Фармакологична група - ноотропи


Лекарствата от подгрупата са изключени. Активиране

Описание

Ноотропите (гръцки noos - мислене, ум; tropos - посока) са средства, които имат специфичен положителен ефект върху висшите интегративни функции на мозъка. Те подобряват умственото представяне, стимулират когнитивните функции, ученето и паметта, повишават устойчивостта на мозъка към различни увреждащи фактори, вкл. до екстремен стрес и хипоксия. В допълнение, ноотропите имат способността да намаляват неврологичния дефицит и да подобряват кортикосубкортикалните връзки..

Концепцията за ноотропните лекарства възниква през 1963 г., когато белгийските фармаколози S. Giurgea и V. Skondia синтезират и прилагат в клиниката първото лекарство от тази група - пирацетам. Последващите изследвания показват, че пирацетамът улеснява ученето и подобрява паметта. Подобно на психостимулантите, лекарството повишава умствената ефективност, но няма присъщите странични ефекти. През 1972 г. К. Giurgea предлага термина "ноотропи" за обозначаване на клас лекарства, които имат положителен ефект върху висшите интегративни функции на мозъка.

Разграничава се група „истински“ ноотропни лекарства, за които способността за подобряване на мнестичните функции е основният, а понякога и единственият ефект, и група ноотропни лекарства със смесено действие („невропротектори“), при които мнестичният ефект се допълва и често се припокрива с други, не по-малко значими прояви на действие. Редица вещества, принадлежащи към групата на ноотропните лекарства, имат доста широк спектър на фармакологична активност, включително антихипоксични, анксиолитични, успокоителни, антиконвулсанти, мускулни релаксанти и други ефекти..

Ноотропният ефект на лекарството може да бъде както първичен (директен ефект върху нервната клетка), така и вторичен, поради подобряване на мозъчния кръвоток и микроциркулация, антитромбоцитно и антихипоксично действие.

Съществуват редица синоними на веществата от тази група: невродинамични, неврорегулаторни, невроанаболни или еутрофни агенти, неврометаболични церебропротектори, неврометаболични стимуланти. Тези термини отразяват общото свойство на лекарствата - способността да стимулират метаболитните процеси в нервната тъкан, особено при различни нарушения (аноксия, исхемия, интоксикация, травма и др.), Връщайки ги към нормалните нива..

След успешното въвеждане на пирацетам в медицинската практика са синтезирани повече от 10 оригинални пиролидинови ноотропни лекарства, които понастоящем са във фаза III клинични изпитвания или вече са регистрирани в редица страни: оксирацетам, анирацетам, еирацетам, прамирацетам, дупрацетам, ролзирацетам, цебрацетам, нефирацетам, изацетам, детирацетам и др. Тези ноотропни лекарства, въз основа на тяхната химическа структура, се наричат ​​"рацетам". След тях започват да се формират други групи ноотропни лекарства, включително холинергични, GABAergic, глутаматергични, пептидергични; освен това е установена ноотропна активност в някои известни досега вещества.

Съществуващите ноотропни лекарства могат да бъдат класифицирани, както следва:

1. Производни на пиролидин (рацетам): пирацетам, етирацетам, анирацетам, оксирацетам, прамирацетам, дупрацетам, ролзирацетам и др..

2. Производни на диметиламиноетанол (прекурсори на ацетилхолин): деанол ацеглумат, меклофеноксат.

3. Производни на пиридоксин: пиритинол, Биотредин.

4. Производни и аналози на GABA: гама-аминомаслена киселина (Aminalon), никотиноил-GABA (Picamilon), гама-амино-бета-фенилмаслена киселина хидрохлорид (Phenibut), хопантенова киселина, пантогам, калциев гама-хидроксибутират (Neurobutal).

5. Цереброваскуларни агенти: гинко билоба.

6. Невропептиди и техните аналози: Semax.

7. Аминокиселини и вещества, влияещи върху системата на възбуждащите аминокиселини: глицин, биотредин.

8. Производни на 2-меркантобензимидазол: етилтиобензимидазол хидробромид (Bemitil).

9. Витаминоподобни лекарства: идебенон.

10. Полипептиди и органични композити: Кортексин, Церебролизин, Церебрамин.

11. Вещества от други фармакологични групи с компонент на ноотропно действие:

- коректори на нарушения на мозъчното кръвообращение: ницерголин, винпоцетин, ксантинол никотинат, винкамин, нафтидрофурил, цинаризин;

- общи тонизиращи агенти и адаптогени: ацетиламино янтарна киселина, екстракт от женшен, мелатонин, лецитин.

