ЕКГ диагностика на предсърдно мъждене


Предсърдно мъждене или предсърдно мъждене е хаотичен, некоординиран предсърден ритъм с честота 400-600 удара в минута при липса на координирана предсърдна систола.

ЕКГ за предсърдно мъждене

Критерият на ЕКГ за диагностика на предсърдно мъждене е липсата на Р вълни и неправилни надкамерни вентрикуларни комплекси. F вълните не са непременно видими.

Форми на предсърдно мъждене

В зависимост от броя на камерните отговори, има:

 • тахизитолова форма - повече от 100 камерни отговора в минута
 • брадистолична форма - повече от 60 камерни отговора в минута
 • нормосистолична форма - по-малко от 60 камерни отговора в минута

ЕКГ диагностика на предсърдно мъждене

 • няма Р вълна
 • наличие на вълни на мъждене f, повече от 400 в минута
 • често има непълен AV блок на 2-ра степен (междинна сума)

В зависимост от амплитудата, предсърдното мъждене може да бъде с големи вълни (повече от 1 mm) и с малки вълни (по-малко от 1 mm във всеки олово)

ЕКГ за предсърдно мъждене

 • електрическата активност на предсърдията се записва под формата на слаби неправилни трептения с различни амплитуди и форми - вълна f.
 • няма ефективно механично предсърдно свиване
 • честота 350-600 в минута
 • вентрикуларните отговори са нередовни и по-редки поради непълен AV блок. Обикновено 100-160 на минута.
 • възможен е висок процент на камерни реакции при аномалии на проводящата система.

ЕКГ на вентрикули с предсърдно мъждене

 • нередност на QRS комплекси, свързани с AV блок
 • AV блокът се определя от честотата на импулсите в AV връзката и рефрактерността на AV връзката
 • AV блокът може да бъде не само физиологичен, но и органичен, до междинна сума или пълен
 • в допълнение към AV блокада, камерната честота може да бъде повлияна от феномена на латентна AV проводимост
 • разпределят тахисистолична, нормосистолична и брадистолична форма на предсърдно мъждене

ЕКГ за предсърдно мъждене

За предсърдно мъждене със същите или почти равни R-R интервали:

 • обикновено се диагностицира пълен AV блок - синдром на Friderick
 • с чест редовен ритъм с широки QRS комплекси - камерна тахикардия
 • възможен преход към трептене на предсърдията

Особености на предсърдно мъждене при пациенти със синдром на WPW

С ефективен рефрактерен период, антероградният аксесоар е по-кратък от ефективния рефрактерен период на AV кръстовището. Значителна част от вълните на трептене могат да бъдат проведени до вентрикулите чрез допълнителни пътища. Скоростта на камерна реакция обикновено е повече от 180 в минута, а в някои области може да достигне 360 в минута.

Предсърдно мъждене

Субстрат на аритмия: при предсърдно мъждене (AF) ритъмът се задава не от един синусов възел, а от множество хаотични огнища на възбуждане, които се появяват едновременно във всички части на предсърдията. В резултат на това няма координирана предсърдна систола и вследствие на това няма нормални вълни P. Вместо тях на ЕКГ се записва така наречената f вълна, ще я разгледаме допълнително.

Проводимостта не страда от AV възела, така че вентрикулите се свиват нормално. Но като се има предвид, че при AF импулсът към AV възела идва с различен интервал всеки път, интервалите на вентрикуларните контракции (RR) също губят своя ритъм. Освен това импулсът непрекъснато улавя вентрикулите в различни фази на възстановяване, което влияе на напрежението на зъбите и на първо място на R зъбите, настъпва тяхната промяна.

По този начин, разбирайки механизма на аритмия, можем лесно да изведем основните му ЕКГ признаци..

2. Наличието на хаотична вълна f вместо P вълните (по-добре се вижда при II и V1 отвеждания). Но имайте предвид, че не винаги може да се види ясно или да се разграничи от отклонението на базовата линия..

3. Различен RR интервал.

4. Промяна на R вълни (различните им амплитуди), помага в трудни случаи.

И още един трик: ако видите на ЕКГ неравномерен сърдечен ритъм и "несинусов" ритъм (а ние вече се научихме как да различаваме синусите от несинусите), тогава потърсете предсърдно мъждене. AF е една от най-честите аритмии, особено при по-възрастни пациенти.

Е, както винаги, започваме да практикуваме.

ЕКГ No1

Класически пример за предсърдно мъждене, всички признаци са ясно видими.

Няма P вълни. Въпреки че може да изглежда като нещо като Р, ако си спомняте, за синусов ритъм зъбите трябва да са подобни един на друг и да са на същото разстояние от R, но няма нищо подобно.

RR интервал от 92 до 148.

Има f вълни, които се виждат най-добре при стандартните отвеждания.

Има промяна на R. Забележете как напрежението на R. се променя, да речем, в олово V2, V4..

Ако сърдечната честота по време на предсърдно мъждене надвишава 90 в минута, тогава тази форма се нарича тахисистолична, но не можете да я подчертаете и да напишете просто: предсърдно мъждене с камерна сърдечна честота от 149 в минута (средно за първите комплекси).

ЕКГ # 2

Тук ситуацията е по-сложна, но все пак вървим по план: няма P вълни? Не. Различни ли са интервалите? Разни! Има ли вълна f? Гледан само в олово II. Може да се види лошо, но можем да кажем, че почти не (но казахме, че това се случва). Има ли промяна? Абсолютно (най-добре се вижда във V6). Това означава, че AF е еусистоличен вариант (тъй като тук честотата е повече от 60, но по-малка от 90).

ЕКГ 3

Брадистолична форма на предсърдно мъждене. Вълните f не са много ясни, но са. Промяна при ниска сърдечна честота също се губи, но липсата на Р и неравномерност показват предсърдно мъждене.

Може би може да се отбележи, че най-много трудности при интерпретацията могат да възникнат при брадиформа на AF. В такива случаи трябва да "изпробвате" други аритмии на ЕКГ и да действате "в противоречие", ако те не съвпадат, AF остава.

ЕКГ No4

Отново има всички знаци с изключение на вълната f. Но именно тази вълна f се помни най-много от книгите, но на практика има несъответствие.

Мисля, че тези четири примера ясно демонстрират цялото предсърдно мъждене, но тя има „брат“, не близнак, но подобен - предсърдно трептене и трябва да се научите да ги различавате. Нека „довършим“ теорията и след това ще изпълним задачата, при която фибрилацията с трептене ще бъде смесена. Натисни тук

Ако откриете някаква грешка, моля, изберете част от текста и натиснете "Ctrl + Enter"

ЕКГ предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене (AF) се характеризира с абсолютно неравномерен вентрикуларен ритъм и отсъствие на вълни P. Може да бъде пароксизмален, персистиращ или постоянен (в рускоезичната литература за постоянен AF често се използват термините „постоянен“ или „хроничен“). Причините включват артериална хипертония, ИМ, кардиомиопатия, клапна сърдечна болест, хипертиреоидизъм, CVS и консумация на алкохол. Аритмията често е идиопатична. Разпространението му се увеличава с възрастта, с шанс за живот от 26%.

Изисква се индивидуален подход към лечението, като се вземат предвид етиологичните фактори, клиничните прояви и рисковете от самата аритмия. Въпреки че в повечето случаи кардиоверсията може да възстанови синусовия ритъм, аритмиите често се повтарят. Възможно е да се контролира и / или предотврати рецидив на ФП, като се използват флекаинид, амиодарон и соталол, но не и дигоксин. Камерната честота по време на AF може да се контролира с помощта на блокери на калциевите канали или BAB; използването на дигоксин може да не е достатъчно за контрол на ритъма, особено по време на тренировка.

Стратификацията на риска от системна емболия с помощта на скалата CHA2DS2VASc ви позволява да изберете как да предотвратите тези усложнения при неклапална ФП: приемане на аспирин, индиректни антикоагуланти (например варфарин или дабигатран) или извършване на интервенция за запушване на левия предсърден придатък (LA) със специално устройство.

Типични f вълни и абсолютно нередовен вентрикуларен ритъм при предсърдно мъждене (AF).

Предсърдно мъждене (AF) е най-честата аритмия. В действителност, поради увеличаването на продължителността на живота както сред населението като цяло, така и сред пациентите със сърдечни заболявания, разпространението му непрекъснато се увеличава..

Важно е да сте добре запознати с различните причини и клинични прояви на аритмия и да разберете, че тактиката на лечение трябва да бъде индивидуализирана, в зависимост от етиологията, риска, свързан с аритмия и наличните симптоми..

При предсърдно мъждене (AF) предсърдията се активират със скорост от 350 до 600 ppm. Аритмията се причинява от съществуването на множество вълни на възбуждане, циркулиращи в произволни посоки в предсърдния миокард. Много високата честота на електрическа активност води до загуба на ефективна механична предсърдна систола.

1) Предсърдна активност при предсърдно мъждене. Високочестотната и хаотична предсърдна електрическа активност по време на AF води до много чести, ниско амплитудни и неправилни f вълни. Амплитудата на тези вълни варира при различните пациенти и при различни ЕКГ отвеждания: при някои отвеждания f вълните могат да бъдат невидими, докато при други отвеждания (особено при отвод V1) те могат да бъдат толкова изразени, че може да се приеме TP, въпреки че предсърдната активност има повече по-висока честота, отколкото обикновено е случаят с трептене. Р вълните естествено липсват.

2) Атриовентрикуларна проводимост при предсърдно мъждене. За щастие AV възелът не е в състояние да провежда всички предсърдни импулси към вентрикулите: ако това беше възможно, резултатът ще бъде VF! Някои импулси са напълно блокирани, други само частично проникват в AV възела и следователно не възбуждат вентрикулите, но могат да блокират или забавят преминаването на следващите импулси. Този процес на "латентна проводимост" е отговорен за нередовния вентрикуларен ритъм, който е отличителен белег на тази аритмия..

