя..

Сравнителните карти показват значително увеличение на силата на всички ритми в пред-темпоралните области на лявото (речеви зони) и дясното полукълбо, което показва нарастваща активност на слуховата и речевата сфери на дейност. В същото време мощността на високочестотните ритми бета2 и гама намалява, особено в задните темпорални (слухови и емоционални) области.

Силата на алфа ритъма значително намалява в диапазоните от 8-9 Hz и 12-13 Hz, което показва прехода на сензорните части на кората в състояние на повишено активиране.
Силата на алфа ритъма 9-10 Hz и 11-12 Hz, напротив, се увеличава главно в антероцентралните области, което е свързано с леко увеличаване на трансовото състояние.

Според функционалната томография разпределението на еквивалентни източници на произхода на ритмите образува енергийни потоци в делта и тета честотни диапазони, което показва биоенергийна връзка между първия и втория участник в изследването..

Във високочестотния спектър на гама обхвата се образува разпръснат поток главно в лявото полукълбо, насочващ БИОЕНЕРГИЙНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЕФЕКТ

В резултат на това, поради енергията на възходящите системи на неспецифично активиране и емоционални центрове, МОЗЪЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ СИ ПРЕОБРАЗЯВАТ НА ВИСОКО НИВО И СЪЗДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ (ПРОХОД) НА ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ.

САМОСТОЯТЕЛНО ПЛЕЙБИК И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗА

ЕЕГ показва потенциални трептения (ISPO) с ниска амплитуда с период на вълна от няколко секунди. На фона на ISPO се наблюдава алфа ритъм във всички отвеждания, редуващи се с изострени вълни и отделни проблясъци на бета ритъма.

Картите за разпределение на силата на алфа ритъма показват, че сензорно-моторният ритъм с честота 8-9 Hz е добре представен в зрителната кора, зрителният ритъм с честота 9-12 Hz - в сензомоторната кора, а ритъмът на слуховите зони с честота 12-14 Hz - във визуалната, сензомоторната зони. Ето как са представени възможностите ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СИНЕСТИИ: телесно-зрително-слухови.

Според статистическото сравнение, мощността на бавно-вълновата (делта) активност в дясното полукълбо и тета ритъма в лявото полукълбо леко се увеличава в сравнение с фона. В същото време мощността на ритмите на високочестотни бета1-, бета2-, гама в сензомоторната зона на кората значително намалява, което, в комбинация с увеличаване на бавно-вълновите ритми, показва развиваща се релаксация.

Надеждността на статистическите промени в подлентите на алфа честотата потвърждава, че в сравнение с фона, увеличаването на силата на алфа ритъма в предните области на мозъка отразява развитието на състояние на релаксация и светлинен транс.

Разпределението на еквивалентни диполни източници в обхвата на делта, тета и алфа1 ритмите е насочено централно както напред към челото, така и нагоре през сензомоторната кора, представляваща ДВОЕН ПОТОК.
ИЗТОЧНИЦИТЕ ОТ ПРОИЗХОД НА ВИСОКОЧЕСТОТНИ РИТМИ НА ГАМА СА НАСЕЧЕНИ ОТ ЦЕНТЪРА НАГОРЕ И КЪМ ВРЕМЕННИТЕ РЕГИОНИ НА ДВАТА ХЕМИСФЕРИ.

По този начин, както и при други тестове, синестезиите се засилват, емоционалните центрове на темпоралните региони участват в активност, формират се енергийни потоци и възниква възможността за развитие на свойствата на съзнанието и неговото РАЗШИРЯВАНЕ МОЗЪГА МОЗЪКА.

Знаете ли, че всеки ден мозъкът ви генерира достатъчно напрежение, за да образува мълния??
Въпреки че електрическият потенциал на мозъка в покой е по-малък от този на конвенционалната акумулаторна батерия, зарядът, преминаващ през мембраните им, има колосално напрежение - около 50 миливолта на клетка ("Саморазвитие, седем факти за мозъка, потвърдено от изследвания").

Умножете това по 100 милиарда клетки - най-малко четири пъти броя, необходим за появата на мълния по време на гръмотевична буря.!


Откъде идва информация за ясновидците? („Тайните на мозъка: На какво е способна силата на мисълта“, https://www.m24.ru/articles/uchenye/14102014/57494).
Дори тибетските мъдреци вярваха, че сме заобиколени от „акаша-хроника“, както наричат ​​това поле. Всичко е написано в това поле, всичките ни мисли се свеждат до това, че трябва да влезем в резонанс с тези вълни, които са в това поле, за да получим необходимата информация.


И сега - неочакван обрат. Пациентите с кома помагат на учените да разкрият основната мозъчна мистерия.

През 2016 г. учени от Харвардското медицинско училище откриха МАЛКИ ДВА КУБИЧНИ МИЛИМАТРА ОБЕМ В МОЗЕКА НА МОЗЕКА, ВЗАИМОДЕЙСТВУВАЩИ С НЕВРОНИТЕ НА МОЗЕКА.
Руският биолог Владимир Ковалзон го нарече "ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА ДУШАТА".
Авторите на работата са изследвали 36 пациенти с тежки мозъчни травми, от които 12 са били в кома. С привидно еднакъв мащаб на поражение, някои имаха съзнание, докато други не. Картографирането на FMRI сочи към областта на мозъчния ствол в лявата облицовка на моста: именно това увреждане води до кома.

Това място взаимодейства с две области на мозъчната кора: предната част на островния лоб и прегенералната област на предната цингуларна кора. Има големи неврони, които проникват чрез процеси във всички слоеве на кората. Те се срещат само при животни с големи мозъци - страхотни маймуни, слонове, делфини.

Ако „мястото на локализация на душата” в багажника е унищожено, връзката между тези области в кората се прекъсва и мозъкът се изключва. Будността и разбирането на околната среда изчезват - две ключови състояния, които определят съзнанието.

Учени от Университетската болница в Айова (САЩ) вярват, че съзнанието също разчита на една от дълбоките части на мозъка, например хипоталамуса или базалния преден мозък. Състоянието на будност зависи от тяхната безопасност..

При 33 пациенти таламусът е бил засегнат след инсулт. Четирима изпаднаха в кома. Оказа се, че мозъците им са повредени много повече от други: освен таламуса, хипоталамусът и стволът са повредени..

Като цяло изходът от кома изглежда така. След кома настъпва вегетативно състояние, тоест тялото е живо, но не реагира на нищо. Тогава малкото съзнание се връща, когато човек може например да фиксира поглед или да следва обект с очите си..

И едва тогава се възстановяват функции от по-високо ниво, например способността да се движи ръката по команда, да се отговаря на елементарни въпроси - поне с очите. Авторите на работата отбелязват, че пациентът може да не проявява никаква двигателна активност и въпреки това да е в съзнание. Ето защо е важно да се оцени състоянието на пациентите в кома, като се използват нови диагностични методи..