- антихипоксанти и антиоксиданти: оксиметилетилпиридин сукцинат (мексидол).

Признаци на ноотропна активност присъстват във фармакодинамиката на глутаминова киселина, мемантин и левокарнитин.

В допълнение, експериментът показа ноотропния ефект на редица невропептиди и техните синтетични аналози (ACTH и неговите фрагменти, соматостатин, вазопресин, окситоцин, тиролиберин, меланостатин, холецистокинин, невропептид Y, вещество Р, ангиотензин II, холецистокинин пирацетам-8, пептице-8 на пептиде.).

Понастоящем се счита, че основните механизми на действие на ноотропите са ефектът върху метаболитните и биоенергийните процеси в нервната клетка и взаимодействието с невротрансмитерните системи на мозъка. Неврометаболичните стимуланти подобряват проникването на ВВВ и усвояването на глюкозата (особено в мозъчната кора, подкорковите ганглии, хипоталамуса и малкия мозък), подобряват метаболизма на нуклеиновите киселини и активират синтеза на АТФ, протеини и РНК. Ефектът на редица ноотропи се медиира чрез невротрансмитерните системи на мозъка, сред които най-важни са: моноаминергичен (пирацетам причинява повишаване на съдържанието на допамин и норепинефрин в мозъка, някои други ноотропи - серотонин), холинергичен (пирацетам и меклофеноксат увеличават плътността на ацетиналхолин рецептори, холин алфосцерат, пиридоксин и пиролидинови производни подобряват холинергичното предаване в централната нервна система), глутаматергични (мемантин и глицин действат чрез рецептора на N-метил-D-аспартат (NMDA)).

В резултат на клинични проучвания и експерименти с животни също са установени редица допълнителни механизми, които допринасят за ноотропната активност на неврометаболичните стимуланти. Ноотропите имат мембрана стабилизираща (регулиране на синтеза на фосфолипиди и протеини в нервните клетки, стабилизиране и нормализиране на структурата на клетъчните мембрани), антиоксидант (инхибиране на образуването на свободни радикали и липидна пероксидация на клетъчните мембрани), антихипоксичен (намаляване на нуждата от неврони в кислород при условия на хипоксия) и невропротективен ефект (невропротективен ефект) повишаване на устойчивостта на нервните клетки към въздействието на неблагоприятни фактори от различен произход). Подобряването на микроциркулацията в мозъка играе съществена роля чрез оптимизиране на преминаването на еритроцитите през съдовете на микроциркулаторното легло и инхибиране на тромбоцитната агрегация..

Резултатът от комплексния ефект на ноотропните лекарства е подобряване на биоелектричната активност и интегративната активност на мозъка, което се проявява чрез характерни промени в електрофизиологичните модели (улесняване на преминаването на информация между полукълбите, повишаване нивото на будност, увеличаване на абсолютната и относителната мощност на ЕЕГ спектъра на кората и хипокампуса, увеличаване на доминиращия пик). Увеличаването на кортикосубкортикалния контрол, подобряването на обмена на информация в мозъка, положителният ефект върху формирането и възпроизвеждането на следа от паметта водят до подобряване на паметта, възприятието, вниманието, мисленето, повишаване на способността за учене и активиране на интелектуалните функции Способността за подобряване на когнитивните (когнитивни) функции породи определянето на лекарства от ноотропната серия като „когнитивни стимуланти“.

В спектъра на фармакологичната активност на ноотропите (неврометаболични стимуланти) се различават следните основни ефекти:

1. Ноотропно действие (влияние върху нарушените висши кортикални функции, нивото на преценка и критичните способности, подобряване на корковия контрол на подкорковата дейност, мислене, внимание, реч).

2. Мнемотропно действие (ефект върху паметта, обучението).

3. Повишаване нивото на будност, яснота на съзнанието (влияние върху състоянието на потиснато и помрачено съзнание).

4. Адаптогенно действие (повишаване на общата устойчивост на организма към действието на екстремни фактори).

5. Антиастенично действие (намаляване на тежестта на слабост, летаргия, изтощение, психическа и физическа астения).

6. Психостимулиращо действие (влияние върху апатия, хипобулия, спонтанност, бедност на импулсите, умствена инерция, психомоторна изостаналост).

7. Антидепресантно действие.

8. Седативен / транквилиращ ефект, намаляващ раздразнителността и емоционалната възбудимост.

В допълнение, ноотропите засягат вегетативната нервна система, допринасят за корекция на нарушенията при паркинсонизъм и епилепсия..

От горните фармакодинамични свойства, някои са общи за всички ноотропни лекарства, други са присъщи само на някои от тях..

