Фармакологична група - ноотропи


Лекарствата от подгрупата са изключени. Активиране

Описание

Ноотропите (гръцки noos - мислене, ум; tropos - посока) са средства, които имат специфичен положителен ефект върху висшите интегративни функции на мозъка. Те подобряват умственото представяне, стимулират когнитивните функции, ученето и паметта, повишават устойчивостта на мозъка към различни увреждащи фактори, вкл. до екстремен стрес и хипоксия. В допълнение, ноотропите имат способността да намаляват неврологичния дефицит и да подобряват кортикосубкортикалните връзки..

Концепцията за ноотропните лекарства възниква през 1963 г., когато белгийските фармаколози S. Giurgea и V. Skondia синтезират и прилагат в клиниката първото лекарство от тази група - пирацетам. Последващите изследвания показват, че пирацетамът улеснява ученето и подобрява паметта. Подобно на психостимулантите, лекарството повишава умствената ефективност, но няма присъщите странични ефекти. През 1972 г. К. Giurgea предлага термина "ноотропи" за обозначаване на клас лекарства, които имат положителен ефект върху висшите интегративни функции на мозъка.

Разграничава се група „истински“ ноотропни лекарства, за които способността за подобряване на мнестичните функции е основният, а понякога и единственият ефект, и група ноотропни лекарства със смесено действие („невропротектори“), при които мнестичният ефект се допълва и често се припокрива с други, не по-малко значими прояви на действие. Редица вещества, принадлежащи към групата на ноотропните лекарства, имат доста широк спектър на фармакологична активност, включително антихипоксични, анксиолитични, успокоителни, антиконвулсанти, мускулни релаксанти и други ефекти..

Ноотропният ефект на лекарството може да бъде както първичен (директен ефект върху нервната клетка), така и вторичен, поради подобряване на мозъчния кръвоток и микроциркулация, антитромбоцитно и антихипоксично действие.

Съществуват редица синоними на веществата от тази група: невродинамични, неврорегулаторни, невроанаболни или еутрофни агенти, неврометаболични церебропротектори, неврометаболични стимуланти. Тези термини отразяват общото свойство на лекарствата - способността да стимулират метаболитните процеси в нервната тъкан, особено при различни нарушения (аноксия, исхемия, интоксикация, травма и др.), Връщайки ги към нормалните нива..

След успешното въвеждане на пирацетам в медицинската практика са синтезирани повече от 10 оригинални пиролидинови ноотропни лекарства, които понастоящем са във фаза III клинични изпитвания или вече са регистрирани в редица страни: оксирацетам, анирацетам, еирацетам, прамирацетам, дупрацетам, ролзирацетам, цебрацетам, нефирацетам, изацетам, детирацетам и др. Тези ноотропни лекарства, въз основа на тяхната химическа структура, се наричат ​​"рацетам". След тях започват да се формират други групи ноотропни лекарства, включително холинергични, GABAergic, глутаматергични, пептидергични; освен това е установена ноотропна активност в някои известни досега вещества.

Съществуващите ноотропни лекарства могат да бъдат класифицирани, както следва:

1. Производни на пиролидин (рацетам): пирацетам, етирацетам, анирацетам, оксирацетам, прамирацетам, дупрацетам, ролзирацетам и др..

2. Производни на диметиламиноетанол (прекурсори на ацетилхолин): деанол ацеглумат, меклофеноксат.

3. Производни на пиридоксин: пиритинол, Биотредин.

4. Производни и аналози на GABA: гама-аминомаслена киселина (Aminalon), никотиноил-GABA (Picamilon), гама-амино-бета-фенилмаслена киселина хидрохлорид (Phenibut), хопантенова киселина, пантогам, калциев гама-хидроксибутират (Neurobutal).

5. Цереброваскуларни агенти: гинко билоба.

6. Невропептиди и техните аналози: Semax.

7. Аминокиселини и вещества, влияещи върху системата на възбуждащите аминокиселини: глицин, биотредин.

8. Производни на 2-меркантобензимидазол: етилтиобензимидазол хидробромид (Bemitil).

9. Витаминоподобни лекарства: идебенон.

10. Полипептиди и органични композити: Кортексин, Церебролизин, Церебрамин.

11. Вещества от други фармакологични групи с компонент на ноотропно действие:

- коректори на нарушения на мозъчното кръвообращение: ницерголин, винпоцетин, ксантинол никотинат, винкамин, нафтидрофурил, цинаризин;

- общи тонизиращи агенти и адаптогени: ацетиламино янтарна киселина, екстракт от женшен, мелатонин, лецитин.

- антихипоксанти и антиоксиданти: оксиметилетилпиридин сукцинат (мексидол).

Признаци на ноотропна активност присъстват във фармакодинамиката на глутаминова киселина, мемантин и левокарнитин.

В допълнение, експериментът показа ноотропния ефект на редица невропептиди и техните синтетични аналози (ACTH и неговите фрагменти, соматостатин, вазопресин, окситоцин, тиролиберин, меланостатин, холецистокинин, невропептид Y, вещество Р, ангиотензин II, холецистокинин пирацетам-8, пептице-8 на пептиде.).

Понастоящем се счита, че основните механизми на действие на ноотропите са ефектът върху метаболитните и биоенергийните процеси в нервната клетка и взаимодействието с невротрансмитерните системи на мозъка. Неврометаболичните стимуланти подобряват проникването на ВВВ и усвояването на глюкозата (особено в мозъчната кора, подкорковите ганглии, хипоталамуса и малкия мозък), подобряват метаболизма на нуклеиновите киселини и активират синтеза на АТФ, протеини и РНК. Ефектът на редица ноотропи се медиира чрез невротрансмитерните системи на мозъка, сред които най-важни са: моноаминергичен (пирацетам причинява повишаване на съдържанието на допамин и норепинефрин в мозъка, някои други ноотропи - серотонин), холинергичен (пирацетам и меклофеноксат увеличават плътността на ацетиналхолин рецептори, холин алфосцерат, пиридоксин и пиролидинови производни подобряват холинергичното предаване в централната нервна система), глутаматергични (мемантин и глицин действат чрез рецептора на N-метил-D-аспартат (NMDA)).

В резултат на клинични проучвания и експерименти с животни също са установени редица допълнителни механизми, които допринасят за ноотропната активност на неврометаболичните стимуланти. Ноотропите имат мембрана стабилизираща (регулиране на синтеза на фосфолипиди и протеини в нервните клетки, стабилизиране и нормализиране на структурата на клетъчните мембрани), антиоксидант (инхибиране на образуването на свободни радикали и липидна пероксидация на клетъчните мембрани), антихипоксичен (намаляване на нуждата от неврони в кислород при условия на хипоксия) и невропротективен ефект (невропротективен ефект) повишаване на устойчивостта на нервните клетки към въздействието на неблагоприятни фактори от различен произход). Подобряването на микроциркулацията в мозъка играе съществена роля чрез оптимизиране на преминаването на еритроцитите през съдовете на микроциркулаторното легло и инхибиране на тромбоцитната агрегация..