Липсата на P вълни (дори при липса на забележими f вълни) и неправилен камерен ритъм показват наличието на AF. ПМ с висока камерна честота често не се диагностицира. Грешките могат да бъдат избегнати, като се помни, че характерната черта на аритмията е неправилният ритъм на вентрикулите. Ако обаче се развие пълен AV блок на фона на AF, тогава ритъмът на вентрикулите, разбира се, става бавен и редовен. Скоростта на вентрикулите при AF зависи от проводимостта на AV възела, което от своя страна се влияе от автономната нервна система..

Предсърдно мъждене (AF): f вълните са изпъкнали в олово V1, едва се виждат в олово II и не се виждат в олово V5.

AV проводимостта се увеличава с увеличаване на симпатиковата активност и се потиска с повишаване на тонуса на блуждаещия нерв. Обикновено по време на периоди на активност на пациента камерната честота е висока (до 200 удара в минута) и намалява в покой или по време на сън.

Напълно нередовен вентрикуларен ритъм показва AF, независимо колко ниска или висока е вентрикуларната честота.

3) Интравентрикуларна проводимост. Камерните комплекси при ФП са с нормална продължителност, с изключение на случаите на блок на снопчета, синдром на WPW или анормална интравентрикуларна проводимост, т.е. зависим от честотата блок на разклонение.

Аберантна интравентрикуларна проводимост. Аберантната проводимост е резултат от различна продължителност на периода на възстановяване (т.е. периода на възстановяване от състоянието на рефрактерност) в клона на двата пакета. Ранният предсърден импулс може да достигне до вентрикулите в момента, когато единият клон на снопа е все още огнеупорен към активиране след предишния сърдечен цикъл, а другият вече е способен да провежда.

Предсърдно мъждене (AF) с висока степен на камерна реакция (сърдечна честота 180 удара / мин). Ритъмът на вентрикулите е абсолютно неравномерен. Вълните f не се виждат ясно.

В резултат на това камерният комплекс ще има конфигурация, типична за блокадата на съответния клон на снопа. Тъй като десният крак има тенденция да има по-дълъг рефрактерен период, анормалната проводимост обикновено води до блокада на PNBI. Продължителността на рефрактерния период на краката на снопа на His зависи от продължителността на предишния сърдечен цикъл. Следователно, по-вероятно е да се наблюдава аберация на проводимостта, когато кратък цикъл следва дълъг ("феномен на Ашман"). Понякога поредица от отклонения може да се тълкува погрешно като пароксизмална камерна тахикардия.

Въпреки това, дори ако вентрикуларната честота е много висока, може да се открие отчетлива нередност на сърдечния цикъл; освен това въпросът е легитимен: защо по време на AF трябва да има "джогинг" на други аритмии?

Началото на предсърдно мъждене. AF обикновено се инициира от предсърдни удари. Понякога TP или AVRT се трансформира във фибрилация.

Предсърдно мъждене (AF), комбинирано с пълен AV блок. Ритъмът на вентрикулите е редовен, сърдечната честота е 39 удара в минута.

ЕКГ признаци на предсърдно мъждене:

- Предсърдна активност:
Р вълните отсъстват
Обикновено f вълни се виждат поне в някои отвеждания

- Камерна активност:
Абсолютно нередовно
Продължителността на QRS е нормална, при условие че няма постоянен или зависим от честотата блок на разклонение

Примери за предсърдно мъждене:
нормална аритмична форма на предсърдно мъждене. Камерната честота е приблизително 80 на минута. Исхемична болест на сърцето. Трептящите вълни не се виждат ясно.
b Тахиаритмична форма на предсърдно мъждене при коронарна артериална болест. Вентрикулите се свиват със скорост 150 в минута. Трептене на ЕКГ не се вижда.
c Брадиаритмична форма на предсърдно мъждене при пациент с митрална недостатъчност. Вентрикулите се свиват със скорост около 35 в минута. На ЕКГ се виждат трептящи вълни. Предсърдно мъждене (AF) в комбинация с блокада на LPH. Ритъмът на вентрикулите е абсолютно неравномерен. Предсърдно мъждене (AF). След 7 нормално проведени камерни удара могат да се видят 2 удара с конфигурация на блок PNBB (горната крива е записана в отвод V1). Предсърдната екстрасистолия, „насложена“ върху Т-вълната на 3-тия синусов комплекс, инициира предсърдно мъждене (AF). 2-ри и 3-ти комплекси по време на ФП се извършват на вентрикулите с аберация.

Предсърдно мъждене: какво ще покаже ЕКГ?

Предсърдното мъждене е заболяване, причинено от хаотично и често свиване на мускулните влакна в сърдечните камери. Развитието на патология води до нарушено кръвообращение, пулсът става неравномерен, с течение на времето човек се притеснява от задух, главоболие, световъртеж, болка в гърдите. Предсърдно мъждене е ясно видимо на екг. Болестта е доста често срещана. Според статистиката около 1% от населението на света страда от това и такива пациенти се нуждаят от постоянно наблюдение от лекар..

Диагностика

Предсърдно мъждене на ЕКГ е окончателното потвърждение на диагнозата. Причината за изследването може да бъде първоначален преглед, по време на който лекарят наблюдава нестабилността на пулса. Диагностиката и описанието се основава на получаване на задължителни данни и се извършва на няколко етапа:

 • Първоначално лекарят изследва медицинската история на пациента, неговите оплаквания. Човекът трябва да опише симптомите възможно най-точно. Това ще даде на специалиста възможност предварително да определи клиничната картина и формата на заболяването..
 • Ехокардиография и екг за предсърдно мъждене. Изследването дава възможност да се оцени състоянието на сърцето, да се установи видът на аритмия и да се проследи естеството на промените.
 • Кръвен тест. Въз основа на резултатите от него ще се определи дали има отклонения във функциите на щитовидната жлеза, нивото на калий в организма, както и възможни признаци на миокардит или ревматизъм..

За да получат допълнителна информация за състоянието на човек, лекарите предписват:

 • Денонощна електрокардиография: дава възможност да се открие сърдечната честота дори по време на сън (тахисистоличен, нормосистоличен или брадистоличен тип).
 • Ултразвукова диагностика на състоянието на сърцето (с помощта на сензор, който се вкарва през хранопровода). Позволява ви да установите дали в тялото има образуване на тромб.
 • Електрофизиология на сърцето. Извършва се с цел да се определи механизмът на бързия пулс.

Ако е необходимо, лекарите предписват други тестове. В болнична обстановка атаките на аритмия се провокират с помощта на допълнителна физическа активност.

Как се извършва кардиограма?

Предсърдно мъждене екг. Електрокардиограмата се отстранява достатъчно бързо. Точността на резултата зависи не само от опита на лекаря, но и от самия пациент. Преди да се подложи на процедурата, той трябва да следва няколко препоръки на лекуващия лекар. 24 часа преди прегледа е забранено:

 • пийте напитки, съдържащи алкохол и кофеин;
 • пушене;
 • упражнение (по-добре е да избягвате всякакъв стрес).

Също така е необходимо да се сведе до минимум или да се премахне негативното въздействие на стресовите фактори, да се яде тежка храна. За да бъдат изследванията възможно най-точни, лекарят може да препоръча за известно време да спрете приема на определени лекарства. Спазването на тези инструкции ще предостави възможност за получаване на правилния резултат..

Процедурата се извършва в легнало положение и отнема малко време. Пациентът сваля горното облекло, за да може лекарят да фиксира електродите. По време на прегледа човекът лежи неподвижно. Лекуващият лекар трябва да дешифрира резултатите..

Съотношението на показателите и какво да търсите

Данните, предоставени от екг картината, се показват като вълни (P, R, S, Q, T), секции и интервали. Те са вписани между индикатори, обозначени с буквите TP или TQ. При декодиране специалистът провежда нормата, с помощта на която се определят трептенията, ширината и обхвата на дължината на зъбите.

Предсърдно мъждене ЕКГ признаци. За да потвърди или отрече наличието на патология, лекарят внимателно изследва съответствието на коефициентите. В медицинската практика дори съотношенията могат да показват благоприятни фактори. В повечето случаи те не показват фибрилация, а предсърдно трептене. Това състояние е много по-лесно за пациентите..

Екг - признаците на предсърдно мъждене най-често се проследяват с неравномерен коефициент. По време на диагнозата е необходимо да се обърне внимание на съпътстващите симптоми. Последващото лечение ще зависи точно от правилността на медицинското заключение..

В процеса на изследване и проучване на резултатите лекарят е длъжен да установи дали лицето преди това е страдало от заболявания на сърдечно-съдовата система, дали са извършвани операции в областта на сърцето. Тези фактори допринасят за развитието на аритмия. След известно време тя преминава, но пациентът трябва редовно да се наблюдава от специалист и да следва подходящия курс на лечение. Трябва също да проучите дали в медицинската история има посочени обстоятелства:

 • отрицателен ефект върху сърдечния мускул, причинен от ревматични заболявания;
 • наличието на исхемия;
 • патологични промени в областта на митралната клапа;
 • развитие на сърдечна недостатъчност в различни форми.

Рискът от развитие на мъждене е сведен до минимум, ако човекът е напълно здрав физически. Но ако патологията е открита, тя изисква спешно лечение..

Критерии за заболяване при електрокардиография

ЕКГ - признаци на предсърдно мъждене. Характеристиката на симптомите на трептене може да бъде проследена по няколко начина. Кардиограмата в такива случаи изглежда така.

 • на всяко отделение няма белег „P“;
 • непостоянни "f" вълни присъстват през целия сърдечен цикъл. Те имат различна форма и отклонения с различни контракции;
 • проследяват се нередовни камерни ритми, изразени в интервали с различна продължителност „R-R“;
 • вълна "Т" и сегмент "ST" са обект на деформация от произволна вълна.

Има случаи, когато се проследява неравномерност на трептене (като при мъждене). Но това състояние се характеризира с правилни "F" вълни със същия интервал между тях. Максималната честота на контракциите достига триста удара в минута.

Тълкуването на резултатите трябва да се извършва само от опитен лекар, който трябва правилно да прави разлика между трептене или трептене. Това са две различни заболявания. Всеки от тях има специфична прогноза и лечение. Така че, в първия случай пациентът се подлага на катетърна албация, което прави възможно напълно излекуването на болестта. Във втория се предписва пожизнен курс на лекарствена терапия, който пациентът следва постоянно.