Учените от САЩ и Великобритания говорят за същото. Те са изследвали 21 души с тежки мозъчни увреждания, включително тези във вегетативно състояние. В сравнение с 13 здрави субекта. Членовете на семейството четат на пациентите истории от живота си преди заболяването, а изследователите картографират мозъка и заснемат електроенцефалограма. Оказа се, че при някои пациенти закъснението в електрическата активност на мозъка в отговор на речта е същото като при здравите хора..

НЕОБХОДИМО Е ДА ИЗПЪЛНЯМЕ коматозни пациенти, за да се идентифицират онези, които са в съзнание, но са заключени в телата си и не могат да съобщят за това. Такива пациенти трябва да се лекуват по съвсем различен начин, да се извърши РЕХАБИЛИТАЦИЯ, която ще възстанови физическите и когнитивните им способности..

Произведенията от последните години не само помогнаха да се установи в общи линии как възниква съзнанието, но също така даде надежда, че пациентите, ОБУЧЕНИ В ИДВАНЕ, ще могат да се върнат към живота..

Отговорът на стимулите се изразява в промяна в ритмичната активност на мозъка. Както показва електроенцефалограмата, мозъкът на пациентите реагира на докосване с мека четка и писане на букви на ръката, както и на емоционално значими звукови стимули: плач, пеене на птици, кашлица или надраскване. Колкото по-емоционален е стимулът, толкова по-силна е реакцията към него. Монолог, звуците на падащи капки или изброяването на редове от числа оставят пациентите безразлични. Мозъчният отговор на пациентите към емоционални стимули е много по-близък до този на детето, отколкото до този на здравите възрастни..

Забележително е отсъствието на промяна в ритъма на алфата, което е типично за здрави хора. Тези промени често се свързват с творческа активност; при здрави субекти алфа активността се увеличава, когато четат текст или повикват номера, т.е.те предават информация, която изисква концентрация..

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Оказва се, че ЛЕВКОАРЕОЗАТА изобщо НЕ е диагноза на рядка патология, а ПОКАЗАТЕЛ НА ГЛОБКИТЕ СПОСОБНОСТИ на човек - ключовата дума „СЪЗНАТА“.

Качеството на белите петна зависи от „КОЛИЧЕСТВОТО“ на осъзнаване. Омекотяване на локалната структура на мозъка - като НЕЗАМЕРЕН атрибут на фина СЪЗНАТА ВРЪЗКА с Висшия план.

БРОЯТ бели петна са свързани с ПОДАРЪКА, с който човек работи в момента. Например, ако това е ясновидство, то то ще включва частите на мозъка, отговорни за зрението, и там петната ще бъдат локализирани; ако яснота - тогава области на слуха.

ПЪЛНОТО ОТСЪСТВАНЕ НА ВСЯКАКА ИНФОРМАЦИЯ обаче също може да доведе до омекотяване, но това е въпрос на разлагане и използване на тъканите, оставяйки жизнения план.

Нашият мозък е покрит с тънка "капачка" от гъвкави невронни мрежи.
Аналогия са електрическите автомобили в увеселителен парк. От всяка машина се изкачва щифт - връзка с тавана, който представлява решетка. В края на щифта се вижда гъвкава „жица“, от която често се избиват искри, когато автомобилът се кара. По същия начин в нашия мозък има ключови точки на електрически импулси (бели петна), които включват електрическата резонансна комуникация (мрежа).

ПОДАРЪКЪТ НАПЪЛНО Е ВКЛЮЧЕН С ПЪЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА СОБСТВЕНИКА.

Така се оказва, че предишната диагноза „левкоараоза“ всъщност е НАЙ-ВИСОКОТО БЛАГОСЛОВИЕ.

Нека добавим още нещо.

В енергийния план "омекотяване на мозъка" означава отваряне на седмата коронна чакра (енергиен център) с баланса на всички преди това отворени центрове.
"Омекотяване" - разреждане - клирънс. или PRO - LIGHT.

Повечето хора мислят, че светлината е някъде там..
Но се оказа, че всъщност е ТУК и СЕГА.

По отношение на плътния физически мозък това омекотяване проявява по-висока връзка с Висшия свят. В езотеричната литература тази връзка се нарича „ДУРКАТА НА БРЕМА“, повтаряме, това е проекция на енергийната връзка върху физическия мозък.

Нека ви напомня, че всяка бяла точка е електрически импулс. Когато точките се съберат, се ражда импулс, много повече, отколкото е необходим за образуването на мълния..

Тук има реално доказателство за съществуването на Висшия канал, за чиято необходима чистота е пълна всяка информация, предавана от Висшия план и приета от хората..

А практиката на СЪЗНАНИЯ БАЛАНС е ГЛАВНАТА практика, която обединява всички други тренировки и медитации.

Левкоараоза на мозъка - какво е това, как да се лекува

Левкоараоза на мозъка - какво е това и как да се лекува? На първо място, това е заболяване, характеризиращо се с промяна в структурата на мозъчната тъкан. Това се дължи на хроничния процес на исхемия на нервната тъкан, следователно, преди да започнете лечението, разберете причината за некротичните промени.

Видове и етапи

Въз основа на локализацията на огнища на левкоариооза се разграничават следните видове патология:

 1. Перивентрикуларна.
 2. Подкоркови.

Перивентрикуларната левкоариооза на мозъка се характеризира с разположението на огнища на некроза в дебелината на бялото вещество около рогата на страничните вентрикули под формата на "капачка" или уши.

При подкорковата левкоариооза зоната на разрушение се наблюдава в периферията на органа, под кората. Фокусите са локализирани рядко във всички тъкани на субкортикалното вещество, за да свържат зоните на разрушаване на нервната тъкан.

Има 3 стадия на левкоариооза със съответните прояви:

 1. Отбелязва се съживяване в сухожилните рефлекси, което се изразява в дискоординиране на движенията, нарушаване на походката: стъпките са бавни и кратки. Има увреждания в когнитивната дейност на мозъка. Пациентът се оплаква от увреждане на паметта, разсеяност, намалени интелектуални способности.
 2. Клиничните признаци на патология I степен се засилват, има забавяне на умствената и психомоторна активност на мозъка. В зависимост от това коя зона е унищожена, може да възникне апатия, депресия, раздразнителност или обратно летаргия. Има проблеми с работата на отделителната система, например, уринарна инконтиненция. Работоспособността намалява, болният престава да следи външния си вид.
 3. Клиничната картина се влошава, налице са всички признаци на деменция. Поведенческите отклонения се увеличават: има летаргия, объркване, рязко намаляване на когнитивната активност на мозъка със съответни прояви. В някои случаи способността за извършване на целенасочени движения на крайниците е нарушена. Инконтиненцията на урината става постоянна.

Основни проявления

Известно е, че заболяване като левкоариооза на мозъка прогресира като разрушаване на нервната тъкан. Колкото по-силни са промените в дадена област, толкова по-ярки стават признаците на патология..

При некроза на бялото вещество на фронталната част на мозъчните полукълба се наблюдава намаляване на интелектуалните способности, нарушение на говора, в същото време двигателната способност да остане на нормално ниво.

Най-характерните признаци на левкоариооза са:

 • Психоемоционални разстройства;
 • Влошаване на паметта, намалена умствена активност;
 • Говорни нарушения;
 • Нарушена координация на движенията;
 • Промяна на походката;
 • Налице са промени в настроението.