Резултатът от комплексния ефект на ноотропните лекарства е подобряване на биоелектричната активност и интегративната активност на мозъка, което се проявява чрез характерни промени в електрофизиологичните модели (улесняване на преминаването на информация между полукълбите, повишаване нивото на будност, увеличаване на абсолютната и относителната мощност на ЕЕГ спектъра на кората и хипокампуса, увеличаване на доминиращия пик). Увеличаването на кортикосубкортикалния контрол, подобряването на обмена на информация в мозъка, положителният ефект върху формирането и възпроизвеждането на следа от паметта водят до подобряване на паметта, възприятието, вниманието, мисленето, повишаване на способността за учене и активиране на интелектуалните функции Способността за подобряване на когнитивните (когнитивни) функции породи определянето на лекарства от ноотропната серия като „когнитивни стимуланти“.

В спектъра на фармакологичната активност на ноотропите (неврометаболични стимуланти) се различават следните основни ефекти:

1. Ноотропно действие (влияние върху нарушените висши кортикални функции, нивото на преценка и критичните способности, подобряване на корковия контрол на подкорковата дейност, мислене, внимание, реч).

2. Мнемотропно действие (ефект върху паметта, обучението).

3. Повишаване нивото на будност, яснота на съзнанието (влияние върху състоянието на потиснато и помрачено съзнание).

4. Адаптогенно действие (повишаване на общата устойчивост на организма към действието на екстремни фактори).

5. Антиастенично действие (намаляване на тежестта на слабост, летаргия, изтощение, психическа и физическа астения).

6. Психостимулиращо действие (влияние върху апатия, хипобулия, спонтанност, бедност на импулсите, умствена инерция, психомоторна изостаналост).

7. Антидепресантно действие.

8. Седативен / транквилиращ ефект, намаляващ раздразнителността и емоционалната възбудимост.

В допълнение, ноотропите засягат вегетативната нервна система, допринасят за корекция на нарушенията при паркинсонизъм и епилепсия..

От горните фармакодинамични свойства, някои са общи за всички ноотропни лекарства, други са присъщи само на някои от тях..

Стимулиращият ефект на ноотропите върху умствената дейност не е придружен от речева и двигателна възбуда, изчерпване на функционалните възможности на организма, развитие на пристрастяване и пристрастяване. Въпреки това, в някои случаи те могат да причинят безпокойство и нарушение на съня. Положителното свойство на ноотропите е тяхната ниска токсичност, добра съвместимост с лекарства от други фармакологични групи и практическото отсъствие на странични ефекти и усложнения. Трябва да се отбележи, че ефектите от тази група се развиват постепенно (като правило, след няколко седмици прием), което налага назначаването им за дълго време..

Първоначално ноотропите се използват главно за лечение на мозъчни дисфункции при пациенти в напреднала възраст с органичен мозъчен синдром. През последните години те се използват широко в различни области на медицината, включително гериатрична, акушерска и педиатрична практика, неврология, психиатрия и наркология..

Ноотропните лекарства се използват при деменция от различен произход (съдова, старческа, с болестта на Алцхаймер), хронична цереброваскуларна недостатъчност, психоорганичен синдром, последици от мозъчно-съдов инцидент, травматично мозъчно увреждане, интоксикация, невроинфекция, интелектуални и психични разстройства (нарушена памет, концентрация, мислене ), астеничен, астенично-депресивен и депресивен синдром, невротично и неврозоподобно разстройство, вегетативно-съдова дистония, хроничен алкохолизъм (енцефалопатия, психоорганичен синдром, въздържание), за подобряване на умствената дейност. В педиатричната практика показания за назначаване на ноотропи са забавено умствено и речево развитие, умствена изостаналост, последици от перинатално увреждане на централната нервна система, церебрална парализа, разстройство с дефицит на вниманието. При остри състояния в неврологична клиника (остър исхемичен инсулт, черепно-мозъчна травма) е показана ефективността на пирацетам, холин алфосцерат, глицин, церебролизин. Някои ноотропи се използват за коригиране на невролептичен синдром (деанолов ацеглумат, пиритинол, пантогам, хопантенова киселина), заекване (фенибут, пантогам), хиперкинеза (фенибут, хопантенова киселина, мемантин), нарушения на уринирането (никотиноил-ГАМК), нарушения на съня, Phenibut, калциев гама-хидроксибутират), мигрена (никотиноил-GABA, пиритинол, Semax), световъртеж (piracetam, Phenibut, ginkgo biloba), за предотвратяване на морска болест (Phenibut, GABA). В офталмологията (като част от комплексната терапия) се използват никотиноил-GABA (глаукома с отворен ъгъл, съдови заболявания на ретината и макулата), гинко билоба (сенилна дегенерация на макулата, диабетна ретинопатия).

Последното десетилетие на 20-ти век е белязано от висок процент на изследователска дейност, свързана с търсенето и изучаването на механизма на действие на нови и съществуващи ноотропни лекарства. Досега търсенето продължава за основна хипотеза за действието на ноотропите, която може да интегрира вече известните аспекти на механизма на действие на ноотропите и да определи по-нататъшната им съдба. Търсенето на нови лекарства, които биха имали по-голяма фармакологична активност и би имало селективен ефект върху интегративните функции на мозъка, коригирайки психопатологичното състояние на пациента, неговата умствена дейност и ориентация в ежедневието е спешно..

Ноотропен

Инструкции за употреба:

Цени в онлайн аптеките:

Nootropic е иновативно лекарство със сложно действие, което стимулира и активира паметта и вниманието, което има релаксиращ ефект в случай на синдром на нервно напрежение.

Класификация, индикации

Nootropic е лекарство без лекарства, принадлежащо към класа на хранителните добавки. Основният компонент на лекарството е глицин. Nootropic се позиционира на фармакологичния пазар като иновативен комплекс, който насърчава възстановяването на нервната система, повишена концентрация на внимание, ефективност, по-малко проявление на симптоми на умора при активна умствена дейност. BAA Nootrop е източник на флавонолни гликозиди, а също така спомага за попълване на витаминния баланс на организма (B3, B5, B6, B12, както и витамини от група К). Лекарството не се използва постоянно, но е предназначено за курсове на лечение. Преди да използвате хранителни добавки, се препоръчва да спрете приема на витаминсъдържащи лекарства, както и лекарства, които стимулират мозъчната дейност, за да се избегне реакция на взаимодействие.

Безопасността на ноотропното лекарство е доказана клинично и практически. Преди започване на курс на терапия обаче е необходим задълбочен преглед от терапевт и невропатолог, за да се изключат възможни заболявания, които причиняват наличието на симптоматичен комплекс..