Обикновено разликата между "R-R" не трябва да надвишава десет процента. Пример: ако има забавяне на ритъма, впоследствие пациентът може да бъде диагностициран с брадикардия. Дълбочината на вълната "Q" е не повече от три милиметра, диапазонът "QT" обикновено е от 390 до 450 ms, "S" не е по-висок от "R", в противен случай всякакви отклонения показват проблеми във функционирането на вентрикула.


Зъбите на нормална кардиограма, които изключват предсърдно мъждене на екг:

ЕКГ зъбиАмплитуда в mmПродължителност
за секундив мм
P вълна1,5-2,50,1пет
интервал P - Q (R)-0,12-0,206-10
Q вълнане повече от 1/4 R0,031.5
R вълнаI-a VF до 20 мм
V1-V6 до 25 мм
--
S вълнане повече от 20 мм--
ORS комплекс-до 0,12до 6
Т вълнаl-a VF до 6 мм
V1-V6 до 17 мм
0,16-0,248-12

Предсърдно мъждене екг: признаци. Заболяването се дължи и на редица клинични прояви. На първо място, това са нарушения в работата на сърцето, придружени от болка..

Често се наблюдават влошаване на зрителните функции, обща слабост, главоболие, световъртеж, загуба на съзнание, задух. Промените се случват на психо-емоционално ниво: внезапна тревожност, страх, паника. Атаката (пароксизъм) понякога продължава до няколко часа.

Лечението зависи от резултатите от формулировката на ЕКГ, вида на заболяването, както и от по-нататъшната прогноза. Медикаментозната терапия е насочена към предотвратяване на усложнения, намаляване на честотата на атаките. Ако сърдечната честота е ниска, пациентът може да се нуждае от пейсмейкър, за да помогне на сърцето да работи. Ако патологичният процес не може да бъде контролиран от лекарства, може да се предпише и катетърна аблация..

Да се ​​отървем от предсърдно мъждене на ЕКГ с помощта на съвременни процедури

Сърцето е жизненоважен орган. Периодичното изследване на работата на сърцето с помощта на електрокардиограма ще позволи своевременно откриване на аномалии и тяхното излекуване. Когато декодира резултатите от проучването, кардиологът ще види дали има предсърдно мъждене на ЕКГ и ще предпише курс на лечение.

 1. Процедура за декодиране на кардиограма
 2. Какво е мъждене
 3. Как да открием предсърдно мъждене
 4. Видове мъждене
 5. Разликата между трептене и трептене
 6. Как да взема правилно кардиограма
 7. Подготовка на пациента
 8. Напредък на процедурата
 9. Какво провокира развитието на болестта
 10. Лечение с кардиоверсия
 11. Кога е необходима кардиоверсия?
 12. Кой е процедурата противопоказана
 13. Видове кардиоверсия
 14. Фармакологична кардиоверсия
 15. Електрическа кардиоверсия
 16. Последици от кардиоверсията

Процедура за декодиране на кардиограма

Декодирането на електрокардиограмата се извършва от лекар. Основните принципи на декодиране се прилагат при диагностициране на което и да е заболяване.

Лекарят ще обърне внимание на следните показатели:

 • ЕКГ напрежение,
 • сърдечен ритъм и проводимост,
 • електрическа ос,
 • предсърдно ниво на вълната Р,
 • работа на камерния комплекс QRST.

След като внимателно проучи данните, лекарят ще направи заключение.

Какво е мъждене

Постоянната форма на предсърдно мъждене е патология, при която има нарушение на електрическия импулс на сърцето. Преди това отклонение се наричаше предсърдно мъждене. При здравите хора сърдечните удари са последователни и подредени. ЕКГ с очевидна камерна фибрилация показва, че няма системност и честотата на контракциите е много по-висока от нормалната. Електрическият импулс се движи със скорост 350-700 удара в минута, което пречи на нормалното свиване на сърдечните мускули.

Предсърдно мъждене е често срещано явление. Патологията е регистрирана при 2% от населението на света. Болестта причинява тежки усложнения и значително съкращава продължителността на живота.

Вентрикуларното трептене на ЕКГ, подобно на мъждене, е ясно видимо. Кардиологът ще открие патологията с този преглед. Болестта е опасна, затова е важно да се знае какви са симптомите на патологията и защо се появява.

Как да открием предсърдно мъждене

Първо се прави ЕКГ за предсърдно мъждене или подозрение за него. Някои лекари диагностицират, като изслушват сърцето и измерват пулса.

Признаците на предсърдно мъждене на ЕКГ са както следва:

 • пълно отсъствие на Р вълна,
 • неправилна вълна F,
 • увеличение на неговите колебания до 350 и повече,
 • разлика във времето на интервалите между вентрикуларните комплекси.

Предсърдно трептене на ЕКГ, чиито признаци са описани по-горе, се елиминират чрез терапевтични методи. Същите принципи се прилагат при лечение на фибрилация. На първо място се извършва възстановяване и поддържане на синусовия ритъм. В бъдеще целта на кардиолога е да стабилизира камерната честота.

Камерното мъждене не се лекува с операция. Тази техника е неефективна в повечето случаи. Невъзможно е да се предотврати повторното развитие на предсърдно мъждене с лекарства.

Видове мъждене

Предсърдно мъждене може да варира във времето. Има пароксизмални фибрилации, когато отклонението от нормата се определя за кратък период от време по време на патологичната промяна.

Важно! Хроничното мъждене се нарича фибрилация, при което негативните симптоми продължават 7 или повече дни. В описанието на заболяването лекарят посочва с кой вид заболяване трябва да се справят.

Разликата между трептене и трептене

Предсърдно мъждене на ЕКГ е почти същото като трептене. Въпреки това при трептене честотата на контракциите е по-малка и ритъмът е по-плавен..

И двете патологии имат сходни симптоми. Човек изпитва почти същите усещания.

Предсърдно трептене на ЕКГ се определя от следните признаци:

 • трионни F вълни се виждат в десните отводи на гърдите,
 • няма междинни интервали между вибрациите,
 • вълните в интракардиалните отвеждания преминават една в друга,
 • се наблюдава непълен атриовентрикуларен блок.

Камерното мъждене на ЕКГ, за разлика от трептенето, не е придружено от провал на ритъма на вентрикуларните контракции.

На ЕКГ признаците на предсърдно мъждене и признаци на трептене са сходни. Едно заболяване може да премине към друго и обратно. Дори електрокардиограмата не винаги прави ясно разграничение между двете патологии..

Трептенето на предсърдията е трудно да се лекува с лекарства и хирургия, така че поддържането на здравето на сърцето е важно.

Как да взема правилно кардиограма

За да се получат надеждни данни, трябва да се спазват процедурните правила. Методът е евтин, но информативен. Има ЕКГ апарат във всяка болница, в екипите на линейката.

Важно! Резултатите от изследването се влияят от квалификацията на лекаря и подготовката на пациента. Важно е да поставите електродите правилно преди електрокардиограмата.

Подготовка на пациента

За да може ЕКГ да покаже признаци на камерно мъждене, пациентът трябва да се придържа към правилата:

 • не преяждайте преди кардиограмата,
 • откажете цигарите през последните 12 часа преди ЕКГ,
 • не приемайте алкохолни напитки,
 • не използвайте лекарства, които могат да повлияят на резултатите от кардиограмата,
 • избягвайте физическо преумора и тежки натоварвания,
 • не пийте кафе.

Нарушаването на препоръките може да доведе до факта, че електрокардиограмата ще покаже патологии, които всъщност не съществуват, например: тахикардия и други сериозни състояния.

При пристигането си в болницата пациентът трябва да бъде спокоен за известно време, което ще позволи на лекаря да види истинска картина на сърдечната дейност.

Напредък на процедурата

Когато отивате за EKG, облечете се така, че нещата да могат лесно да бъдат премахнати. Не се притеснявайте за нещо, така че да не се отрази на работата.

Кожата на местата, където са монтирани електродите, се смазва със специален агент за увеличаване на адхезията. Лекарят свързва устройството и взема данни.

Какво провокира развитието на болестта

Провеждайки ЕКГ с очевидно предсърдно мъждене, преди да предпишат лечение, те откриват причината за развитието на патологията. В някои случаи аритмии от различен тип се развиват като усложнение след операцията. Ако не е имало операции или са били, но за дълго време, обърнете внимание на следните заболявания:

 • нарушения на митралната клапа,
 • ревматични заболявания,
 • исхемия,
 • кардиомиопатия,
 • сърдечна недостатъчност,
 • хронични заболявания на дихателната система.

Повече подробности за причините за проблема можете да видите във видеото:

Ако няма сърдечно заболяване, човек води здравословен начин на живот, тогава рискът от развитие на предсърдно мъждене е незначителен. Редовният преглед ви позволява да видите незначителни отклонения от нормата и да се подкрепите.

Лечение с кардиоверсия

Кардиоверсията е лечебна техника, използвана за различни форми на аритмии, по-специално: за предсърдно мъждене. Методът подхожда на мнозина, но има противопоказания.

Кога е необходима кардиоверсия?

Кардиоверсията се извършва при тези пациенти, при които симптомите на предсърдно мъждене продължават няколко дни. Терапията за възстановяване на сърдечната функция започва незабавно.

Когато предсърдното мъждене продължава по-дълго, е по-вероятно кръвните съсиреци да се образуват в сърдечния мускул. В този случай лечението е сложно и пациентът ще се нуждае от допълнителни мерки за рехабилитация. В напредналите стадии на предсърдно мъждене рискът от инсулт се увеличава значително.

И двете форми на кардиоверсия се извършват при пациенти на възраст под 65 години. Процедурата е допустима при условие на нормалното физиологично състояние на вентрикулите и предсърдията. Няма анамнеза за големи сърдечни операции.

На кого процедурата е противопоказана

Кардиоверсията не винаги е възможна. Процедурата е противопоказана:

 • с активен миокардит,
 • с вродени дефекти на клапата,
 • за напреднали форми на предсърдно мъждене,
 • с брадистолно мъждене,
 • със синдром на слаб синус.

Кардиоверсия не може да се извърши, ако диаметърът на лявото предсърдие надвишава 4,5 см. Можете да разберете индикатора с помощта на медицинско оборудване.