Дълго време тези прояви се считаха за последица от свързаните с възрастта промени. Съвременните диагностични методи обаче разкриват пряка връзка на определени признаци с разрушаването на нервната тъкан в определена област..

Диагностични и лечебни методи

Преди да започнат да лекуват левкоариооза, експертите установяват причината за нейното развитие. За да направите това, вземете анамнеза, попитайте за възможни прояви. След това те правят тестове и извършват подробен преглед на структурите на мозъка.

Комплексът включва следните процедури:

 • Биохимичен кръвен тест, глюкозен тест;
 • Изследване на системата за кръвоснабдяване на мозъка;
 • CT или MRI.

За такова заболяване като левкоариооза са характерни следните промени в кръвната картина: има повишено съдържание на липиди и левкоцити, хемоглобинът е под нормата. Ангиографията ще помогне да се идентифицира нарушеното кръвообращение в мозъка поради съдова обструкция.

Най-информативните методи за откриване на огнища на промени са ЯМР или КТ на мозъка. Получените изображения показват наличието на мозъчни области с промяна в честотната лента на импулса.

Как да се лекува левкоариоза се определя от невролог. Той, въз основа на данните от изследванията, трябва да предложи най-ефективната терапия в този случай. Трябва да се разбере, че патологията не изчезва сама и може да прогресира с висока скорост. Затова не се самолекувайте.

Терапията е насочена към премахване на причината за заболяването. Ако развитието е провокирано от захарен диабет, тогава е необходимо да се стабилизира метаболизмът и да се върне нормалното ниво на кръвната захар.

Ако пациентът е в лошо състояние, тогава мозъкът се стимулира с помощта на лекарства, които могат да възстановят мозъчната активност чрез подобряване на метаболизма в нервната тъкан и нормализиране на кръвоснабдяването на органа..

Тези лекарства включват вазодилататори и антиоксиданти:

 • Инхибитори на фосфодиестеразата;
 • Блокери на адренергичните рецептори;
 • Метаболитни стимуланти.

Предотвратяване на нарушения

Дори ако лечението дава добри резултати, пациентът или хората, отговорни за него, трябва да се придържат към определени правила за целия период на лечение и рехабилитация.

Акцентът е върху изпълнението на изпълними физически упражнения, насочени към поддържане на мускулния тонус. Полезен би бил специален масаж.

Отказът от тютюнопушене и алкохол ще има положителен ефект върху състоянието на пациента.

Диетата трябва да включва риба, зеленчуци, плодове, докато употребата на мазни храни е ограничена.

Левкоараоза на мозъка

Има заболяване, при което бялото вещество на полукълбите на мозъка, багажника, малкия мозък е увредено и води до нарушаване на плътността на нервната тъкан и нейното функциониране. Това заболяване е зависимо и неговото име е левкоариооза на мозъка. По правило се придружава от метаболитни нарушения и съдови и дегенеративни вредни процеси..

Какво е

Не толкова отдавна лекарите не знаеха какво е това левкоараоза на мозъка и не можеха да предписват ефективно лечение. Сега медицината напредва, въвеждайки нови методи, например ЯМР (ядрено-магнитен резонанс), с помощта на които е възможно да се идентифицират мозъчни нарушения при пациенти. В ранните стадии на левкоариоозата специалистите не са обърнали внимание на малкото „сияние“, показано чрез ЯМР, но с по-задълбочено проучване на този процес се наблюдава промяна в структурата на бялото вещество, а след това и редица опасни симптоми. Тази ситуация увеличава риска от деменция или деменция..

Структурата на мозъка

Не винаги е възможно да се открие левкоариооза на мозъка клинично и в ранен стадий. Твърди се, че около 85-90% от възрастните хора изпитват това заболяване поради възрастта и се счита за норма. Често левкоараозата на мозъка е придружена от други заболявания: съдова атеросклероза, хипертония, диабет.

Колко сериозно протича болестта, е трудно да се каже. Много често тя може да не бъде правилно диагностицирана, защото няма симптоми или има дисциркулаторна енцефалопатия или ако човекът има деменция.

Тъй като това е несамостоятелна патология, лекарите не могат да предложат специфични методи на лечение. Ако перивентрикуларната левкоариооза на мозъка бъде открита случайно, по време на изследването на съвсем друго заболяване, тогава е необходимо да се цели лечението на първото заболяване и подобряване на метаболизма.

Причините

Има 2 вида разреждане на нервната тъкан: фокална и дифузна. Вредата се нанася на бялото вещество в подкорковата област, както и около вентрикулите и други области на мозъка. Това явление често се случва след предишен инфаркт на миокарда..

Има такива причини за левкоариооза:

 • Лоши навици;
 • Диабет;
 • Възрастна възраст;
 • Атеросклероза;
 • Артериална хипертония;
 • Алкохолно отравяне.

Косвени причини за мозъчна левкоариооза:

 • Церебрален инсулт;
 • Болест на Binswanger;
 • Увреждане на мозъчните съдове;
 • Деменция и инфекциозни заболявания;
 • Болест на Алцхаймер.

Най-прецизната левкоараоза се наблюдава в резултат на различни нарушения на мозъчните съдове. По този начин почти всеки, който страда от деменция в резултат на неправилно кръвообращение в мозъка, има своите симптоми и признаци..

Този процес се нарича характерен или задължителен признак на хипертонична енцефалопатия. Той е придружен от увреждане на артериолите поради високо кръвно налягане. Сега можем с увереност да кажем, че основната причина е хипертонията..

В допълнение към съдови увреждания, причината може да бъде множествена склероза, метаболитни нарушения в резултат на редовна консумация на алкохол и хронична интоксикация. Около 1/3 от пациентите на Алцхаймер също имат левкоариооза. Съществуват подкрепящи факти, че с всичко се нарушава хемостазата и метаболизмът. Дифузната левкоариооза е нарушение на тромбоцитите (процесът на прекомерно "сливане" в областта на микроциркулационните съдове). В този случай хомоцистеинът се повишава в кръвта, което също е свързано с мозъчно увреждане..

Също така, лекарите казват, че когато човек хърка, дишането спира за кратко, което повишава кръвното налягане, нарушава кръвообращението в малките съдове и това заболяване се развива.

Форми

Формите на левкоариооза зависят от местоположението:

 • перивентрикуларен;
 • подкоркови.

Перивентрикуларната форма на левкоариооза се наблюдава в страничните вентрикули на мозъка, равномерно или като огнища. При изследване на ЯМР може да се види, че оскъдната нервна тъкан около предните рога на страничните вентрикули е много подобна на "капачката" или "ушите".

Подкорковата левкоариооза се характеризира с увреждане на бялото вещество под кортикалния слой на мозъка. Това може да се изрази като незначителни огнища на заболяването, постепенно се разпространява в тъканите на подкорковата зона, свързващи зони на разреждане на нервната тъкан.

Заболяването с левкоариоза има промени: определен брой неврони, техните процеси в засегнатата област се унищожават, миелиновите обвивки се разрушават, което е изключително важно за предаването на нервни импулси, влакната на бялото вещество се разпадат.