Клинична фармакология на ноотропното лекарство:

 • Намаляване на психо-емоционалния стрес, премахване на симптомите на агресия, подобряване на настроението:
 • Намаляване на токсичния ефект на алкохола;
 • Нормализиране на вътречерепното налягане;
 • Нормализиране на съня;
 • Повишаване на умственото представяне;
 • Подобряване на когнитивните резултати;
 • Подобряване на периферната и мозъчната циркулация.

Състав на препарата

Основната активна съставка на лекарството е глицин (аминоетанова киселина, аминооцетна киселина). Глицинът е най-простата аминокиселина. В медицината се използва като ноотропно лекарство. Той е естествен компонент на биологично активни вещества и е част от много протеинови съединения. Глицинът е невротрансмитерна киселина. Веществото има инхибиторен ефект върху невроните, помага да се намали количеството на освободените "вълнуващи" аминокиселини.

Глицинът, който е част от ноотропното лекарство, лесно прониква в биологичните течности и телесните тъкани. Глицинът се предписва при психоемоционален стрес, хронична умора, различни неврологични заболявания на фона на намалена работоспособност и нарушения на съня, с повишена възбудимост, раздразнителност, емоционална нестабилност. Глицинът се въвежда като спомагателно лекарство при корекция на девиантни форми на поведение при деца и юноши, както и при комплексното лечение на исхемични инсулти.

В препарата Nootropic, съставът е допълнен с редица витамини:

 • Витамин К1 (група липофилни, хидрофобни витамини) помага да се увеличи силата и еластичността на стените на съдовете, да се нормализира коагулацията на кръвта. Витамин К1 е от съществено значение за образуването на белодробна и сърдечна тъкан;
 • Витамин В3 (известен още като ниацин, витамин РР, ниацин) помага за нормализиране на мозъчната дейност, премахване на симптоми като умора, раздразнителност, главоболие и мускулна слабост. Витамин В3 е ефективен при загуба на апетит. Използва се за коригиране на синдрома на тревожност. Витаминът участва в синтеза на психохормони (серотонин), които регулират фазите на съня и будността;
 • Витамин В5 (пантотенова киселина) коригира депресивните разстройства, насърчава активната работа на мозъка, премахва разсейването, забравата и помага за преодоляване на съмненията. Участва в синтеза на невротрансмитери. Витамин В5 насърчава освобождаването и изгарянето на мазнини от мастните клетки с образуването на допълнителна енергия, от която тялото се нуждае в ситуации на повишен психически стрес;
 • Витамин В6 (група пиридоксини) стабилизира мозъка, функционирането на централната и периферната нервна система. Недостигът на това вещество провокира сънливост, раздразнителност, летаргия. Лекарството Nootropic, чийто състав съдържа дневна доза витамин В6, може ефективно да елиминира симптомите на забрава, нарушения на съня. Витаминът участва и в метаболизма на протеините, както и в синтеза на хемоглобин. Витамин В6 е от съществено значение за усвояването на витамин В12;
 • Витамин В12 (група кобаламини) участва в синтеза на невротрансмитера ацетилхолин, който стимулира процесите, свързани с паметта и способността за асимилация и анализ на информация. Витаминът възстановява нервната тъкан, участва в образуването на миелиновата обвивка на нервите. Недостигът на това вещество в организма провокира дегенеративни промени в нервните тъкани.

Ноотропните таблетки съдържат също екстракт от Гинко Билоба, който повишава устойчивостта на нервните клетки по време на хипоксия, подобрява реологията на кръвта, мозъчната дейност и съня. Лекарството Nootropic, чийто състав също съдържа Gotu Kola, благодарение на този компонент, помага за намаляване на проявата на симптоми на депресивен синдром, синдром на тревожност, нормализира паметта и съня.

Инструкции, препоръки

BAA Nootropic, инструкцията, която препоръчва употребата на лекарството на курсове от 20 дни, последвана от почивка от 10 дни, е показана за изтощение на нервната система, повишена емоционална чувствителност, стрес, неврози. Nootropic се предписва и на деца и ученици в училищна възраст за подобряване на концентрацията, както и на възрастни за подобряване на умствената дейност. Лекарството Nootropic, инструкцията към което регулира дозировката и начина на приложение, се предписва в комплексната терапия на неврози, корекция на депресивни състояния.

Противопоказания за употреба

Ноотропните таблетки са противопоказани в следните случаи:

 • Свръхчувствителност към лекарствените компоненти;
 • Бременност, период на кърмене;
 • Прием на други хранителни добавки, лекарства, които регулират умствената дейност;
 • Прием на витаминни комплекси, съдържащи витамини от група В (за да се избегне развитието на хипервитаминоза.

Преди да започнете да приемате Ноотропни таблетки, препоръчително е да се консултирате с Вашия лекар, който ще Ви предпише оптималните дози за ефективна корекция на симптомите.

Прегледи, препоръки на лекарите

Хранителната добавка Nootropic, отзиви за която можете да намерите в Интернет, е ефективно лекарство за коригиране на симптомите на хронична умора. Лекарите препоръчват приема на лекарството на курсове, следвайки инструкциите. При избора на лекарство, което активира умствената дейност, като Nootrop, отзивите на пациентите ще покажат колко ефективно може да бъде в случаите на различни симптоматични комплекси. Nootropic е едно от най-ефективните и безопасни лекарства, които стимулират дейността на централната и периферната нервна система..

Ноотропен

Латинско име: Nootrop

Активна съставка: Биологично активни вещества

Производител: VIS (Русия)

Просрочено описание на: 27.12.17

Цена в онлайн аптеките:

Nootropic е биологично активна хранителна добавка, която има тонизиращо действие; стимулира и активира паметта. При синдром на стреса лекарството има релаксиращ ефект

Активно вещество

Биологично активни вещества.

Форма на издаване и състав

BAA се предлага под формата на капсули и сироп.

Ноотропни капсули1 капс.
Глицин (глицин)
Centella asiatica (екстракт от готу кола)
Гинко билоба (екстракт от гинко билоба)
Витамин B3 (витамин B3)
Витамин К1 (витамин К1)
Витамин В5 (витамин В5)
Витамин В6 (витамин В6)
Витамин В12 (витамин В12)
Ноотропен сироп
Rhodiolae roseae rhizoma et radix (корени и коренища на Rhodiola rosea)
Rosae fructus (шипки)
Aroniae melanocarpae fructus (плодове от арония)
Глицин (глицин)
Екстракт от гуарана (Paullina cupana) (екстракт от гуарана)
Янтарна киселина (янтарна киселина)
Екстракт от женшен сикум (екстракт от женшен)
Аскорбинова киселина (витамин С)
Помощни вещества: захар, вода, натриев бензоат

Показания за употреба

Ноотропът помага за облекчаване на психо-емоционалния стрес, премахва прекомерната агресия и подобрява настроението. Лекарството може значително да намали токсичния ефект на алкохола, да нормализира вътречерепното налягане, да подобри съня и да стимулира умствената дейност. Ноотропният помага за подобряване на когнитивните показатели, церебралната и периферната циркулация.