Видове кардиоверсия

Има два вида кардиоверсия:

 • фармакологични,
 • електрически.

Нюансите на всяка процедура са описани по-долу..

Фармакологична кардиоверсия

Този тип кардиоверсия се предписва, ако изследването е показало, че хемодинамиката е нормална. Интравенозна терапия с определени лекарства.

За облекчаване на състоянието се предписва приложението на лекарствата "Пропафенон", "Амиодарон" и "Прокаинамид". Дозировката на лекарствата се предписва от лекаря след пълен преглед.

Електрическа кардиоверсия

Електрическата кардиоверсия е показана в случай на фармакологична неефективност или в случай на спешност. По друг начин тази техника се нарича електроимпулсна терапия..

Най-често електрическата кардиоверсия се извършва при спешни случаи. Показания за следното:

 • намаляване на сърдечната честота и кръвното налягане до критично ниво,
 • остра сърдечна недостатъчност,
 • белодробен оток.

При електрическата кардиоверсия мускулните влакна на сърцето започват да се свиват нормално поради мощното разтоварване на тока. Това е основната цел на процедурата.

Рутинната електрическа кардиоверсия се извършва в стационар. Преди да започне процедурата, пациентът получава анестезия. За максимален ефект пациентът приема лекарства за облекчаване на аритмията.

Техниката се използва като спешна терапия. Електрическите импулси помагат при спиране на сърцето. В повече от 90% от случаите тя ви позволява да спасите живота и да възстановите нормалния сърдечен ритъм.

Последици от кардиоверсията

Въпреки че процедурата е ефективна в повечето случаи, мнозина се страхуват дали е подходяща за тях. В някои случаи има повече опасности при лечението на възрастни пациенти и при продължителен курс на предсърдно мъждене.

Нормалният сърдечен ритъм винаги се възстановява от електрическа кардиоверсия. Проблемът е, че само малък брой хора имат нормален пулс за дълго време..

Процедурата практически няма отрицателни последици. Първата степен на риск не включва самата процедура, а опасността от обща анестезия, чието използване е задължително за кардиоверсия. Възможни са и усложнения, свързани с образуването на кръвни съсиреци. Това обаче е по-скоро изключение, отколкото правило..

В някои случаи може да се развие хипотония, белодробен оток и камерна аритмия. Ако по време на операцията възникнат усложнения, може да се наложи електрическа стимулация.

За да избегнете възможни усложнения, е важно редовно да посещавате кардиолог и да наблюдавате състоянието на сърцето си. Липсата на аритмии е отлична профилактика на други сърдечни заболявания и кръвни съсиреци. Здравословният начин на живот и физическата активност ще поддържат сърцето и кръвоносните съдове в добро състояние.

Предсърдно трептене на ЕКГ

Предсърдно трептене се отнася до комплекс от сърдечни заболявания, характеризиращи се с нарушена съкратителна активност, нарушение на ритъма и честота на ударите (аритмии). Сърдечните удари не се контролират от нервните клетки в мозъка. Съкратителният импулс произхожда от дясното предсърдие, генериран в синусовия възел.

В предсърдията (горните части на органа) настъпва първото свиване, след което по-нататък импулсът се забавя в областта на атриовентрикуларния възел (AV). По това време кръвта преминава към сърдечните вентрикули и настъпва втора контракция. Заедно двете контракции създават един сърдечен ритъм. Импулсите, които възникват извън синусовия възел, не достигат AV възела за първи път, или самият възел не е в състояние да предаде увеличен брой импулси. В този случай те преминават няколко кръга в атриума..

Тъканите, които трябва да са в покой в ​​този момент, участват в съкратителния процес, който провокира бързи предсърдни контракции (над 200 удара / мин.). В този случай ритъмът на контракциите не се нарушава. Предсърдно трептене се диагностицира на ЕКГ по време на аускултация (слушане с медицински стетоскоп), трудно е да се разграничи синдромът от други подобни патологии.

Причини за предсърдно трептене (AT)

По отношение на пола и възрастта мъжете на възраст над 55 години са изложени на най-висок риск от развитие на ТА. В повечето случаи предсърдното трептене се развива на фона на съществуващи функционални аномалии на сърдечната дейност. Причините могат да бъдат следните:

 • вроден или придобит дефект в структурата на орган (дефект);
 • Исхемична болест на сърцето (исхемична болест);
 • постинфарктно състояние;
 • атеросклероза;
 • възпалителна лезия на сърцето и неговата серозна мембрана (миокардит и перикардит);
 • хипертонично заболяване;
 • хронично възпаление на съединителната сърдечна тъкан (ревматизъм);
 • свръхрастеж на съединителна тъкан в миокарда (кардиосклероза).

Трептенето на предсърдията може да бъде страничен ефект след претърпяна кардиографска операция. Други фактори, които допринасят за появата и развитието на ТП, включват: неправилно функциониране на ендокринната система (включително захарен диабет, хипер- и хипотиреоидизъм), краткосрочно спиране на дишането по време на сън (синдром на апнея), дефицит на калий в организма (хипокалиемия), тежко алкохолно отравяне.

Симптоми на предсърдно трептене

Нарушението от този тип има най-често пароксизмален характер (пароксизмална тахикардия). Заплахата за здравето по време на гърчове се състои в недостатъчно снабдяване с кислород в миокарда и мозъка. Това се дължи на факта, че при учестен пулс не се изпомпва достатъчно кръв за пълноценното функциониране на органите. Атаките на интензивни контракции се характеризират с неочаквана поява, както и с внезапно изчезване.

В този случай пациентът не винаги се нуждае от медицинска помощ. Пароксизмалните явления са склонни да спират спонтанно. Интервалът от време на единичен функционален отказ (пароксизъм) може да бъде измерен в минути или дни.

По време на атака човек изпитва следните симптоми:

 • тежест, болезнени усещания в гърдите и ретростерналното пространство;
 • затруднено дишане (задух);
 • характерно повишаване на сърдечната честота (аритмия);
 • виене на свят;
 • спад на кръвното налягане;
 • загуба на енергия, невъзможност за упражнения.

Проявата на припадъци не е стабилна и може да варира от ежедневно до годишно. Пароксизмите обикновено провокират употребата на алкохолни напитки, никотинова зависимост, излишък от кофеин, невро-емоционално претоварване, прекомерен физически стрес и чревна дисфункция. Причината за ускоряване на сърдечните контракции е метеорологичната зависимост на пациента. В горещо време нападенията са по-чести.

Предсърдно трептене може да предшества развитието на предсърдно мъждене. Основната разлика между двете патологии е стабилен или непостоянен ритъм. При предсърдно мъждене (друго име за предсърдно мъждене) режимът на свиване става по-чест до 300-400 удара / мин., Без да има стабилен ритъм. Симптоматичните признаци на предсърдно мъждене и предсърдно трептене са почти идентични.

Определяне на TP на кардиограмата

Електрокардиограмата е графично изображение на работата на сърцето, получено в резултат на преобразуването на сърдечните импулси от електрокардиограф за определен интервал от време. На хоризонталната линия на графиката е отбелязано времето, честотата и дълбочината на промени в сърдечната дейност съответстват на вертикалните ъгли (зъбите, обозначени с латинските букви Q, R, S, P, T, U).

Посоката на тока към активния електрод показва зъб (+), отстраняване - зъб (-). На графиката положителните зъби са разположени нагоре от хоризонталната линия, отрицателните са насочени надолу. За нивото на деполяризация (или възбуждане) в предсърдията на графиката е отговорен P вълната. Времето на деполяризацията се фиксира от PQ интервала (от P вълната до Q вълната). Тъй като трептенето прекъсва основния съкратителен импулс, P вълната не се показва на ЕКГ, а назъбените F-вълни заемат мястото на синусовия ритъм, честотата на който достига 250-300.

Те се характеризират с ниска амплитуда на колебанията, еднородност, последователно покачване и внезапен спад. Ярък избор на вълни се наблюдава в отвеждания: V1 и V2 (показване на дясната камера), I и II стандартни отвеждания (визуализирайте съответно предната и задната стена на сърцето). Освен това сегментът или разстоянието на права изоелектрична линия не са дефинирани..

Промените в кардиограмата с TP могат да бъдат представени от наличието на функционален атриовентрикуларен блок от първа степен, когато има PQ интервал от повече от 200 ms. Това представлява възможността за максимална импулсна проводимост на AV възела. Обикновено това съотношение е 2: 1, 3: 1, 4: 1. Тоест всеки втори, трети или четвърти импулс. С тези промени трябва да се поддържа стабилен пулс и формата на QRST сегмента (тези зъби отразяват състоянието на сърдечните вентрикули). Ако ритъмът е ненормален, ЕКГ е по-вероятно да открие предсърдно мъждене.

Допълнителен преглед

Тъй като симптомите на трептене и трептене са доста сходни помежду си, ако се съмнявате в диагнозата, кардиологът предписва допълнителен преглед, използвайки ежедневно наблюдение на Холтер. Това е вид кардиограма, която записва работата на миокарда за 24 часа (ако е необходимо, интервалът може да бъде увеличен до няколко дни).

Специален апарат с малки размери е фиксиран върху тялото на пациента и записва сърдечната дейност, като нормална кардиограма. В този случай пациентът живее в ежедневен режим, включващ физическа активност и спокойно състояние (сън, почивка). За точността на изследването пациентът записва всички действия, извършени в специален протокол. Като една от опциите за допълнителна диагноза може да се извърши ехокардиография (ултразвук на сърцето).

Класификация на видовете на TP

Разликата във видовете трептене се основава на кръговата циркулация на импулса в атриума преди преминаване през атриовентрикуларния възел (AV). Има два основни типа:

 • Типичен изглед. Характеризира се с класическото преминаване на импулсна вълна в дясното предсърдие по посока на часовниковата стрелка или в обратна посока. Този тип носи името зависим от провлака и може да бъде елиминиран с помощта на хирургична операция за стабилизиране на работата на сърцето - аблация (криоаблация - замразяване на област на сърцето, която преминава ненужни импулси, RFA или радиочестотна аблация - образуване на изкуствен белег за блокиране на импулса с помощта на техниката на каутеризация).
 • Независим или нетипичен провлак. В това изпълнение импулсната вълна не циркулира в класически кръг в лявото и дясното предсърдие. В този случай честотата на трептенията може да се удвои..