Също така не е изключено подуване на нервната тъкан, придружено от увеличаване на зоните извън клетките и в близост до съдовете, в мозъка се появяват малки кисти. Патологиите на дифузна проява възникват в резултат на огнища или лакунарен инфаркт. Крайният резултат от всичко по-горе е спонгиоза (мозъчната тъкан е като гъба).

Що се отнася до перивентрикуларния процес, той често се появява след мозъчен оток, нарушено функциониране на течността в мозъчните вентрикули, исхемия. Разпространението на малки огнища е резултат от разширени зони (периваскуларни), големите обикновено се появяват след лакунарен инфаркт, инсулт.

Подкорова левкоариооза - недостатъчен кръвен поток в микроциркулаторния поток и крайните артериоли. През нощта, ако човек има високо кръвно налягане или е паднал, тогава съдовете не могат своевременно да възстановят липсващото количество кръв, възниква мозъчна хипоксия, невроните умират и техните процеси се разделят. Но има и двустранен феномен, когато болестта започва да действа перивентрикуларно и след това се премества в две полукълба на мозъка..

Симптоми

Левкоараозата няма клинични характеристики, които принадлежат само на него. Симптомите на левкоариооза в мозъка се характеризират с дифузно увреждане на бялото вещество на мозъка, както и дисфункция на кората и подкорковата зона на мозъка. Инсултът, болестта на Алцхаймер и енцефалопатията на мозъка също оказват значително влияние върху заболяването..

Човек живее с това заболяване в продължение на много дълъг период от време, без да подозира за неговото съществуване, тъй като болестта не се проявява по никакъв начин. Ако причината се крие в напреднала възраст, тогава изобщо няма симптоми. Въпреки това, от началото на заболяването, засегнатата нервна тъкан води до нарушение на психичните процеси, умствената дейност и мускулно-скелетната функция..

Знаем, че се причинява значителна вреда на бялото вещество, поради което една от основните патологии е увреждането на функцията на кората и подкората на мозъка и тогава възниква деменция.

Leukoaraiosis има няколко етапа на развитие:

 • Етап 1 - не изразени симптоми на енцефалопатия - тук пациентът има нарушена памет и концентрация, разсеяност, главоболие, слабост, умора. Както можете да видите, обикновено човек страда емоционално, защото освен всичко друго започват депресия и апатия.
 • Етап 2 - клиничните симптоми са очевидни - увреждането на паметта е много по-силно, за пациента е много трудно да се концентрира върху нещо, нарушени са мисловните и интелектуалните процеси. На този етап пациентите се характеризират с бавност, летаргия, безразличие към всичко, гняв. За пациента става трудно да се движи. Това се проявява в нестабилност при ходене, не може да поддържа баланс. Въпреки това той все още е в състояние да се обслужва, но физическата активност е трудна, а понякога и напълно невъзможна, особено ако работата предполага големи интелектуални натоварвания..
 • Етап 3 - деменция. Пациентът не е наясно какво се случва около него, не е в състояние да даде отчет за своите действия и действия, губи се във времето и пространството. Човек произнася думи нечленоразделно, а понякога речта напълно липсва. Пациентът е много слаб, безразличен към случващото се, постепенно става все по-трудно да се обслужва. Нарушената двигателна функция се проявява в промяна в походката, могат да се появят двигателни умения, парализа и пареза.
Нарушената координация на движенията, може да е признак за развитие на левкоариооза

Ако прогресията на левкоариоозата започне след инфаркт, тогава симптомите ще бъдат много по-силни и по-значими. Церебралната дисфункция прогресира много по-бързо с резултат при деменция, придружен от диабет, атеросклероза, увреждане на мозъчните артерии, хипертония.

Типичната съдова деменция е малко по-различна от демиелинизиращите патологии. Например резултатът от болестта на Алцхаймер е бързото проявяване на признаци на нарушена памет и концентрация, а при множествена склероза преобладава променлив характер (внезапно състоянието се подобрява и след това, скоро се влошава отново). Но и в първия, и във втория случай резултатът е един и същ - деменция или деменция.

3 етапа на нарастваща деменция:

 • Пациентът живее собствения си живот, обслужва себе си;
 • Пациентът се нуждае от помощта на другите, в близост до къщата, особено с голям физически и психически стрес;
 • В случай на нарушена когнитивна функция и неврологична криза, пациентът се нуждае от постоянна помощ от другите.

Изброените симптоми на левкоараоза се формират след дълъг период от време от първоначалното развитие на огнища на разреждане на мозъчната тъкан. Това заболяване не е независимо и по правило е отражение на други опасни съдови заболявания. И, разбира се, е много важно да преразгледате начина си на живот, защото това ще помогне за промяна на състоянието към по-добро и за дълго време да забравите за съществуването на болестта..

Диагностика

Диагнозата на левкоариоозата се основава не на клинични признаци, тъй като те не са специфични за заболяването, а на изследване с инструменти. Най-ефективният и точен ЯМР. Това дава възможност да се намери както мястото на промяна, така и зоните на разпространение, вероятно източникът на произход. Но не всеки път промените, проявяващи се в процеса на ЯМР, съответстват на тежестта на състоянието..

Диагностика на левкоариооза при ЯМР

Промените се характеризират с наличните огнища на разреждане на нервната тъкан на бялото вещество, които са разположени около вентрикулите (подкоркови), левкоариооза под формата на облак в областта на локалните полета на демиелинизация около рогата на страничните вентрикули, в мозъчния ствол, таламуса, малкия мозък. Често мозъчната исхемия е придружена от увеличаване на страничните вентрикули и периваскуларните зони. За да видите по-добре левкоариоозата на ЯМР, трябва да изберете режим T2-WI.

Друг метод е КТ, но той не е толкова ефективен като предишния, въпреки че при повечето пациенти може да се открие съдова деменция.

Лечение

Лечението на левкоараоза не предполага точни методи и схеми, то се предписва в зависимост от основната патология. Разбира се, първоначално е необходимо да се намали влиянието на външните фактори: да се води здравословен начин на живот, да се следи кръвната захар и липидния метаболизъм, да се отървете от зависимостите. Специалистите не предписват лечение на пациенти с левкоареза, което протича без симптоми..

Лечението с медикаменти има за цел да възстанови доброто кръвообращение и метаболизма. За да направите това, назначете:

 • Ноотропи - цереброзилин, пирацетам, ноотропил, фезам, кортексин;
 • Витамин В;
 • Препарати за подобряване на съдовата система - милдронат, цинаризин, пентоксифилин, ницерголин, актовегин;
 • Антихипертензивни лекарства от различни групи (диуретици, АСЕ инхибитори, бета-блокери).

Днес се произвеждат лекарства, които имат съдоразширяващо, антихипоксично и невропротективно действие. Един от тях е омар, който съдържа ноотропил и пирацетам. За значително подобрение състоянието трябва да се приема за един месец или повече. Действието на пирацетам е насочено към подобряване на вниманието, паметта и умствената дейност на пациента. През последните няколко години стана известно, че това лекарство помага и на пациенти с болестта на Алцхаймер. Освен това поддържа течно състояние на кръвта в съдовете. Използва се за предотвратяване на инсулти.