Противопоказания

Nootropic е безопасна хранителна добавка с много малко противопоказания. Не можете да използвате това лекарство, ако сте свръхчувствителни към някой от неговите компоненти, както и по време на бременност и кърмене. Не приемайте този продукт паралелно с други подобни добавки..

Инструкции за употреба Nootropic (метод и дозировка)

Капсули

Лекарството се приема през устата. Възрастни пациенти и деца над 12 години се предписват по 1-2 капсули на ден по време на хранене. Курсът на лечение е 20 дни. След десетдневна почивка можете да вземете втори курс.

Сироп

Разклатете бутилката, преди да вземете сиропа. Вземете 1-2 супени лъжици (15-30 мл) на ден в продължение на 2-3 седмици. Ако е необходимо, след почивка е допустимо повторение на терапията..

Странични ефекти

Възможни нежелани реакции: алергична реакция (обрив, сърбеж, уртикария и др.).

Предозиране

Няма данни за предозиране.

Аналози

Не вземайте сами решението за смяна на лекарството, консултирайте се с Вашия лекар.

фармакологичен ефект

Ноотропният е предназначен да стимулира и активира вниманието и паметта. Основната активна съставка на това лекарство е глицин. Това вещество повишава ефективността, облекчава умората, повишава концентрацията и насърчава умствената дейност. Ефективността на лекарството все още не е доказана..

Основната активна съставка на ноотропната биологично активна добавка е глицин или аминооцетна киселина, аминоетанова киселина. Глицинът е най-простата аминокиселина, която често се използва в медицината като ноотропен агент. Глицинът е невротрансмитерна киселина, която има инхибиращ ефект върху невроните и също така намалява освобождаването на възбуждащи аминокиселини. Също така помага за коригиране на девиантното поведение при деца и юноши, поради което често се използва като помощно средство в такива ситуации. Като част от комплексната терапия, ноотропните таблетки могат да се използват при лечение на исхемични инсулти.

Препаратът съдържа Гинко Билоба под формата на екстракт, който помага да се увеличи стабилността на нервните клетки в ситуация на хипоксия, а също така подобрява реологията на кръвта, съня и мозъчната дейност. Nootropic съдържа Gota Kola, който помага да се намали проявата на депресия и тревожност, помага за нормализиране на съня и паметта.

Витамин В3 нормализира функционирането на мозъка, помага в борбата с умората, разсейването, раздразнителността и главоболието.

Витамин В5 облекчава признаците на депресия, увеличава енергийния потенциал, необходим за нормалната физическа и умствена дейност.

Витамин В6 нормализира работата на централната нервна система, облекчава раздразнителността, сънливостта и инхибирането на реакцията.

Витамин В12 подобрява паметта и подобрява концентрацията.

Витамин К1 има благоприятен ефект върху съсирването на кръвта и подобрява здравината на кръвоносните съдове.

специални инструкции

Преди да използвате лекарството, не забравяйте да се консултирате с Вашия лекар..

Лекарството е предназначено за употреба в курсове.

По време на бременност и кърмене

Лекарството е противопоказано по време на бременност и кърмене..

В детството

Противопоказан при деца под 12-годишна възраст.

Лекарствени взаимодействия

Не го използвайте едновременно с други витаминни продукти, тъй като това може да доведе до хипервитаминоза. Също така, той не се приема паралелно с други вещества, които стимулират мозъчната дейност, тъй като това допринася за развитието на неприятни реакции на взаимодействие.

Условия и периоди на съхранение

Лекарството трябва да се съхранява на сухо и тъмно място при температури до 25⁰С. Срок на годност - 2 години.

Отворена бутилка сироп трябва да се съхранява в хладилника в продължение на 1 месец..

Доказани ноотропи

Ноотропите са агенти, които ускоряват и стимулират процесите в човешкия мозък. Както е замислено, те трябва да насърчават бързото възстановяване след инсулт, да подобряват паметта и интелигентността и да повишават нивото на будност. Но на практика ноотропите често имат обратен ефект, което води до депресия, сънливост и понякога психоза. За да получите само ползите от такива средства, трябва да се консултирате с лекар за индивидуален подбор на лекарството и дозировката.

Мнозина твърдят, че ноотропите са фармакологични залъгалки и тяхната предполагаема ефективност не се подкрепя от нищо. Има обаче много ноотропи, за които е научно доказано, че са полезни..

Психиатрите и невропатолозите в болница Юсупов успешно използват ноотропи при комплексното лечение на много заболявания. При избора на лекарства, лекарите се ръководят от научно обосновани проучвания, които потвърждават, че съединенията в състава действително действат. Други важни критерии са безопасността и индивидуалната толерантност на пациента към лекарството..

Най-добрите природни ноотропи

Ако здрав възрастен изпитва загуба на енергия, намалена работоспособност, влошаване на паметта, тогава има много прост начин за безопасно възстановяване. Състои се от четири точки:

 • Адекватен сън (6-8 часа);
 • Балансирана диета (с витамини и минерали);
 • Физически упражнения;
 • Умствени упражнения.

За да възобновите бързо функциите за кратко (например преди изпит), можете да използвате следните естествени ноотропи, абсолютно естествени и безопасни народни средства:

 • Чаено кафе. Активната съставка е кофеин и глюкоза. Кофеин - блокира отделянето на аденозин (спасява от сънливост), свива кръвоносните съдове и повишава кръвното налягане, глюкозата храни мозъка;
 • Цитрусови плодове (портокали, грейпфрут, лимон). Активната съставка е ниацин, ретинол, етерични масла. Ниацинът има стимулиращ ефект върху мозъка, активира метаболитните процеси;
 • Какао, шоколад. Активната съставка е кофеин, тирамин, глюкоза. Подобно на кафе или чай, с високо производство на серотонин. Възстановява се добре, подобрява паметта;
 • Ябълки (и семена). Активната съставка е йод, антиоксиданти, киселини. Участвайте в храненето на мозъка, забавете стареенето на клетките, подобрете паметта, предотвратявайте болестта на Алцхаймер;
 • Джинджифил. Активната съставка е гингерол, борнеол, етерични масла. Повишава кръвното налягане, активира производството на хормони, метаболизма и мозъчните процеси;
 • Шипка. Активната съставка е органични киселини, висока концентрация на витамини, полифеноли. Подобрява микроциркулацията в мозъка, повишава кръвното налягане, тонуса, ободрява.

Можете да използвате и други естествени енергийни източници - женшен, гуарана, елеутерокок, аралия, родиола, левзея, лимонена трева и т.н..