Усложнения на предсърдно трептене

Когато сърдечната патология (TP) стане хронична, тя може да застраши исхемична миокардна некроза (инфаркт), развитие на сърдечна декомпенсация или пълно спиране на сърдечната дейност (сърдечен арест). Най-честите усложнения, причинени от LT, включват:

 • предсърдно мъждене (трептене);
 • TJ (камерно трептене);
 • VF (камерно мъждене).

Последното се счита за най-опасно. За разлика от TP, когато движението на импулса е правилно-кръгово, при VF няма ясен ритъм, вълната се втурва произволно и броят на контракциите може да се увеличи до 500 удара / мин. Камерното мъждене на ЕКГ се определя незабавно, тъй като се характеризира с пълното отсъствие на зъби, интервали и комплекси.

Ако графичната вълна надвишава 50 mm, това показва трептене на големи вълни, което заплашва да парализира сърцето. Прогнозата за TP не е много оптимистична. Синдромът може да се превърне във по-опасна патология по всяко време. Пациент с подобна диагноза трябва да бъде регистриран при кардиолог. Електрокардиографското изследване е показано поне веднъж на тримесечие..

Предсърдно мъждене - ЕКГ

Предсърдно мъждене (предсърдно мъждене) е отклонение в сърдечната честота, което се характеризира с факта, че по време на 1-ви цикъл се развива хаотично възбуждане или свиване на предсърдните мускули, което впоследствие провокира липсата на активни контракции в предсърдието.

Броят на случайните удари обикновено е между 350 и 800 за 60 секунди. Електрическите импулси, насочени към атриовентрикуларния възел, получават различна степен и честота, някои не могат да достигнат крайната точка.

В резултат на това честотата на вентрикуларна активност по време на предсърдно мъждене е не повече от 200 за 60 секунди, по-честа е оценката от 85-135 удара. Липсата на ред в импулсните посоки и техният път през атриовентрикуларния възел обикновено води до абнормен, хаотичен камерен ритъм.

В зависимост от честотата на ударите на сърдечния мускул се различават някои видове предсърдно мъждене:

 • Брадистоличен;
 • Тахисистоличен;
 • Нормосистоличен.

При първата форма броят на мускулните контракции не надвишава 60 за 60 секунди, при нормосистоличното число броят се увеличава до 90 удара, а при тахисистоличния тип надвишава 90 удара в минута.

Предсърдно мъждене на ЕКГ се показва само с 2 ясни линии:

 • Във всички отвори индикаторът P отсъства, вместо него се показват хаотични вълни на възбуждане на отдела;
 • Комплексният QRS индекс показва аритмия, която е видима поради различните интервали между марките (отворите на R-R са различни).

Симптоми

Описанието на симптомите на предсърдно мъждене ще зависи от сърдечната честота на пациента, което определя отклоненията в централната хемодинамика.

По принцип пациентите се оплакват от спирки, прекъсвания на сърдечните контракции, силен задух, който се появява дори при леко натоварване. В редки случаи тъпа и болезнена болка в органа.

Симптомите на предсърдно мъждене могат да варират значително при оценка на пациентите. Човешкото състояние може да бъде класифицирано като задоволително, умерено и тежко..

Подчертават се характерните признаци на сърдечна недостатъчност, които започват да се развиват активно с предсърдно мъждене: кожа, която издава бледа сянка, цианоза на човешката лигавица, подуване на шийните вени, оток на някои части на тялото.

Обичайните симптоми на аритмия могат да се нарекат нередовно трептене на сърдечния мускул, които се откриват по време на преглед на пациенти, различен тон на звуците, който се влияе от продължителността на диастолата. Първо, има кратка пауза, след което първият тон става по-силен, вторият отслабва или изчезва напълно. След голяма спирка първият тон отшумява, другият започва да се усилва.

Налягането в артериите остава при нормални стойности, пулсът показва аритмия, имаща нехарактерно различна амплитуда, изместване и скорост. Тахистоличната форма на заболяването се характеризира с пулсов дефицит - броят на сърдечните контракции е по-висок от пулса.

На ЕКГ могат да се разграничат следните основни признаци на предсърдно мъждене:

 1. На електрокардиографския лист няма Р вълни при всички белези;
 2. На ЕКГ предсърдното мъждене се характеризира с наличието на чести непостоянни вълни на предсърдно трептене при f, което е свързано с хаотично възбуждане и свиване на предсърдното сечение. Типът груба вълна означава, че амплитудата на f-индекса е по-голяма от 1 милиметър и честотата е в диапазона от 355-455 удара за 60 секунди. Тази форма се дължи на хипертрофия на целевата част, предсърдията и обикновено се среща при пациенти с митрална стеноза и хронично белодробно сърдечно заболяване. Друга фино-вълнова форма показва, че амплитудата на f ще бъде много по-малка (понякога не се вижда на ЕКГ). В този случай честотата се увеличава до 600-700 среза за 60 секунди. Този тип е най-често срещан сред пациенти в напреднала възраст, страдащи от атеросклеротична кардиосклероза, преживели миокарден инфаркт, миокардит, глюкозидно претоварване.
 3. Предсърдното мъждене на ЕКГ също се характеризира с аритмия на QRS комплексите, която се проявява на кардиограмата чрез неравномерни R-R интервали. Обикновено тези марки са равни.

По време на изследването се разграничават 2 форми на предсърдно мъждене:

 • Постоянно заболяване - трептенето на отдела остава за дълъг период;
 • Пароксизмална аритмия - пристъпите на трептене на отдела могат да продължат до 7 дни.

Курсът на заболяването продължава дълго време. Всичко това може да доведе до допълнителни усложнения, например отклонения в хемодинамиката, които провокират развитието на сърдечна недостатъчност и намаляване на силата и жизнения стандарт на пациентите.

Друг, доста сложен резултат от хода на заболяването е прогресирането на тромбоемболия, което се причинява от появата на кръвни съсиреци поради лошото качество на контракциите.

Случва се тромбоемболия да започне да се развива в съдовете на мозъка, бъбреците, белите дробове и т.н..

Също така, постоянното предсърдно мъждене от хроничен характер може да провокира появата на кардиомиопатия. Трябва да се отбележи, че сред пациентите има доста висока смъртност.

Това се причинява от развитието на камерно мъждене, което от своя страна провокира аритмии, а след това и неочаквана смърт..

Какво е трайно предсърдно мъждене

Симптоми

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия, обикновено проява на други сърдечни заболявания (коронарна болест на сърцето, клапни дефекти, миокардит и др.) Или метаболитни нарушения (тиреотоксикоза, електролитен дисбаланс и др.). Понякога се появява без видима причина и тогава се нарича идиопатичен. Механизмите на развитие на предсърдно мъждене все още не са напълно изяснени. При някои пациенти това се случва поради наличието на много хаотични кръгови вълни на електрическо възбуждане в предсърдията. При други причината за предсърдно мъждене е фокус на необичайна електрическа активност, обикновено разположена в областта, където белодробните вени навлизат в лявото предсърдие. Във всеки случай, необичайната електрическа активност води до потискане на импулсите от основния пейсмейкър и появата на много чести хаотични контракции на предсърдията и в резултат на това нередовни камерни контракции. В този случай вентрикулите по правило също се свиват с повишена скорост. За разлика от предсърдното мъждене, при трептене, една и съща анормална кръгова вълна на електрическо възбуждане циркулира по същия път в дясното предсърдие през провлака, тясната област на сърдечния мускул между дясната атриовентрикуларна клапа и долната куха вена. Предсърдно мъждене и предсърдно трептене обикновено се разпознават лесно, тъй като те дават много характерна картина на електрокардиограмата. Други видове суправентрикуларни тахиаритмии са по-трудни за диагностициране, тъй като те могат да се проявят със същата аномалия на електрокардиограмата - суправентрикуларна тахикардия. Синдромът на Волф-Паркинсон-Уайт е резултат от наличието на анормална проводимост между предсърдията и вентрикулите. В този случай електрическият импулс преминава от предсърдията към вентрикулите по нормалната атриовентрикуларна връзка и след това се връща обратно в предсърдията по анормалния допълнителен път на проводимост, затваряйки кръга на електрическото възбуждане. Тъй като анормалният път провежда електрически импулси без забавяне, постоянната циркулация на вълната на възбуждане води до много чест правилен ритъм с последователно възбуждане на вентрикулите и предсърдията..

Причините

Лекарите отбелязват, че пароксизмалното предсърдно мъждене възниква не само на фона на сърдечни патологии. Често причината е грешният начин на живот на човека. Това се отнася за неконтролиран прием на лекарства (гликозиди), стрес, злоупотреба с алкохол, изтощение на нервната система и физическо претоварване. Тези фактори водят до сърдечна дисфункция, включително пароксизмално предсърдно мъждене. Други причини за възникването му:

 • сърдечна недостатъчност;
 • есенциална хипертония с увеличаване на масата на сърдечния мускул;
 • състояние след операция;
 • слаб синусов възел;
 • диабет;
 • липса на калий и магнезий;
 • коронарна болест на сърцето;
 • перикардит, ендокардит, миокардит (възпалително сърдечно заболяване);
 • хипертрофична и (или) разширена кардиомиопатия;
 • сърдечни заболявания, вродени или придобити;
 • Синдром на Wolff-Parkinson-White;
 • инфекциозни заболявания.

Защо сърцето трепти

Всички причини за предсърдно мъждене могат да бъдат разделени на вродени и придобити. Вродените причини включват сърдечни дефекти и други вродени аномалии на миокарда. Тези фактори провокират появата на предсърдно мъждене при младото население..