Цинаризин действа върху стените на кръвоносните съдове, отпуска ги, възстановява кръвообращението. Комбинирането на две лекарства (пирацетам и цинаризин) значително ще намали страничния ефект на двете лекарства.

Левкоараозата на главата трябва да се лекува заедно със съпътстващи заболявания. Повечето пациенти се нуждаят и от анти-тревожност и антидепресанти..

Прогноза

Прогнозата за левкоариооза не е точна. Изглежда, че след диагностициране и предписване на лечение навреме, има шанс да се спре развитието на разреждане на бялото вещество и да се забави момента, в който мозъкът спира да функционира. Процесът на деменция обаче не може да бъде избегнат, поради което пациентите се нуждаят от редовно наблюдение и наблюдение..

В резултат на деменция рискът от инвалидност се увеличава. Тази или онази група се определя от степента на увреждане, доколко човек се нуждае от помощ.

Предотвратяването на развитието на мозъчна дисфункция се състои в поддържане на здравословен начин на живот, лечение на първични патологии, курс на ноотропни лекарства. На всичкото отгоре пациентът не трябва да спира да бъде наблюдаван от невролог, особено в напреднала възраст..

Левкоараоза - причини, симптоми, диагноза

Лечение на левкоараоза

Причината за втечняване на бялото вещество на мозъка е някакъв вид заболяване, което трябва да се лекува от левкоариооза. Нуждае се от лечение на мозъчни съдове.

За това се използват лекарства:

 • При поставяне на задачата за лечение на левкоариооза се предписват вазоактивни лекарства. Сред тях са избрани пентоксифилин, аминофилин и други инхибитори на фосфородиастазата..
 • Използват се ницерголин и други лекарства, които блокират адренергичните рецептори. Тези лекарства разширяват кръвоносните съдове и имат висок метаболитен ефект. Те засягат области, засегнати от левкоариооза.
 • Пирацетам, парамицетам се използват като пиродолинови производни като метаболитни лекарства. Осигуряват стимулиране на метаболизма в невроните на мозъчното вещество.
 • Намалете увреждането на мозъчната тъкан с неотропил и пирацетам. Тези лекарства са се доказали като ефективно средство като основа за лечение на левкоараоза в клиничната практика. До този момент пълният ефект на тези агенти за намаляване на плътността на бялото вещество не е напълно изяснен. Според последните проучвания, неотропилът има силен стабилизиращ мембраната ефект. Употребата му действа върху еритроцитите и тромбоцитите, което подобрява метаболитните процеси и невротрансмисията. Пластичността на съдовете се увеличава, агрегацията намалява. Използването на неотропил увеличава оцеляването на клетките и невроните по време на исхемия, предпазва ги.

Степента на левкоараоза

Има три етапа на заболяването.

Левкоараоза 1 степен

Наблюдават се симптоматични прояви под формата на шум в ушите, световъртеж и главоболие, както и проблеми със съня, повишена умора, разсеяност, нарушена координация на движенията. Резултатите от медицински преглед могат да показват само незначителни отклонения под формата на по-активни рефлекси на сухожилията, нарушена координация, намалена скорост на движение, по-специално ходене, намалена дължина на крачка и т.н..

Невропсихологичното изследване определя сдържани когнитивни аномалии във фронто-подкорковите области на мозъка, което засяга вниманието, способността за фокусиране, както и качеството на паметта и способността за възприемане на информация. По този начин резултатите от изследването напълно съответстват на възможните субективни симптоми..

Левкоараоза 2 градуса

На този етап функционалните възможности на пациента, които придобиват промени на първия етап, значително се влошават и клиничните прояви се изразяват много по-ясно. Пациентите демонстрират рязко увреждане на паметта, нарушена моторика, задълбочаване на депресивните състояния. Заедно с това могат да възникнат проблеми, свързани с пикочно-половата система, което засяга, наред с други неща, често уриниране, особено през нощта.

В такива случаи индивидът запазва способността си да води относително независим живот, но неговата социална и професионална адаптация, както и работоспособността, значително намаляват.

Левкоариооза степен 3

На този етап заболяването прогресира още повече, а симптоматиката на проявите, присъщи на левкоариооза от степен 2, е още по-изразена. Координацията на движенията страда, до системни падания, има очевидни проблеми с уринирането, уринарна инконтиненция и т.н..

Като правило заболяването се диагностицира на всички етапи чрез използване на CT и MRI. Резултатите от изследването чрез ядрено-магнитен резонанс се различават по някои особености. Leukoaraiosis може да бъде открита на ранен етап, докато декодирането на изследванията ще показва сериозни отклонения. Точно, но обратно, в случай на заболяване със сериозни и очевидни клинични прояви, резултатите от ЯМР могат да показват само умерени аномалии.

Основни проявления

Известно е, че заболяване като левкоариооза на мозъка прогресира като разрушаване на нервната тъкан. Колкото по-силни са промените в дадена област, толкова по-ярки стават признаците на патология..

При некроза на бялото вещество на фронталната част на мозъчните полукълба се наблюдава намаляване на интелектуалните способности, нарушение на говора, в същото време двигателната способност да остане на нормално ниво.

Най-характерните признаци на левкоариооза са:

 • Психоемоционални разстройства;
 • Влошаване на паметта, намалена умствена активност;
 • Говорни нарушения;
 • Нарушена координация на движенията;
 • Промяна на походката;
 • Налице са промени в настроението.

Дълго време тези прояви се считаха за последица от свързаните с възрастта промени. Съвременните диагностични методи обаче разкриват пряка връзка на определени признаци с разрушаването на нервната тъкан в определена област..

Диагностика

Диагнозата на левкоариоозата се основава не на клинични признаци, тъй като те не са специфични за заболяването, а на изследване с инструменти. Най-ефективният и точен ЯМР. Това дава възможност да се намери както мястото на промяна, така и зоните на разпространение, вероятно източникът на произход. Но не всеки път промените, проявяващи се в процеса на ЯМР, съответстват на тежестта на състоянието..

Диагностика на левкоариооза при ЯМР

Промените се характеризират с наличните огнища на разреждане на нервната тъкан на бялото вещество, които са разположени около вентрикулите (подкоркови), левкоариооза под формата на облак в областта на локалните полета на демиелинизация около рогата на страничните вентрикули, в мозъчния ствол, таламуса, малкия мозък. Често мозъчната исхемия е придружена от увеличаване на страничните вентрикули и периваскуларните зони. За да видите по-добре левкоариоозата на ЯМР, трябва да изберете режим T2-WI.

Друг метод е КТ, но той не е толкова ефективен като предишния, въпреки че при повечето пациенти може да се открие съдова деменция.

Диагностика

Навременното посещение на лекар е много важно за диагнозата. Невропатологът събира медицинска история, изследва пациента, предписва редица изследвания

Знаейки обаче какви симптоми има пациентът, как се е развило заболяването и каква съпътстваща патология, лекарят вече може да подозира перивентрикуларна левкоараоза.