Трябва да се помни, че дори билковите лекарства имат противопоказания и може да не повлияят на организма след цигари, кафе, различни лекарства..

Експертно мнение

Ръководител на отделението по възстановителна медицина, невролог, рефлексотерапевт

Ноотропните добавки не са наркотик. Това са добавки, които подобряват метаболитните процеси в мозъка и нервната тъкан. С правилната комбинация от лекарства можете да постигнете подобрение в мозъчната активност с 40-60%. Често ноотропиците се предписват при хипоксия и исхемия. Лекарствата са показани за пациенти с проблеми с паметта. По-специално преживели инсулт, страдащи от болестта на Алцхаймер. Ноотропите могат да се използват и от здрави хора, които искат да поддържат мисловния си процес в добра форма. Добавките са полезни и за тези, които са подложени на психически стрес или всеки ден са подложени на стрес. Те помагат на ученици и студенти по време на изпити да усвоят по-добре информацията и да избегнат претоварване..

В болницата Юсупов се практикува комплексна терапия с използване на ноотропи. Те могат да се приемат както от възрастни, така и от деца. На децата се предписват добавки за умствена изостаналост, церебрална парализа, разстройство с дефицит на вниманието. Могат да се използват естествени ноотропи и добавки за хапчета. Изборът зависи от психологическото състояние на пациента, което трябва да бъде коригирано, както и от планирания резултат от лечението.

Най-добрите лекарства без рецепта

Ако човек не се доверява на природни средства и се нуждае от по-силни ноотропи, ефективността на които е извън съмнение, тогава той може да използва доказани лекарства без рецепта. Преди да приемате ноотропи, трябва да сте наясно, че лекарствата имат дори по-тежки странични ефекти от природните средства. Игрите с мозъка не са безопасни дейности, поради което злоупотребата или наличието на латентни психиатрични заболявания могат да доведат до психоза, агресия и депресия.

Тези ноотропи включват:

 • Глицин. Подобрява мозъчния метаболизъм, скоростта на мислене, паметта. Подобрява съня, повишава кръвното налягане;
 • Таурин, Dibikor. Ускорява кръвообращението, увеличава издръжливостта, облекчава стреса, умората, помага да се справите с падналите резултати;
 • Пирацетам. Подобрява метаболитните процеси;
 • Фенибут. Показан е при депресия и хроничен стрес, при умора и умора;
 • Тенотен. Той нормализира учебните процеси, подобрява паметта, премахва нарушенията на кръвообращението в мозъка. Показан е при вегето-съдова дистония, стрес, нервност;
 • Фезам. Повишава тонуса, разширява кръвоносните съдове, показан е при недостатъчност на мозъчното кръвообращение, нарушения на паметта, мигрена.

По-добре е да не използвате ноотропи с кафе или алкохол, тъй като ефектът може да се влоши. Освен това има опасност от последствията от допълнителен стрес върху кръвоносните съдове и сърцето. Съвместимостта с други успокоителни и лекарства също не винаги е успешна поради ефекта върху черния дроб и стомашно-чревния тракт..

Рейтинг на наркотици

Има много лекарства с различни формулировки, ефектите от които се различават помежду си. Избирайки подходящо лекарство за себе си, можете значително да увеличите ефективността си и обема на извършената умствена работа. Най-мощните ноотропи включват:

 • Piracetam е най-мощният представител на рацетамовия клас лекарства. Има благоприятен ефект върху когнитивните функции на човека: подобрява краткосрочната и дългосрочната памет, мисловните процеси. Положителният ефект на лекарството може да продължи няколко месеца след края на курса. Страничните ефекти включват гадене и болки в корема, главоболие;
 • Сулбутиамин - витамин В1, разтварящ се в мазнини, има широк спектър от положителни характеристики: лекарството ускорява кислорода в организма, справя се добре с депресията, подобрява координацията и фината моторика на движенията, повишава бдителността и концентрацията. Лекарството нормализира нивото на допамин в организма, метаболизма на азота, подобрява общото състояние на човек. Също така се използва активно за профилактика и лечение на болестта на Алцхаймер. Негативните странични ефекти на веществото включват възможни нарушения на съня и промени в настроението. Те обаче се появяват с индивидуална непоносимост или нарушения на дозировката;
 • Хидрафинил е вещество от евгоричния клас със силен ободряващ ефект. Основната цел на лекарството е да повиши енергията и общата жизненост. Той има и редица други ефекти: подобрява вниманието и ученето, увеличава интензивността на умствената дейност и ускорява рефлексите. Приемът на лекарството ще бъде отлично решение за тези, които страдат от сънливост и летаргия, занимават се с активна умствена работа и трябва бързо да проучат големи количества информация. Има редица странични ефекти, които се появяват при нарушаване на условията за прием: кожни обриви, главоболие, проблеми със съня;
 • 5-htp. Пълното име е 5-хидрокситриптофан. Лекарството, поради способността му да увеличава естествено съдържанието на серотонин в организма, е най-ефективната и безопасна алтернатива на класическите антидепресанти. 5-Хидрокситриптофанът, за разлика от антидепресантите, действа конкретно върху нивата на серотонин, а не върху мелатонина и невротрофичните фактори. Лекарството също има благоприятен ефект върху съня на човек и се бори с безсънието. Подходящ е за хора, които искат да преодолеят стреса и тревожно-депресивното състояние без използването на силни антидепресанти. Лекарството има само 2 странични ефекти - прекомерна сънливост и гадене, които се появяват при нарушаване на условията за приемане на лекарството;
 • DMAE (означава диметилетаноламин) е лекарство, съставено от органични съединения, открити в рибите. Увеличава продължителността на живота, подобрява работата на черния дроб, има положителен ефект върху психо-емоционалното настроение, използва се за профилактика на интелектуални и мнестични разстройства. Курсът на прием на лекарството се препоръчва за хора, които искат да повишат общото си ниво на здраве, психоемоционално състояние, внимание и памет. Ако дозировката е твърде висока, могат да настъпят следните последици: объркване на мислите, хиперактивност и затруднено заспиване;
 • Анирацетам се откроява сред другите представители на класа рацетами със своите характеристики, включително: стимулиране на цялостното представяне на тялото, благоприятен ефект върху емоциите и творческото мислене на човек, ефективна борба срещу стреса и депресията. След завършване на курса, човек има дългосрочно подобрение в социалната адаптация. Човек мисли по-ясно, може да запомни повече информация. Анирацетам е чудесен избор за креативни, социално активни хора, които работят с много информация и са склонни към промени в настроението. Има само два отрицателни ефекта - коремна болка и кожни обриви;
 • Фазорацетам е лекарство, първоначално разработено за борба с болестта на Алцхаймер. Впоследствие той също започва да се използва като ефективна профилактика на деменция, антидепресант и транквилизатор. Ноотропните свойства включват: значителен ефект върху рецепторите, отговорни за дългосрочната памет, повишаване на бдителността и ученето, поддържане на яснота на ума и подреждане на мислите. Fasoracetam действа дълго време и не губи своята ефективност. Списъкът с нежелани реакции съдържа: възможност за алергии, главоболие, гадене и повръщане в случай на предозиране;
 • Фенилпирацетам е производно на пирацетам. Благодарение на фениловия пръстен той прониква по-лесно в мозъка и се усвоява по-бързо. Лекарството запазва всички ноотропни свойства на пирацетама: стимулиране на психологическата активност, борба с безпокойството и гърчовете, стимулиране на умствената дейност, подобряване на концентрацията и вниманието, улесняване на усвояването и запаметяването на информацията. Подходящ за хора, които искат да повишат умственото си представяне и концентрация, да намалят натоварването върху мисловните процеси. При консумация може да има проблеми с безсъние, главоболие, високо кръвно налягане и зачервяване на кожата;
 • Oxiracetam е ниско токсично производно на конвенционалния пирацетам, с всичките му свойства в повишена степен на ефективност. Положителни характеристики на лекарството: активно стимулиране на мозъчната дейност, повишен фокус на вниманието, стимулиране на рационалното мислене, значително увеличаване на обема на краткосрочната и дългосрочната памет, значително стимулиране на психоемоционалните процеси. Лекарството е отлично за подобряване на способността за обработка, анализ и запаметяване на големи количества информация. Страничните ефекти включват замаяност и гадене..