При възрастното население заболяването се среща по-често, отколкото при младите хора. Това се обяснява с факта, че след 50 години човек вече има в арсенала си хронични патологии, които могат да причинят дисбаланс в работата на миокарда. Придобитите причини включват:

 1. Исхемична болест на сърцето (коронарна артериална болест), включително инфаркти и постинфарктна кардиосклероза.
 2. Миокардит, ревматизъм.
 3. Всички форми на сърдечна недостатъчност.
 4. Артериална хипертония.
 5. Удар.
 6. Придобити сърдечни дефекти.
 7. Тиреотоксикоза и други метаболитни заболявания.
 8. Синдром на алкохолна зависимост.
 9. Чести стрес, умствена лабилност.
 10. Хипокалиемия.

Специално трябва да се отбележи ниското съдържание на калий. Много рядко дефицитът на този микроелемент причинява патологична причина. За премахване на калий от организма могат диуретици с неконтролиран прием и сериозни нарушения в диетата. За пациенти с хипертония се препоръчват щадящи калий лекарства - диуретици за постоянна употреба. А неконтролираният прием е възможен сред спортисти, които искат да отслабнат с помощта на диуретици, както и сред активно отслабващите жени, спазвайки строга диета и се стремят към идеална фигура.

Диагностика

По време на първоначалния преглед кардиологът открива нередности в пулса и сърдечната честота. Има разлика между пулса и пулса при аускултация. Освен това лекарят ще разбере от пациента за наличието на съпътстващи сърдечни заболявания, ще разбере естеството на симптомите и времето на появата им. Електрокардиографията (ЕКГ) е стандартът за диагностициране на предсърдно мъждене. Признаци на тази патология:

 • регистрация вместо P вълни на fc вълни с честота 350–600 пъти в минута;
 • различни RR интервали на фона на непроменен вентрикуларен комплекс.

Предсърдно мъждене се потвърждава, ако посочените признаци се наблюдават в поне един отвод на кардиограмата. В допълнение към ЕКГ се използват следните диагностични методи:

 • Холтер мониторинг. Процедурата се състои в непрекъснат запис на сърдечната динамика на ЕКГ през целия ден. Ежедневно наблюдение се извършва с помощта на апарата на Холтер, кръстен на Норман Холтър, неговия изобретател.
 • Ултразвук на сърцето (ехокардиография). Помага за откриване на клапни дефекти, структурни промени в миокарда, интра-предсърдни тромби.
 • Велоергометрия. Това е тест с физическа активност на ЕКГ машина. Чрез това проучване лекарят може да разбере истинския пулс..

Тип I (Mobitz тип I).

постепенно, от един комплекс в друг, забавяне на проводимостта по AB - възел, до пълно забавяне на един (рядко два или три) електрически импулса

1. постепенно удължаване на интервала P - Q (R) с последващ пролапс на вентрикуларния QRST комплекс;

2. след удължена пауза - период на загуба на вентрикуларна контракция - проводимостта по AV възела се възстановява и ЕКГ отново регистрира нормален или леко удължен интервал P - Q (R), след което целият цикъл се повтаря отново

- най-често се наблюдава при проксимални (възлови) нарушения на проводимостта и следователно обикновено не е придружено от деформация на вентрикуларните комплекси.

Как се проявява постоянното предсърдно мъждене

Така с наближаването на възрастта от 60 години AF се появява при 1% от жителите, а при пациенти след 80 години - в 6% от случаите. При коронарна артериална болест не само откриването на коронарна атеросклероза е от първостепенно значение, но и наличието на усложнения от това заболяване. –0,8%.

В ситуация, в която хората с коронарна артериална болест имат клинична картина на това заболяване, както и други подобни по степен на прояви и характер на сърдечни заболявания, вероятността от проява на AF се увеличава до 25%.

При хора с артериална хипертония AF е често срещан - при 10% от пациентите, а в случай на комбиниране на артериална хипертония с IHD, вероятността за прогресия на AF нараства до 20%.

Физиологичен аспект на заболяването

Независимо от интензивността на клиничните прояви, международният справочник на болестите изисква задължителна медицинска намеса. По време на първоначалния преглед лекарят провежда устен разпит и нарежда прегледа. Целта му е да установи причините за развитието на болестта. Сърдечната патология от този вид има следните предпоставки:

 • наличието на сърдечен дефект с ревматичен характер;
 • диагностицирана исхемична болест на сърцето;
 • остра или хронична артериална хипертония;
 • различни форми на кардиомиопатия;
 • усложнения след байпас на коронарна артерия.

От горния списък е лесно да се разбере, че болестта се развива на фона на хронични проблеми на сърдечно-съдовата система. В тази връзка лекарите настоятелно препоръчват редовно да се подлагате на прегледи с превантивна цел. Честотата на такава процедура зависи от това дали лицето или неговите роднини са имали предсърдно мъждене..

Кардиолозите препоръчват да не се отказвате от възможността да научите нещо за собственото си тяло, дори на тези, които не са се оплаквали от сърдечна дейност преди. Здравият човек трябва да посещава кардиолог поне веднъж годишно.

Ако пациентът има наследствени предпоставки или различни заболявания, тогава в този случай интензивността на посещенията при лекар трябва да се увеличи - 2 пъти годишно.

Освен това сърцето може да откаже при абсолютно здрав човек..

Наличието на наследствени предразположения играе важна роля.

За съжаление тези скрити фактори не винаги са лесни за откриване..

Ето защо дори квалифицираният лекар не винаги може да действа активно..

ЕКГ No4

Отново има всички знаци с изключение на вълната f. Но именно тази вълна f се помни най-много от книгите, но на практика има несъответствие.

Мисля, че тези четири примера ясно демонстрират цялото предсърдно мъждене, но тя има „брат“, не близнак, но подобен - предсърдно трептене и трябва да се научите да ги различавате. Нека „довършим“ теорията и след това ще изпълним задачата, при която фибрилацията с трептене ще бъде смесена. Натисни тук

Ако откриете някаква грешка, моля, изберете част от текста и натиснете "Ctrl + Enter"

Добавяне на коментар Отказ на отговор

Можете да помогнете на проекта, ако е възможно..

Класификация на трептенето

Треперите са два вида: типични и нетипични. Първите се характеризират с възбуждане на определена област в дясното предсърдие..

Вълната на вълнение се завърта, образувайки порочен кръг с честота на контракциите до 350 в минута.

В зависимост от вида на циркулацията на електрическите дразнители в атриума се освобождава циркулацията обратно на часовниковата стрелка и по посока на часовниковата стрелка.

Тази тръпка може да бъде спряна с различни видове стимулация..

В медицинската практика най-често се използва трансезофагеална стимуляция, други методи за спиране на пароксизмите са крио- и радиочестотна аблация..

С тях сърцето се стимулира чрез въвеждане на специален катетър в съдовата система..

Атипично трептене може да възникне както в дясното, така и в лявото предсърдие.

Различава се по необичаен начин на разпространение на вълна от вълнение, което кара част от сърцето да се свива със скорост до 450 удара в минута..

Ако атриумът пърха по този начин, тогава не е възможно да се успокои с помощта на горните методи, които спират типичното трептене..

Съществува и клинична класификация на тази патология. Според нея всички трусове са разделени на:

 • новоразработени;
 • пароксизмален;
 • упорит;
 • постоянен.

Пароксизмалната форма трае около 7 дни. Характеризира се с невъзможността за независимо подновяване на обичайната сърдечна честота.

Постоянните трептения се наричат ​​трептения, които не реагират на лекарствена и инструментална терапия.

Процедура за декодиране на кардиограма

Декодирането на електрокардиограмата се извършва от лекар. Основните принципи на декодиране се прилагат при диагностициране на което и да е заболяване.

Сърцето е жизненоважен орган
Лекарят ще обърне внимание на следните показатели:

 • ЕКГ напрежение;
 • ритъм и проводимост на сърцето;
 • електрическа ос;
 • нивото на предсърдната Р вълна;
 • работа на камерния комплекс QRST.

След като внимателно проучи данните, лекарят ще направи заключение.

За да се получат надеждни данни, трябва да се спазват процедурните правила. Методът е евтин, но информативен. Има ЕКГ апарат във всяка болница, в екипите на линейката.

Подготовка на пациента

За да може ЕКГ да покаже признаци на камерно мъждене, пациентът трябва да се придържа към правилата:

 • не преяждайте преди кардиограмата;
 • спрете да пушите през последните 12 часа преди ЕКГ;
 • не приемайте алкохолни напитки;
 • не използвайте лекарства, действието на които може да повлияе на резултатите от кардиограмата;
 • избягвайте физическо преумора и тежки натоварвания;
 • не пийте кафе.

Нарушаването на препоръките може да доведе до факта, че електрокардиограмата ще покаже патологии, които всъщност не съществуват, например: тахикардия и други сериозни състояния.

При пристигането си в болницата пациентът трябва да бъде спокоен за известно време, което ще позволи на лекаря да види истинска картина на сърдечната дейност.

Напредък на процедурата

Когато отивате за EKG, облечете се така, че нещата да могат лесно да бъдат премахнати. Не се притеснявайте за нещо, така че да не се отрази на работата.

Кожата на местата, където са монтирани електродите, се смазва със специален агент за увеличаване на адхезията. Лекарят свързва устройството и взема данни.

Електрокардиографията е основният метод за диагностика на сърдечни заболявания. Извършва се при съмнение за исхемия, миокарден инфаркт, различни аритмии и други сърдечни патологии.

ЕКГ методът се основава на регистрацията на потенциали от повърхността на сърцето. Благодарение на оценката на електрическата активност може да се прецени състоянието на различни части на миокарда. Нормална ЕКГ се наблюдава при здрави хора. Освен това има редица патологии, които не се откриват чрез електрокардиография. Независимо от това, повечето от болестите се записват на ЕКГ. Лекар от всяка специалност може да опише резултатите от това изследване, въпреки това се препоръчва кардиолозите да извършат декодирането.

ЕКГ е представена от хоризонтални линии с вълни и интервали. Има 12 извода, от повърхността на които идват електрически импулси. Вълната p на ЕКГ е отговорна за възбуждането на предсърдията. След него се записва малък P-Q интервал. Той характеризира покритието на предсърдната преграда.

Освен това се наблюдава QRS комплекс. Характеризира се с електрическо възбуждане на вентрикулите. Следва времето за релаксация на сърдечния мускул - реполяризация. Състои се от интервал ST и вълна Т. Обикновено всеки ЕКГ елемент трябва да има определена ширина (време) и височина (амплитуда). Промените в поне един показател в 1 олово показват патология.