За потвърждение пациентът се подлага на:

 1. Клиничен и биохимичен кръвен тест.
 2. Тест за кръвна захар.
 3. Клиничен анализ на урината.
 4. Ангиография на мозъчни съдове.
 5. Компютърен или магнитен резонанс.

Клиничният кръвен тест не е много информативен, тъй като тази патология няма характерни промени. В кръвната клиника има повишен брой левкоцити и ESR, ниско ниво на хемоглобин. В биохимичния анализ на кръвта, високо ниво на липиди, кръвна глюкоза.

Клиничен анализ на урината без значителни промени. На агниограмата на мозъчните съдове се наблюдава запушване на артериите, наблюдават се признаци на церебрална исхемия.

Компютърната томография или ядрено-магнитен резонанс са по-информативни при поставяне на диагнозата. ЯМР сканиранията показват признаци на променен сигнал от бялото вещество на мозъка. Такива огнища могат да бъдат локални или да се разпространяват в мозъчното вещество. Това показва наличието на исхемия. Трябва също да се отбележи, че ЯМР картината не винаги съответства на състоянието на пациента. Често, при наличието на множество локуси на левкоараоза, болестта практически не се проявява симптоматично и обратно.

Как да лекуваме левкоараоза?

Лечението на левкоараоза на мозъка е насочено към лечение на основното заболяване и намаляване на клиничните симптоми на заболяването.

На първо място, лечението включва лекарства, чието действие е насочено към подобряване на метаболитните процеси и кръвоснабдяването в мозъка. На пациентите се предписват лекарства, които намаляват спазма на кръвоносните съдове, което от своя страна подобрява притока на кръв към мозъка. При комплексно лечение се използват пирацетам, оксирацетам, нитроглицерин, аспирин, нимодипин, цинаризин, еуфилин.

По никакъв начин не се самолекувайте. Лекарствата и дозите трябва да се избират от невролог въз основа на състоянието на пациента и наличието на съпътстваща патология.

Специално внимание трябва да се обърне на немедикаментозно лечение. Пациентът трябва да се откаже от алкохола, тютюнопушенето

Храната трябва да бъде балансирана, по-малко пържено и мазно, в месото да се предпочитат повече пресни зеленчуци и плодове, риба, морски дарове, постни сортове

Пациентът трябва да се откаже от алкохола, тютюнопушенето. Храната трябва да бъде балансирана, по-малко пържено и мазно, в месото да се предпочитат повече пресни зеленчуци и плодове, риба, морски дарове, постни сортове.

В допълнение към храненето, трябва да поддържате физическа активност, да извършвате умерена физическа активност. Това могат да бъдат както упражнения с лекар по ЛФК, така и независими упражнения, насочени към укрепване на всички мускулни групи. Водните процедури също ще имат благоприятен ефект. Показано е, че такива пациенти посещават басейна.

Друг чудесен начин за поддържане на форма и укрепване на мускулната система на човека е масажът. Квалифициран опитен масажист е добре запознат с проблемни въпроси и може лесно да избере комплекса, необходим за дадено заболяване.

Пациентска перспектива

С навременното откриване на патология и правилното лечение прогнозата за пациента е благоприятна. Възможно е значително да се забави прогресията на заболяването; това изисква интегриран подход. Терапията трябва да бъде насочена към лечение на основната патология и подобряване на кръвоснабдяването на мозъка.

Как да се предотврати заболяване?

Няма специална профилактика за левкоариооза. Въпреки това, с редовен медицински преглед и ангиография и ЯМР диагностика е възможно да се открие заболяването в ранните етапи и следователно да се започне лечение, като по този начин значително се увеличи продължителността на живота на пациента.

Оценете тази статия:

 • 4.46

Общо гласове: 278

Предпазни мерки

Към днешна дата няма ваксина или лекарство, които да застраховат развитието на левкоариооза в бъдеще. За превантивни цели лекарите могат да ви посъветват да водите здравословен начин на живот..

Човек трябва да живее в режим на умерена активност, да наблюдава храненето. Важно е да се откажете от лошите навици, тъй като те имат вредно въздействие върху функционирането на централната нервна система.

При наличие на мозъчно-съдова болест пациентът трябва да получи своевременно лечение. Възрастните възрастни трябва да имат редовни функционални оценки..

Какви са особеностите на храненето при дадено заболяване

Правилното хранене и отказ от лоши навици е един от най-ефективните методи за предотвратяване на левкоариоозата. Какво означава това? Пациентът вече в ранните етапи се придържа към правилния начин на живот.

Той трябва напълно да изключи алкохолните напитки и газираните напитки от диетата си. Категоричната забрана включва продукти за бързо хранене, полуфабрикати. За да поддържате храната редовна и балансирана.

Пациентът трябва да се придържа към 5 хранения на ден. Порциите ще бъдат малки. Основното нещо е да се опитате да се придържате към графика за хранене. Храненето трябва да е едновременно.

Пациентът трябва да избягва пържени и мазни храни в диетата си. Предпочитание трябва да се дава на пара или задушени ястия. Не яжте колбаси, пушени меса, тлъсти меса, кисели краставички и люти подправки.

Пресните плодове и зеленчуци, риба и морски дарове трябва да се въвеждат в диетата в големи количества. Ако говорим за месо, то това трябва да е постно говеждо, телешко, заешко, пуешко. Млечната каша трябва да присъства в диетата всеки ден. По-добре е да замените обикновения бял хляб с продукти, направени от груби зърна. Освен това можете да приемате витаминни комплекси.

Предотвратяване на тази лезия на мозъчното вещество

Рискът от патология възниква при възрастни хора по-често, отколкото при млади хора, поради което редовното изследване на мозъчните съдове при възрастни пациенти е ефективен метод за предотвратяване на заболяването.
Ако възникне някаква патология, е необходимо да се лекува основното съдово заболяване.

Други методи за превенция включват отказ от лоши навици, преминаване към здравословен начин на живот и физическа активност..

Няколко биоактивни добавки могат да помогнат за намаляване на риска от левкоариооза, като същевременно намалят риска от основно заболяване.

Редовното добавяне може значително да намали риска от заболяване..

Причини за възникване

Честа причина за енцефалит е вирусна инфекция (херпес симплекс вирус или херпес зостер вирус, цитомегаловирус). Дифузните форми често се появяват на фона на прионни заболявания (прогресиращи, дегенеративни заболявания на нервната тъкан, характеризиращи се с необичайна трансформация на протеини) и ХИВ статус.

Менингитът често се развива в резултат на инфекция с менингококи и други кокови бактерии (стрептококи, пневмококи). Възпалението на неинфекциозния генезис, възникващо в мембраните на мозъка, се дължи на следните причини:

 • Автоимунни заболявания (лупус еритематозус, ревматоиден артрит).
 • Прием на лекарства (нестероидни противовъзпалителни лекарства, някои антибиотици). Неинфекциозният менингит често се диагностицира при пациенти с анамнеза за автоимунно заболяване, които приемат НСПВС (нестероидни противовъзпалителни лекарства).
 • Попадането на течното съдържание на кистата в субарахноидалното пространство. Честа причина за образуването на кисти в мозъчната тъкан е цистицеркозата (глистна инвазия - инфекция с тения).