В болница Юсупов психиатрите и невропатолозите при избора на ноотропни лекарства за пациент преди всичко разчитат на целите, за които се изискват. При самостоятелния подбор на ноотропи често се случва избраното лекарство да има прекалено силен ефект или да причини странични, негативни последици. За да се избегнат подобни явления, специалистите от болницата Юсупов индивидуално избират лекарства, като обръщат внимание на степента на влияние на веществото върху организма. Преди да се предпише ноотроп, е необходимо да се вземат предвид страничните ефекти на лекарството, както и индивидуалната чувствителност на пациента към отделните компоненти на лекарството..

Болница Юсупов е водещото медицинско заведение в Русия, в което работят екип от професионалисти и лекари от най-висока категория, специализирани в лечението на широк спектър от заболявания. Болницата приема пациенти с всякаква тежест и благодарение на висококвалифицираните и опитни специалисти е възможно да се постигнат положителни резултати от лечението. Болницата Юсупов е готова да окаже медицинска помощ по всяко време, тъй като работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Можете да си запазите час и консултация със специалист в болница Юсупов онлайн на уебсайта или да се обадите.

Ноотропи. Списък на лекарствата с доказана ефективност. Класификация, за деца, без рецепта, естествено

Ноотропите влияят върху функциите и реакциите на човек, като помагат за подобряване на фокуса и концентрацията и облекчават стреса, причинен от различни условия на живот. Учените и медицинските специалисти непрекъснато попълват списъка на такива лекарства с доказана ефикасност и изучават ефекта им върху организма..

Механизъм на действие и фармакология на ноотропите

Днес ноотропи означават лекарства, насочени към промяна на висшите функции на човешкия мозък, те засягат:

 • Механизми на паметта и усвояване на нова информация.
 • Подобрения в цялостната мозъчна дейност.
 • Устойчивост на вътрешната работа на невроните към различни негативни фактори.
 • Повишаване на функционирането на кортикалните връзки, т.е. процесите, протичащи в мозъчната кора и полукълбите на мозъка.

За първи път този вид наркотици е открит през 60-те години на миналия век, при изучаване на синтезиран химикал - пирацетам. Пирацетам стана първото вещество с ефект на подобряване на невронните връзки.

Всички ноотропи имат подобен универсален ефект върху тялото:

 • Увеличете активността на невроните, отговорни за психичните реакции.
 • Укрепва качеството на централната нервна система.
 • Подобрява разпространението на нервните импулси (невротрансмисия).
 • Насърчава използването на глюкоза, която е отговорна за енергийното снабдяване на мускулите.
 • Стабилизира състоянието и здравината на клетъчните мембрани, които осигуряват целостта на клетките.
 • Оказват положителен ефект върху активността на нуклеиновите киселини, отговорни за съхраняването и предаването на информация.
 • Поддържайте мозъчния метаболизъм при липса на кислород.

Всички такива лекарства имат кумулативен ефект, така че ефектът им се проявява средно след 2 седмици..

Ноотропите имат положителен ефект върху кръвообращението в главата, като спомагат за подобряване на дейността на централната нервна система, което ги прави полезни при лечението на неврологични и психологични разстройства.

Класификация на ноотропите

В зависимост от ефективността и характеристиките на механизма на действие, ноотропите се разделят на 2 класа:

 1. Мнестични лекарства, насочени към подобряване на когнитивните процеси.
 2. Невропротективни агенти, които предпазват мозъчните неврони от увреждащи фактори с различна етиология (причини).

Първата група лекарства включва следните активни вещества:

 • Racetam Group (Piracetam, Rolziracetam, Etiracetam, Dupracetam, Oxiracetam, Aniracetam, Pramiracetam).
 • Холинергични средства, които насърчават вазодилатацията, подобряват кръвообращението и състоянието на гладката мускулатура на вътрешните органи (ривастигмин, холин хлорид, бетанехол).
 • Невронни пептиди, които регулират физиологичните функции на тялото.
 • Аминокиселините са градивните елементи на всички протеини в тялото (глицин, нооглутил, биотредин)

Невропротективните средства се състоят от:

 • клас вещества, които активират метаболитните процеси в мозъка: пентоксифилин, ацетил-L-карнитин;
 • церебрални вазодилататори, силни вазодилататори;
 • калциеви антагонисти за подпомагане на борбата с хипертонията;
 • групи вещества, засягащи инхибиторните неврони на централната нервна система;
 • антиоксиданти, които предпазват организма от външни токсични фактори;
 • други лекарства от различни групи: хуато болуси, нафтидрофурил, екстракт от гинко билоба, етимизол, мелатонин.

Ноотропните вещества са включени и в други фармакологични лекарства, насочени към подобряване на сърдечната и мозъчната дейност..

Някои експерти разделят ноотропите на следните видове:

 • Неутрални, когнитивни ефекти.
 • Ободряващо, подобряващо физиологичните реакции.
 • Успокояващо, засягащо психологически и невротични синдроми.

В съвременната практика основният тип ноотропи е групата на рацетамите, които имат най-ефективен ефект при лечението на когнитивни разстройства..

Показания за употребата на ноотропи

Ноотропите се използват като основни или спомагателни агенти в различни области на медицината:

 • психотерапия;
 • психология;
 • педиатрия;
 • неврология;
 • наркология;
 • акушерство.