Процесът на вземане на електрокардиограма е безболезнен и неинвазивен и наличността на този метод на изследване е широка: електрокардиограф може да бъде намерен във всяка болница.

 • Цялата информация на сайта е само с информационна цел и НЕ Е ръководство за действие!
 • Само ЛЕКАР може да предостави ТОЧНА ДИАГНОСТИКА!
 • Молим ви да НЕ се самолекувате, а да си уговорите среща със специалист!
 • Здраве на вас и вашите близки!

Взимането на ЕКГ се състои в правилното поставяне на електродите. В същото време е важно самият пациент да следва редица препоръки преди изследването, за да не повлияе случайно на резултатите от него..

 • преяждане преди процедурата;
 • препоръчва се да не се пуши 12 часа преди процедурата;
 • алкохолът е забранен преди процедурата;
 • преди процедурата е необходимо за известно време да се изключи приемът на някои лекарства, които могат да повлияят на резултатите, но това може да стане само след консултация с лекар, самооттеглянето на лекарства е неприемливо;
 • не можете да се увлечете в навечерието на тежък физически труд или да бъдете изложени на силен стрес;
 • кафето също е забранено в навечерието на процедурата.

Неспазването на тези прости препоръки ще намали цялата стойност на изследването до нищо, тъй като повечето от изброените фактори провокират появата на ЕКГ, в най-добрия случай, на признаци на тахикардия, а понякога и на други патологии..

Когато пациентът е готов, той е помолен да се съблече до кръста, а също така да освободи краката от тъкан поне до средата на пищяла. Ето защо за изследването се препоръчва да се носят леки и широки дрехи, които лесно се свалят..

След като се съблече, пациентът ляга на дивана. Сега основната му задача е да лежи неподвижно и да чака, докато изследването приключи..

Междувременно медицинската сестра или лекарят ще смажат местата на електродите със специален гел, който ще подобри адхезията към кожата, и ще постави електродите. По време на проучването пациентът трябва да лежи неподвижно, затова се препоръчва незабавно да заеме удобна поза.

Проучването не трае дълго и в края на проучването на пациента се предоставят резултатите, които се дешифрират от лекуващия лекар.

Фибрилацията трябва да се разбира като честа съкратителна дейност, когато цялото сърце или отделните му части се възбуждат от некоординирани, хаотични импулси. Предсърдно мъждене (AF) е дефиницията на сърдечната честота над 150 в минута, докато патологичният фокус на възбуждане е в предсърдията. В такива случаи надкамерната тахикардия е 250-700 удара в минута, а вентрикуларната тахикардия е малко по-малка - 250-400 удара в минута.

Предсърдното мъждене се основава на предаване на цикличен импулс. Поради влиянието на различни фактори (инфаркт, исхемия, инфекция) в мускулната тъкан на сърцето се образуват зони с нарушена проводяща система. Колкото повече са, толкова по-висок е рискът от развитие на мъждене. Ако импулс пристигне на такова място, той не може да бъде предаден по-нататък, поради което се връща и води до съкратимост на вече преминали кардиомиоцити.

Нормално предаване на импулси

В някои случаи се създават патологични огнища на сърдечни клетки, които сами започват да генерират импулс. Ако има много такива огнища, работата на сърцето става некоординирана и хаотична. Без значение колко патологични импулси се създават в предсърдията, те не достигат напълно вентрикулите, така че последните не се свиват толкова бързо, колкото предсърдната част на влакната.

Диагностика на предсърдно мъждене

Ако вашият доставчик на здравни грижи подозира, че имате аритмия, той ще трябва да поръча един или повече от следните диагностични тестове и тестове за определяне на източника на вашите симптоми.

Електрокардиограма - Електрокардиограмата (EKG или EKG) е диагностичен метод, който регистрира електрическата активност на сърцето. Малки електроди се поставят върху гърдите, ръцете и краката на изпитвания и се свързват с проводници за електрокардиограф. Електрическите импулси, генерирани от сърцето ви, се трансформират във вълнообразна линия върху лента от движеща се хартия, което позволява на лекарите да установят модела на електрическия ток в сърцето и да диагностицират аритмии и сърдечна дисфункция.

Диета

При предсърдно мъждене пациентът трябва да яде храни, богати на витамини, микроелементи и вещества, които могат да разграждат мазнините. Това се отнася до:

 • чесън, лук;
 • цитрусови плодове;
 • пчелен мед;
 • боровинки, калина;
 • кашу, орехи, фъстъци, бадеми;
 • сушени плодове;
 • млечни продукти;
 • покълнали житни зърна;
 • растителни масла.

Трябва да изключите от диетата:

 • шоколад, кафе;
 • алкохол;
 • тлъсто месо, свинска мас;
 • ястия с брашно;
 • пушени меса;
 • консервирани храни;
 • богати месни бульони.

Ябълковият оцет може да помогне за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. 2 ч.ч. трябва да разредете в чаша топла вода и да добавите лъжица мед там. Пийте половин час преди хранене. Превантивният курс е 3 седмици.

Признаци и симптоми на предсърдно мъждене

Ненормалната сърдечна честота е промяна в скоростта или ритъма на сърдечния ритъм. При аритмии сърцето може да бие твърде бавно, твърде бързо или неравномерно. Когато сърцето бие твърде бавно, твърде малко кръв се изпомпва към останалата част от тялото. Когато сърцето бие твърде бързо, то не може да се напълни напълно, за да снабди напълно тялото с необходимия обем кръв, необходим за нормалното функциониране..

Бавният пулс се нарича брадикардия. Извикват се бързи сърдечни честоти.

Сърцето има четири камери. Горните камери, наречени предсърдия, носят кръв. Долните камери, наречени вентрикули, изпомпват кръв от сърцето до цялото тяло. Работейки заедно, сърдечните камери движат жизненоважна кръв в тялото.

Има няколко вида абнормни сърдечни ритми, някои се срещат в една от камерите, наречени предсърдия, други открити във вентрикулите, наречени камерни аритмии.

Предсърдно мъждене може да доведе до следните симптоми:

 • Натиск или болка в гърдите;
 • Припадък, загуба на съзнание;
 • Умора;
 • виене на свят;
 • Палпитации, които се усещат в гърдите;
 • Задух.

Какъв е синдромът?

При по-подробно изучаване на това заболяване се оказва, че предсърдното мъждене е нарушение на сърдечния ритъм, причинено от непълно съкращение на атриума, но само от отделните му участъци, които продължават да изпълняват функциите си на свиване (систола) и отпускане (диастола) на сърдечните камери, както се случва по време на контракцията здраво сърце, но в същото време има нарушение на необходимия ритъм.
В този случай честотата на импулсите на предсърдието на здраво сърце трябва да бъде същата като честотата на контракциите на вентрикуларния ритъм, възниква същото нарушение на цикличните контракции на вентрикуларните камери. Този процес при промяна на работата на сърдечния мускул, поради неговите особености на проявление по хаотичен начин, беше наречен "предсърдно мъждене".

Пароксизмални характеристики на предсърдно мъждене

Пароксизмално предсърдно мъждене

Пароксизмалното предсърдно мъждене (PAPF) е едно от най-често срещаните сърдечни заболявания. Всеки първи от двеста души на земята е обект на него. Вероятно всички медицински справочници описват това заболяване в тяхното съдържание..

Както знаете, сърцето е „двигателят“ на целия ни организъм. И когато двигателят се повреди, има много непредвидени ситуации.

Предсърдно мъждене или предсърдно мъждене е опасно явление, на което съвременната медицина обръща голямо внимание.

Всеки вид предсърдно мъждене е хаотичен и неравномерен сърдечен ритъм. Обикновено сърдечната честота трябва да бъде около 60-80 удара в минута, по време на заболяването ритъмът се увеличава до 400-600 удара. В този случай импулсите не засягат всички мускулни влакна, поради което работата на сърдечните камери се нарушава. Има два вида заболявания: постоянни и променливи.

Пароксизмалното предсърдно мъждене е най-често срещаният тип патология, която се характеризира с променлив характер. Атаките не продължават постоянно, продължават от няколко секунди до седмица, но ако след това време заболяването не е отстъпило, тогава пациентът вече се справя с постоянна или хронична форма.

ICD 10 (Международен класификатор на болестите) определя кода I48.0 за патология, който е подобен за други форми на това заболяване. Факт е, че пароксизмалното предсърдно мъждене е началният етап на патологията. Ако не се лекува, пренебрегвайте редки пристъпи, които изчезват сами, има голяма вероятност за постоянен рецидив - болестта ще премине в хронична форма.

Не забравяйте, че колкото по-дълго продължава атаката, толкова по-голяма опасност представлява тя - не само сърцето, но и цялото тяло не получава кислород и хранителни вещества. Клетките започват да отмират и скоро ще се появят сериозни усложнения.

Усложнения

Пренебрегването на възникващото заболяване и отхвърлянето на предписания режим на лечение води до риск от усложнения на патологията и развитие на съпътстващи заболявания. По време на предсърдно мъждене кръвотокът през сърдечния мускул е неравномерен. Различните сегменти на сърцето получават неравномерно пълнене с кръв, възниква задръстване.

Предсърдно мъждене от какъвто и да е тип без подкрепа и нормализиране на сърдечната честота с течение на времето се развива в следните сложни патологии:

 • белодробен оток;
 • тромбоемболия;
 • аритмия от хроничен тип, включително персистираща;
 • аритмогенен шок;
 • астма на сърдечния мускул;
 • кардиомиопатия.

Когато течността застоява в миокарда, в кръвта се образуват голям брой тромбоцити, способни да създадат тромб с фиксация в предсърдието, аортния съд и артериите. Блокадите могат да доведат до смърт на тъканите и гангрена. Невъзможността да се спре атака на аритмия в рамките на два дни може да причини инсулт.

Лечение

Само компетентен специалист може да предпише правилното лечение. При пароксизмално предсърдно мъждене може да се наложи да използвате различни техники. Те се избират индивидуално за всеки пациент.