Мозъчен абсцес се развива в резултат на разпространението на вътречерепна инфекция (остеомиелит, синузит), TBI, проникващи рани в главата, неврохирургични интервенции. Често причината за образуването на гноен фокус е инфекциозна лезия на тялото (например бактериален ендокардит), която се предава в централната нервна система по хематогенен начин - чрез кръвообращението.

Степента на заболяването

В медицината има три степени на това заболяване, от които ще зависи лечението. Всяка степен се отличава със своите специфични симптоми:

 • Първа степен. Пациентът отбелязва появата на шум в ушите, световъртеж, мигрена, безсъние, слабост, разсеяност, липса на координация. По време на медицински преглед специалист отбелязва нарушение към по-голяма активност на сухожилните рефлекси, координация и намалена скорост на движение. Резултатите от невропсихологични проучвания показват ограничено когнитивно увреждане на фронто-подкорковата област на мозъка. Резултатите напълно потвърждават наличието на това отклонение..
 • Втора степен. Състоянието на пациента се влошава значително, клиничните прояви стават по-изразени. Тя отбелязва рязко влошаване на паметта, възникват двигателни нарушения, депресията става по-тежка. Успоредно с това има отклонения в работата на пикочно-половата система. Ефективността на пациента е значително намалена.
 • Трета степен. Прогресията на заболяването продължава, симптомите стават още по-изразени. Пациентът има проблеми с отделянето и инконтиненцията на урината, страда координацията на движението.

Етапи на развитие

Левкоариоозата на главата като заболяване преминава през три етапа на развитие:

 1. При 1 степен на заболяването чрез медицински преглед е възможно да се разкрие съживяването на сухожилните рефлекси, нестабилността на човека, намаляването на дължината на крачка при ходене, способността да се движите само в бавен режим. Невропсихологичното изследване разкрива потискане на когнитивните промени. В същото време човек се оплаква от лошо внимание и увреждане на паметта, когнитивната активност е значително намалена.
 2. На етап 2 присъствието на клинични синдроми е ясно видимо. Пациентът забелязва увреждане на паметта, паралелно се забавят умствените и психомоторните реакции. Човек не може да контролира действията си, той забелязва несигурност в собственото си ходене. В някои случаи има апатия, депресия, раздразнителност и летаргия. Наблюдава се влошаване в пикочно-половата система - неконтролирано уриниране през нощта. Човек губи социална адаптация, която се проявява под формата на влошаване на работоспособността и невъзможност да се обслужва сам.
 3. На етап 3 клиничната картина се влошава и води пациента до увреждане. Разстройствата в поведението са ясно видими (тежка летаргия, невъзможност да ходят сами, което понякога завършва с падане, хронична инконтиненция на урината). Лекарите отбелязват на този етап изразени признаци на нарушение в работата на малкия мозък.

Видове патология

Генерализираната форма на церебрална атрофия обхваща множество области на нервните клетки в мозъчната тъкан. Дифузната атрофия на мозъка е еднаква смърт на невроните във всички части на мозъчните структури. Развива се в резултат на артериална хипертония, която се характеризира с увреждане на малки съдове, разположени във всяка част на мозъка.

Първоначалните признаци на дифузна атрофия приличат на нарушение. Прогресивният ход води до бързо нарастване на симптомите, което прави възможно диференцирането на патологията на по-късните етапи. За разлика от кортикалния изглед, при дифузна атрофия симптомите на лезия на контрола, доминиращо полукълбо са ясно изразени. С кортикална субатрофия, възникваща в мозъка, разрушаването и разрушаването на тъканите са само очертани.

Субатрофията, която се появява в мозъка, е състояние, предшестващо етапа на невронална смърт. Механизмът на заболяването вече е стартирал, започнали са разрушителни процеси, но организмът самостоятелно компенсира възникналите нарушения. Субатрофичните промени са придружени от леки симптоми. Биполярна корова атрофия възниква в тъканите на двете полукълба. Проявява се със синдрома на Алцхаймер.

Развиваща се в мозъка алкохолна атрофия

Органичното увреждане на структурите на мозъчното вещество, което се развива на фона на постоянно излагане на етанол, се нарича токсична енцефалопатия. Засяга всички части на мозъка. Корковите слоеве и малкият мозък са особено чувствителни към негативните ефекти на алкохола. Често води до парализа на черепно-мозъчните нерви. Фронталните дялове са отговорни за поведението, интелигентността, емоциите и моралните качества - свойства, които характеризират съзнателната личност.

Развиващата се патология причинява атрофични промени в тъканите и е една от основните причини за деменция. Деменцията, като последица от алкохолизма, се диагностицира при 10-30% от пациентите, които злоупотребяват с алкохолни напитки. Човек става инфантилен, губи способността да абстрахира логическото мислене. С напредването на болестта пациентът губи основни умения - способността да мие зъби, да завързва връзки за обувки, да държи прибори за хранене в ръка.

Мултисистемна атрофия

Обхваща множество области - малкия мозък, базалните ядра, гръбначния мозък. Ако разбирате подробно темата за това какви са атрофичните дегенеративни промени, които са засегнали мозъка в мултисистемна форма, заслужава да се отбележи прогресивен ход (двигателна дисфункция) и синдром на автономна недостатъчност. Проявява се чрез загуба на равновесие, тремор на крайниците, ненормална походка, еректилна дисфункция. В по-късните етапи се наблюдават припадъци, замаяност, паркинсонизъм, енуреза, некоординиране на движенията.

Атрофия на кората

Кортичната атрофия се изразява със смъртта на неврони, разположени в кортикални структури във фронталния лоб. Челните дялове са отговорни за речевата функция, емоционалното поведение, определят личните характеристики, регулират двигателната активност на човека - планиране и извършване на доброволни движения. Кортичната атрофия в мозъка влияе неблагоприятно на изброените способности.

Атрофия на кората и е свързана главно с възрастови деструктивни промени в тъканите. Признаци, предполагащи атрофия на кората, са поведенчески нарушения и интелектуални затруднения. При церебрална атрофия от кортикален тип 1 степен пациентът се характеризира с несъответстващи на общоприетите етични стандарти, немотивирани действия.

Човек не може да обясни причините или да оцени последиците от предприетите действия. Характерна особеност, която показва атрофия, засягаща фронталните дялове, е регресивни промени и деградация на личността

Когнитивните способности намаляват, способността за мислене, запомняне, концентрация се губи

Атрофия, засягаща малкия мозък

Малкият мозък е отделът, отговорен за двигателната координация. Деструктивните промени се проявяват с неизправности в опорно-двигателния апарат, дисбаланс, дисфункция при преглъщане и контрол на очите. Тонусът на корсета на скелетната мускулатура намалява. Трудно е човек да държи главата си в изправено положение. Енурезата е често срещана.