А също и в комплексното лечение на следните нарушения:

 • остри съдови патологии;
 • алкохолизъм;
 • епилепсия;
 • депресия;
 • шизофрения;
 • хиперактивност;
 • когнитивно увреждане;
 • поведенчески девиантни реакции;
 • интоксикация;
 • забавено развитие на речта;
 • нарушение на притока на кръв в резултат на наранявания на главата;
 • нарушения от невротичен характер;
 • безсъние;
 • прояви на съдова дистония;
 • поражения на централната нервна система, възникнали по време на раждане;
 • Болест на Алцхаймер и Паркинсон;
 • синдром на липса на внимание.

Някои видове активни вещества от ноотропи са включени в лечението на очни заболявания, заболявания на уретрата, мигрена и заекване.

Лекарства от старо поколение

Ноотропите от старо поколение са производни на първото синтетично лекарство Piracetam. Те са насочени към подобряване на съществуващите клетки

Тези средства включват следните имена:

 • Ноотропил.
 • Танакан.
 • Омарон.
 • Тиоцетам.
 • Olatropil.
 • Глицин.

Такива лекарства засягат психологическите реакции и общото състояние на човешката нервна система..

Те бяха сред първите лекарства за подобряване на механизмите на паметта и постоянството..

Отличителна черта на всички горепосочени лекарства е общо положително въздействие върху мисловния процес и повишаване на критичността на възприятието..

Те се абсорбират добре в тялото и лесно проникват в мозъчната тъкан, осигурявайки лечебен ефект.

Недостатъкът на тези рацетами е чувството на сънливост, което възниква след употреба, което пречи на употребата на лекарството през деня. Курсът на приемане на ноотропи от старо поколение често е 2-3 месеца без вреда за здравето.

Заедно с антидепресантите, пирацетам увеличава ефекта им, което има положителен ефект върху хода на лечението.

Клинично е доказано, че Piracetam, който е част от Nootropil, няма желания ефект при лечението на пациенти с болестта на Алцхаймер и деменция. Лекарствата от старото поколение действат само при продължителна употреба и след отмяна на курса може да се наблюдава бързо изчезване на ефекта.

Ноотропици от ново поколение

Новите лекарства представляват 3-то поколение, включва следните ноотропи:

 • Лецитин.
 • Карфедон.
 • Фенотропил.
 • Сидноглутон.
 • Фезам.
 • Пелени.
 • Церебролизин.
 • Кортексин.
 • Семакс.
 • Гинкум.

Ноотропите (списъкът с лекарства с доказана ефективност постепенно се променя от учените) на нова проба са насочени към създаване на нови невронни връзки и подобряване на съществуващите.

Те насърчават образуването и стабилната работа на невротрансмитери, които предават сигнали от една нервна клетка на друга, като по този начин осигуряват нормалното функциониране на централната система. Също така, ноотропните вещества от това поколение помагат на тялото да генерира енергия, необходима за умерена до енергична физическа активност..

Такива ноотропи имат положителен ефект върху човешката имунна и сърдечна система, като подобряват кръвоснабдяването на мозъчните клетки. Благодарение на съдоразширяващия ефект, ноотропите премахват плаката и запушванията в артериите и подобряват функционирането на невроните, които предават сигнали към централната нервна система.

Недостатъкът на тези лекарства може да бъде раздразнителност и безсъние, които се контролират от седативни ноотропи..

Ноотропите от ново поколение не са проучени достатъчно добре и следователно няма точни данни за механизмите им на действие..

Успокояващи ноотропи

Популярните успокоителни ноотропи включват:

 • Фенибут.
 • Калциев хопантенат.
 • Пантогам.
 • Глицин.
 • Мексидол.

Тези средства имат успокояващ ефект върху централната нервна система, като инхибират невротрансмитерите. Те облекчават леките невротични състояния и са особено популярни при лечението на деца, поради по-слабото си въздействие върху мозъка на детето, за разлика от други лекарства.

По принцип такива успокоителни се използват за:

 • хиперактивност при деца;
 • неспокоен сън;
 • безпокойство и увреждане на паметта.

Освен това Фенибут се предписва при гадене по време на шофиране на автомобил (или друго превозно средство) и за лечение на леки пристъпи на паника.

Ноотропите (списък с лекарства с доказана ефективност на успокоителното действие е представен по-горе) се използват широко в неврологичната практика, тъй като помагат за успокояване при повишена тревожност и постоянен стрес. Също така, когато ги използвате, има намаляване на болката в главата и в слепоочията..

Недостатъкът на такива лекарства е сънливост, която може да възникне поради предозиране или индивидуални характеристики на организма (свръхчувствителност към витамин В).

Препарати с активиращо действие

Ноотропите с ободряващ ефект са предназначени да защитават клетъчната структура на мозъка и са насочени към лечение на много заболявания, придружени от намаляване на интелигентността и нервните реакции.

Основните лекарства от тази група са:

 • Танакан.
 • Енцефабол.
 • Нобен.
 • Фенотропил.
 • Нооклерин.

Действието на такива ноотропи се дължи на подобряване на скоростта на притока на кръв към невронните клетки, което допринася за навременното предаване на нервните импулси към централната нервна система..

Всичко това има положителен ефект върху възстановяването на съзнанието и стабилизирането на общото кръвообращение в мозъка..

Някои лекарства с активиращ ефект имат висока метаболитна активност, която регулира основните процеси на производството на хормони, инхибиторни и възбуждащи невротрансмитери.

Такива неврорегулатори трябва да се приемат само под ръководството на опитен лекар, който има разбиране за основните симптоми на предозиране..

Недостатъкът на ободряващите ноотропи е, че има малко данни за точната им степен на ефективност..

5 най-популярни ноотропи

Ноотропите (списък с лекарства с доказана ефективност е представен въз основа на резултатите от реалната практика в педиатрията и неврологията) се предписват както за деца, така и за възрастни за различни показания.

Следните имена са най-широко използвани в низходящ ред:

 1. Глицин.
 2. Пантогам.
 3. Енцефабол.
 4. Мексидол.
 5. Церебролизин.
Ноотропният церебролизин е в топ 5 на списъка на лекарствата по отношение на ефективността!

Характеристиките на тяхното приложение и разликите са показани в таблицата по-долу:

Имесредна ценаАктивно веществоОписание и свойства
Глицин40 руб.Глицин● Регулатор на метаболизма.

● Насърчава подобряването на настроението.

● Намалява риска от интоксикация при прием на алкохол и други лекарства, които засягат централната нервна система.

● Насърчава нормалния сън.

● Има лек седативен ефект.

Пантогам390 руб.Хопантенова киселина.● Повишава устойчивостта на невронните клетки и мозъчните тъкани към отрицателни фактори.

● Има умерен успокояващ ефект.