Изборът на метод на терапия директно зависи от продължителността на пароксизмите и честотата на тяхното възникване..

Ако предсърдно мъждене притеснява човек за не повече от 2 дни, тогава лекарите предприемат мерки за възстановяване на синусовия ритъм. По-късно се изисква лечение, за да се предотвратят животозастрашаващи усложнения.

В трудни ситуации на пациента се предписва терапия, чиято основна цел е да възстанови правилния ритъм на предсърдните контракции. Освен това трябва да приемате лекарства, които могат да разреждат кръвта.

Медикаментозно лечение

Клас III антиаритмично лекарство, има антиаритмични и антиангинозни ефекти

С пароксизмални нарушения на сърдечния ритъм, поради които страда цялата сърдечно-съдова система, можете да се борите с употребата на лекарства. За намаляване на сърдечната честота и възстановяване на нарушен ритъм. се използва лекарството Cordaron. Той има минимален брой нежелани реакции, поради което е подходящ за лечение на повечето пациенти.

Когато се диагностицира с предсърдно мъждене, често се предписва новокаинамид. Лекарството бавно се въвежда в човешкото тяло. По време на процедурата е забранено да бързате, тъй като инжекцията може драстично да намали кръвното налягане, като по този начин влоши ситуацията. В някои случаи се предписва Digoxin, който е в състояние да контролира свиването на вентрикулите.

Забележка! Лекарствата, изброени по-горе, се инжектират. Поради това пациентите не трябва да ги използват самостоятелно у дома.

Такива лекарства се прилагат на човек по време на атака от лекари на линейка или специалисти, които работят в стационара.

Ако предписаното лекарство показа добри резултати за първи път, тогава по време на употребата му с нова атака не трябва да очаквате същия ефект. Всеки път ефектът на лекарството ще отслабва.

Електроимпулсна терапия

Електроимпулсната терапия се използва за лечение на предсърдно мъждене, процедурата се извършва в клиниката за един ден, пациентът не трябва да яде нищо в продължение на 6 часа преди началото на сесията

За да се премахнат атаките на аритмия, е разработен метод за електроимпулсно лечение. Предписва се, ако курсът на лекарството не дава очаквания резултат. Електрически разряд е показан за пациенти, които са развили усложнения поради друг пароксизъм.

Лечението с електрически импулс се извършва по стандартната схема:

 1. Първоначално пациентът се поставя в състояние на лекарствен сън, анестезия (процедурата се характеризира с висока болка).
 2. В областта на гърдите се поставят 2 електрода.
 3. След това трябва да зададете необходимия режим, който съответства на изхвърлянето на предсърдни контракции;
 4. Остава да настроите текущия индикатор и да извършите разряд.

След изписването сърцето отново започва своята работа. Оттук нататък функциите му се изпълняват малко по-различно. Електрическият ток "презарежда" проводящата система, поради което е принуден да започне да дава ритмични импулси на възбуждане на синусовия възел.

Практиката показва, че тази възможност за лечение в повечето случаи гарантира положителен резултат..

Хирургическа интервенция

Ако пристъпите на заболяването се случват твърде често, тогава пациентът ще се нуждае от операция. Използва се за облекчаване на симптомите на патологията и премахване на нейната причина. Благодарение на този метод атаките на аритмия се спират, тъй като хирургът унищожава фокуса на патологичното възбуждане в сърцето.

Облекчаването на пароксизма и предотвратяването на нови атаки е основната цел на операцията..

Операцията (катетърна аблация) се извършва с помощта на катетър, който се въвежда през артерия. Ако е необходимо, повторете операцията след определен период от време..

Приложение Б. Информация за пациентите

 • Изборът на лекарство от клас NOAC за първична профилактика на инсулт и тромбоемболия при пациенти с AF / AT се извършва от лекаря въз основа на оценка на индивидуалния риск от IS и хеморагични усложнения, както и отчитане на предпочитанията на пациента.

Препоръки клас I (ниво на доказателство C)

Трябва да знаете, че предсърдното мъждене може да възникне както в относително здраво сърце, така и да бъде резултат от редица сериозни заболявания, които трябва да бъдат идентифицирани или изключени по време на специален преглед..

Добре известно е, че проблемите със сърдечния ритъм често възникват на фона на дългосрочна хипертония, с различни форми на коронарна артериална болест, кардиомиопатии, сърдечни дефекти, синдром на сънна апнея, електролитни нарушения, заболявания на белите дробове (ХОББ) и щитовидната жлеза (тиреотоксикоза) и други. Говорете с Вашия лекар за най-добрата оценка и (ако е необходимо) наличните лечения за причината за Вашата аритмия..

В момента медицината разполага с голям арсенал от инструменти, които могат както да излекуват предсърдно мъждене, така и да го модифицират, за да подобрят значително качеството на живот на пациентите. За тази цел могат да се използват антиаритмични лекарства, катетърна аблация и в някои случаи използването на имплантируеми устройства. Говорете с Вашия лекар за най-добрия начин за лечение на аритмия.

Не по-малко важен аспект от лечението на пациенти с предсърдно мъждене е предотвратяването на страховитите му усложнения - исхемичен инсулт и други системни тромбоемболии. Трябва да знаете, че повечето пациенти с тази аритмия имат повишен риск от образуване на кръвни съсиреци в сърцето, които, ако бъдат откъснати, могат да се придвижат с притока на кръв до почти всяка част на тялото, което води до запушване на артериите.

на първо място, мозъчни съдове. В резултат на това, в допълнение към терапията срещу самата аритмия, може да ви бъдат предписани лекарства, които намаляват съсирването на кръвта - антикоагуланти. Консултирайте се с Вашия лекар относно Вашия индивидуален риск от тромботични усложнения и най-добрите начини за тяхното предотвратяване.

За максимална ефективност всички лекарства трябва да се приемат в режима, предписан от лекаря. Промените в начина на живот и редовната терапия, предписана от специалист, ще помогнат да се създадат благоприятни условия за предотвратяване на обостряния и усложнения, които със сигурност ще имат най-добър ефект както върху протичането на основното заболяване, така и върху самата аритмия.

Нормализирането на високото кръвно налягане, корекцията на основното сърдечно заболяване, нивото на калий, хормоните на щитовидната жлеза, борбата с наднорменото тегло и физическото бездействие помагат значително да се повиши ефективността на антиаритмичната терапия.

Ако появата на аритмия е причинена от емоционалното ви пренапрежение и работата ви е свързана с постоянен стрес, консултирайте се с психотерапевт или психолог. Лекарят може да ви научи на методите за самообучение и самоконтрол. Ако е необходимо, специалистът ще избере успокоителни.

1. Трябва да сте готови да говорите за симптомите, които ви притесняват, а именно:

 • От колко време аритмията започна да ви притеснява??
 • Колко пъти сте имали припадъци или симптоми през последните месеци (поне приблизително)? Какви бяха интервалите от време между пристъпите и симптомите?
 • Как са се променили вашето здраве и симптоми по време на заболяването?
 • Ако близки до вас са наблюдавали симптоми на аритмия по време на атаката, помолете ги да ги опишат.
 • Какво облекчи симптомите на аритмия? Какво направихте, за да диагностицирате и лекувате?
 • Ако вече сте приемали или приемате някакви сърдечно-съдови лекарства, кажете на Вашия лекар (по-добре е да имате списък с лекарства с график на приема през деня).

2. Кажете на Вашия лекар за кои специалисти вече сте се свързали във връзка с Вашите оплаквания.

В края на посещението си на лекар трябва да знаете отговорите на следните въпроси:

 • Каква е моята диагноза?
 • Какви са вероятните причини за аритмия?
 • Как аритмията може да повлияе на по-нататъшния ми живот?
 • Какъв е индивидуалният ми риск от тромбоемболични усложнения?
 • Какъв вид преглед трябва да преминете?
 • Какви са възможностите ми за лечение?
 • Какви са рисковете, ползите и нежеланите събития, свързани с всяка от тези опции??
 • Какво мога да направя, за да подобря състоянието на сърцето си??
 • Кого да видя за аритмия?
 • Трябва ли да посетя специалист по сърдечен ритъм като аритмолог относно състоянието ми??

Последици от аритмия

Предсърдно мъждене при МКБ 10 е доста често срещано и има лоша прогноза, при недостатъчно наблюдение и лечение. Болестта може да се усложни от образуването на кръвни съсиреци и развитието на хронична сърдечна недостатъчност.

Аритмията е особено опасна при исхемична болест на сърцето, артериална хипертония и захарен диабет - в тези случаи тромбоемболията може да доведе до сърдечен арест, инфаркт или инсулт.

Сърдечната недостатъчност може да се формира достатъчно бързо и да се прояви като хипертрофия на стените на миокарда, което ще влоши вече съществуващата исхемия. Аритмията при МКБ 10 е често усложнение на острия миокарден инфаркт, което може да бъде пряката причина за смъртта. Горните факти говорят за сериозността на заболяването и показват необходимостта от постоянна и правилна терапия. За лечение се използват всички видове антиаритмични лекарства, калий-съдържащи лекарства, антихипертензивни лекарства. От голямо значение е приемът на антикоагуланти и антитромбоцитни средства. За тези цели се използват варфарин и ацетилсалицилова киселина - те предотвратяват развитието на кръвни съсиреци и променят реологията на кръвта

Много е важно да се установи основната причина за развитието на предсърдно мъждене и да се блокира неговото действие, за да се предотвратят всякакви усложнения.

Прогноза

С успешно облекчаване на първите атаки, добре подбрано лечение и корекции на начина на живот, статистическите проучвания показват, че по-голямата част от случаите имат положителна прогноза. Важно е да се предотврати прогресирането на заболяването.

Интересно! Популярно старо име за ари на сърцето.

С превръщането на периодичното предсърдно мъждене в постоянна форма настъпват необратими промени в сърдечния мускул и кръвоносната система. Съществува висок риск от усложнения при пациенти, ангажирани с активни силови натоварвания. Когато синусовият ритъм е нарушен с висока редовност, повечето пациенти развиват сърдечна недостатъчност. Една четвърт от сложни случаи на диагностициран PFFP завършва с инсулт.


Следваща Статия
Защо синини се появяват по тялото без причина