Здравословни проблеми


Те стимулират метаболитните процеси в мозъчните неврони. За да се намалят засегнатите огнища на левкоариооза, се използват пирацетам и неотропил. Левкоараозата на мозъка е рядко заболяване.
Те имат положителен ефект върху зоните на левкоариооза и се използват също при предписване на симптоматична неотропна терапия. При лечението на левкоариооза се предписват и метаболитни лекарства, като цяло пиродолинови производни (оксирацетам, парамирацетам, пирацетам). Също така е научно доказано, че с левкоариооза на мозъка, неотропилът увеличава оцеляването на невроните и мозъчните клетки при исхемично увреждане, а също така ги защитава..

Всичко за левкоараозата на мозъка

По време на проучването резултатите показаха, че ефективността на лечението на левкоариооза демонстрира превъзходството на неотропил над плацебо. Благодаря за ясната и полезна информация. Фокусите на левкоараозата в мозъка могат да бъдат разпръснати в дълбоките части на мозъчните полукълба и също така обграждат вентрикулите с еднакви и неправилни ивици. Например, подобно състояние най-често се среща при хора, страдащи от мозъчна исхемия, съдова деменция и някои други заболявания..

Между другото, левкоариоозните огнища с такова изследване изглеждат като области с намалена плътност. Прогнозата за пациентите е доста положителна, въпреки че в този случай всичко зависи от етапа, на който те са започнали да лекуват левкоариооза. От друга страна, всички заболявания на мозъчните съдове трябва да получат подходящо лечение навреме. Преди се смяташе, че тези промени # 8212; са просто "възрастови петна" на мозъка, но сега те са от основно значение за борбата срещу свързаните с възрастта когнитивни разстройства.

Leukoaraiosis - какво е това?

Левкоариоозата обикновено придружава инсулт и е негов независим прогностичен фактор. В началото на образуването левкоариоозата, като правило, не показва специфични симптоми. При лица с високо кръвно налягане левкоариоозата се наблюдава до 14 пъти по-често, отколкото при тези, чието кръвно налягане е нормално. Намаленият мозъчен кръвен поток все повече се признава като причина за левкоариооза.

Левкоараоза на мозъка: симптоми, причини, лечение

На свой ред ендотелната дисфункция е свързана с нисък кръвен поток в малките мозъчни съдове, което води до левкоараоза. Високите нива на хомоцистеин увеличават риска от развитие на левкоариоза. Когнитивният спад е една от най-честите последици от левкоариоозата. Например, левкоариоозата е свързана с риска от сериозни пътнотранспортни произшествия.

Това са основните основни лекарства, които се използват в патогенетичната терапия. Болестта се разпознава главно чрез ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография. Във всеки случай трябва да се разбере, че подобно състояние е изключително опасно за човешкото здраве, тъй като някои промени в структурата и функциите на централната система са необратими. От друга страна, не по-рядко патологията се развива в резултат на инсулт..

Пациентите понякога отбелязват повишена умора, проблеми със съня. Периодично се появяват главоболие, световъртеж и шум в ушите. Понякога са възможни промени в походката - тя става нестабилна.

Тези лекарства имат съдоразширяващи свойства и имат положителен ефект върху кръвоснабдяването в зоните на левкоараоза. Днес много хора се интересуват от въпросите защо се развива левкоараоза на мозъка. Причините най-често се крият в нарушаването на нормалното кръвоснабдяване и храненето на нервните тъкани.

Установяване на диагноза

Ако се подозира, че пациентът има структурни промени в бялото вещество, той е насочен за ангиография. Рентгеновата техника оценява състоянието на кръвоносните съдове и работата на централната нервна система. Ако има съмнение за патология, се предписват допълнителни изследвания.

За диагностициране на заболяването се използва апарат за ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография. Устройството показва прояви в лека до умерена форма.

Благодарение на съвременното оборудване лекарят може да определи и наличието на тежка клинична картина при пациент..

Класификация на патологията

Сърдечен удар, засягащ мозъчната тъкан, е патологичен процес, който се различава по естеството на хода и обратимостта на неврологичните симптоми, което прави възможно разграничаването на форми (малки, обширни). При малка форма, чийто дял в общата структура на инсултите е около 15%, симптомите напълно регресират в рамките на 2-20 дни. Според степента на завършеност на патологичния процес се различават формите: прогресивна, завършена.

В първия случай интензивността на симптомите се увеличава, във втория се наблюдава стабилизиране или регресия на проявите на патология. Церебралният инфаркт е състояние, което винаги се причинява от нарушение на проходимостта на съдовете, които се движат в мозъка, което включва изолиране на форми, като се вземат предвид етиологичните фактори:

 1. Атеротромботичен. Развива се по-често на фона на атеросклероза, която е засегнала екстракраниалните или интракраниалните артерии с голям диаметър. Корелира с увреждане на целостта, разрушаване на атеросклеротичната плака, от която се отделят частици - емболи, блокиращи впоследствие артериалното легло. Среща се с честота около 55% от случаите.
 2. Кардиоемболични. Той се развива в резултат на емболия (запушване на артериалния лумен) на кардиоцеребрален генезис, когато се появят нарушения поради сърдечни патологии. Тромболитичният субстрат (кръвни съсиреци), образуван във клапанните части на сърцето и неговите кухини, действа като емболи. Среща се с честота около 20% от случаите.
 3. Хемодинамичен. Развива се в резултат на тежки стенозиращи процеси. Тежкото увреждане на артериите се изразява в постоянно стесняване на лумена с намаляване на площта на секцията с повече от 70% от нормата. Среща се с честота около 15% от случаите. Патологичният процес обикновено включва артерии на врата и главата. Стенозата е по-често свързана с атеросклеротични лезии на съдовата стена. Провокиращият фактор е рязко намаляване на показателите на кръвното налягане.
 4. Реологична. Развива се според принципа на хемореологичната микрооклузия (множествена обструкция на малокалибрени артерии). Нарушенията се предизвикват по-често от тромбоза, която засяга мозъчните артерии. Причините корелират с кръвни заболявания и дисфункция на хемостатичната система (регулиране на състоянието на кръвта), което води до хиперкоагулация (повишена склонност към съсирване с образуване на съсиреци) и увеличаване на вискозитета на кръвта. Среща се с честота около 9% от случаите.
 5. Лакунар. Свързано с множествена оклузия (обструкция) на малки мозъчни артерии. Обикновено инфарктните огнища се локализират в областта на подкорковите ядра. Клиничните прояви са идентични с тези на лакунарния синдром (анамнеза за артериална хипертония, развитие на симптоми предимно през нощта, липса на болка в областта на главата, проблеми с говора не се откриват). Патогенезата е подобна на механизма на развитие на атеротромботичната форма, но клиничната картина е различна. Среща се с честота около 30% от случаите.

Формите на инфаркт се разграничават, като се вземе предвид локализацията на патологичния фокус - в каротидната (вътрешна каротидна, предна и средна мозъчни артерии) или вертебробазиларна (вертебрална, базиларна, задна мозъчна артерии) басейн. Фокусите, образувани в вертебробазиларния басейн, могат да засегнат малкия мозък и таламуса.


Следваща Статия
Какво представлява външната церебрална хидроцефалия