● Подобрява метаболизма на тъканите, когато токсичните вещества попаднат в тялото.

Енцефабол990 руб.Пиритинол.● Увеличава намалените функции на мозъка и нуклеиновите киселини

● Стабилизира функционирането на мембраната на нервните клетки.

● Повишава пластичността на червените кръвни клетки, което осигурява намаляване на вискозитета на кръвта и по-добър приток на кръв.

● Подобрява кръвоснабдяването.

● Подобрява метаболизма на глюкозата.

● Възстановява функциите на паметта и нервните клетки.

Мексидолтаблетки - 390 рубли.

ампули 10 бр. - 490 рубли.

Етилметилхидроксипиридин сукцинатПритежава следните свойства:

● Анксиолитик (успокоително).

Инжекционен разтвор на церебролизин.от 1090 руб.Концентрат на церебролизинРендери:

● Защита на нервните тъкани.

● Стимулиране и засилване на невроналната активност.

● Положителен ефект върху възстановяването на когнитивните функции.

Всяко лекарство има свои специфични показания и противопоказания, поради което преди употреба е необходимо да обсъдите инструкциите за употреба с квалифициран лекар..

Най-добрите лекарства за деца

Най-често използваните ноотропни лекарства в педиатрията са:

 1. Глицин (40 рубли);
 2. Пантогам (440-700 рубли);
 3. Cogitum (4500 рубли);
 4. Пикамилон (80 - 150 рубли);
 5. Encephabol (990 рубли).

Тези лекарства имат положителен ефект върху мозъка на детето, като увеличават кръвообращението и нормализират процесите на възбуждане и инхибиране на невроните..

Първите две лекарства имат лек седативен ефект, заедно с основен когнитивен ефект. Kogitum се предлага в ампули и се предписва за общо инхибиране на детето и намалена физическа активност. Използва се при сериозни нарушения на централната нервна система.

Пикамилон ефективно се справя с терапията на такова разстройство като речта и психомоторната дисфункция. На фона на основния ефект помага за стабилизиране на работата на пикочния мехур, като премахва неврогенните нарушения, свързани с него.

Естествени ноотропни лекарства

Сред общия брой ноотропи трябва да се обърне внимание на естествените им аналози..

Най-известните от тях:

 • Кофеинът - стимулира интелекта, придава усещане за жизненост.
 • Растението Родиола - произхождащо от Изток, има положителен ефект върху умствените способности на човека и стимулира производството на серотонин - хормонът на "щастието".
 • L-теанинът, съдържащ се в зеления чай, има релаксиращ ефект, насърчавайки устойчивостта на стрес и концентрация.

Такива ноотропи са ефективни при леки поведенчески разстройства, за лечение на неврологични разстройства и нарушения на главата, естествените лекарства на базата на тези вещества няма да доведат до желания ефект.

Синтетични лекарства, ефективността на които не е доказана

Ноотропите (списък с лекарства с доказана ефективност обикновено се предоставя от лекари след консултация) са от различни видове, те се различават по степента на влияние и ефект върху тялото.

Смята се, че някои ноотропни лекарства са неефективни и нямат никакъв ефект върху мисловната свобода и концентрация..

Едно от тези "недоказани" лекарства е Actovegin, чиято ефективност се рекламира широко, но в повечето случаи не се потвърждава на практика..

Това може да се дължи на факта, че в Русия няма такъв закон, който да задължава производителите да доказват клиничната ефикасност на своите лекарства. Следователно много лекарства, не само ноотропи, могат да бъдат различни по своята ефективност и ефектът от всяко лекарство не винаги е научно доказан..

Особеност на ноотропите е кумулативният им ефект, който се проявява само 1-2 седмици след приложението. Също така си струва да се вземат предвид характеристиките на всеки човек и неговия начин на живот, от които зависят естествените процеси на умствената дейност..

Особености на употребата на ноотропи

Когато използвате ноотропи, трябва да имате предвид следните фактори:

 • За да се постигне най-добър резултат, е необходимо лекарството да се използва в курсове, продължителността на които зависи от причината за прием и препоръките на лекаря..
 • Ефективността на ноотропите за предотвратяване на инсулт и лечение на последиците от него не е доказана и работи в по-малко от половината от случаите..
 • Преди да вземете, е необходимо да проучите инструкциите за употреба, за да идентифицирате специални противопоказания и условия за всяко лекарство.
 • Поради наличието на ефекти от различна степен, лекарството трябва да бъде внимателно подбрано. С хиперактивност не трябва да използвате неконтролируемо ноотропи, които активират дейността на мозъка, особено при деца.
 • Невъзможно е да се използват лекарства дълго време без прекъсване, тъй като мозъчните клетки свикват и рязкото отнемане може да доведе до негативни последици..

В повечето случаи ноотропите трябва да се използват 1-2 пъти на ден под лекарско наблюдение..

Какви странични реакции провокират лекарствата от групата

Неконтролираното и неправилно използване на ноотропи може да доведе до:

 • нарушения на двигателните функции;
 • синдром на пристрастяване към активни вещества;
 • нарушения на съня и хипер възбуда.

Ноотропите имат ниска токсичност, така че рискът от тези реакции е малко вероятен..

Противопоказания за приемане на ноотропи

Противопоказанията за приемане на ноотропни лекарства зависят от тяхната група и условия на употреба, но има общи противопоказания за всички класове лекарства:

 • наличието на свръхчувствителност към компонентите или активното вещество;
 • напреднали стадии на неврологични заболявания с тежки психомоторни нарушения;
 • булимия;
 • бъбречно или чернодробно увреждане;
 • хеморагичен инсулт;
 • Синдром на Хънтингтън (генетично разстройство на нервната система, характеризиращо се с прогресивни психични разстройства).

Ноотропите трябва да се използват изключително внимателно от бременни и кърмещи жени, тъй като резултатите от проучването на списъци с лекарства с доказана ефикасност при жени по време на бременност и кърмене липсват.

Резултатите от приема на лекарствата от групата

Когато приемате тези лекарства, в повечето случаи има подобрение:

 • работа на нервната система, проявяваща се в запазване на спокойствие и естественост на реакциите;
 • представяне в нормални и стресови условия;
 • физическа активност при деца.
 • яснота на съзнанието и способността за заспиване при деца и възрастни.

Резултатите зависят от продължителността на приема и условията на разстройството; в някои случаи неврологичните заболявания и мозъчните заболявания изискват сложна терапия.

Ноотропите често се препоръчват на студенти и ученици за подобряване на функциите на паметта и подобряване на концентрацията, които са необходими за ученето.

Когато избирате подходящ ноотроп, винаги трябва да разчитате на мнението на лекар, който има свой собствен списък с лекарства с доказана ефективност..

Дизайн на статията: Владимир Велики


Следваща Статия
Каква е скоростта на съсирване на кръвта?