Стимулиращият ефект на ноотропите върху умствената дейност не е придружен от речева и двигателна възбуда, изчерпване на функционалните възможности на организма, развитие на пристрастяване и пристрастяване. Въпреки това, в някои случаи те могат да причинят безпокойство и нарушение на съня. Положителното свойство на ноотропите е тяхната ниска токсичност, добра съвместимост с лекарства от други фармакологични групи и практическото отсъствие на странични ефекти и усложнения. Трябва да се отбележи, че ефектите от тази група се развиват постепенно (като правило, след няколко седмици прием), което налага назначаването им за дълго време..

Първоначално ноотропите се използват главно за лечение на мозъчни дисфункции при пациенти в напреднала възраст с органичен мозъчен синдром. През последните години те се използват широко в различни области на медицината, включително гериатрична, акушерска и педиатрична практика, неврология, психиатрия и наркология..

Ноотропните лекарства се използват при деменция от различен произход (съдова, старческа, с болестта на Алцхаймер), хронична цереброваскуларна недостатъчност, психоорганичен синдром, последици от мозъчно-съдов инцидент, травматично мозъчно увреждане, интоксикация, невроинфекция, интелектуални и психични разстройства (нарушена памет, концентрация, мислене ), астеничен, астенично-депресивен и депресивен синдром, невротично и неврозоподобно разстройство, вегетативно-съдова дистония, хроничен алкохолизъм (енцефалопатия, психоорганичен синдром, въздържание), за подобряване на умствената дейност. В педиатричната практика показания за назначаване на ноотропи са забавено умствено и речево развитие, умствена изостаналост, последици от перинатално увреждане на централната нервна система, церебрална парализа, разстройство с дефицит на вниманието. При остри състояния в неврологична клиника (остър исхемичен инсулт, черепно-мозъчна травма) е показана ефективността на пирацетам, холин алфосцерат, глицин, церебролизин. Някои ноотропи се използват за коригиране на невролептичен синдром (деанолов ацеглумат, пиритинол, пантогам, хопантенова киселина), заекване (фенибут, пантогам), хиперкинеза (фенибут, хопантенова киселина, мемантин), нарушения на уринирането (никотиноил-ГАМК), нарушения на съня, Phenibut, калциев гама-хидроксибутират), мигрена (никотиноил-GABA, пиритинол, Semax), световъртеж (piracetam, Phenibut, ginkgo biloba), за предотвратяване на морска болест (Phenibut, GABA). В офталмологията (като част от комплексната терапия) се използват никотиноил-GABA (глаукома с отворен ъгъл, съдови заболявания на ретината и макулата), гинко билоба (сенилна дегенерация на макулата, диабетна ретинопатия).

Последното десетилетие на 20-ти век е белязано от висок процент на изследователска дейност, свързана с търсенето и изучаването на механизма на действие на нови и съществуващи ноотропни лекарства. Досега търсенето продължава за основна хипотеза за действието на ноотропите, която може да интегрира вече известните аспекти на механизма на действие на ноотропите и да определи по-нататъшната им съдба. Търсенето на нови лекарства, които биха имали по-голяма фармакологична активност и би имало селективен ефект върху интегративните функции на мозъка, коригирайки психопатологичното състояние на пациента, неговата умствена дейност и ориентация в ежедневието е спешно..

Доказани ноотропи

Ноотропите са агенти, които ускоряват и стимулират процесите в човешкия мозък. Както е замислено, те трябва да насърчават бързото възстановяване след инсулт, да подобряват паметта и интелигентността и да повишават нивото на будност. Но на практика ноотропите често имат обратен ефект, което води до депресия, сънливост и понякога психоза. За да получите само ползите от такива средства, трябва да се консултирате с лекар за индивидуален подбор на лекарството и дозировката.

Мнозина твърдят, че ноотропите са фармакологични залъгалки и тяхната предполагаема ефективност не се подкрепя от нищо. Има обаче много ноотропи, за които е научно доказано, че са полезни..

Психиатрите и невропатолозите в болница Юсупов успешно използват ноотропи при комплексното лечение на много заболявания. При избора на лекарства, лекарите се ръководят от научно обосновани проучвания, които потвърждават, че съединенията в състава действително действат. Други важни критерии са безопасността и индивидуалната толерантност на пациента към лекарството..

Най-добрите природни ноотропи

Ако здрав възрастен изпитва загуба на енергия, намалена работоспособност, влошаване на паметта, тогава има много прост начин за безопасно възстановяване. Състои се от четири точки:

 • Адекватен сън (6-8 часа);
 • Балансирана диета (с витамини и минерали);
 • Физически упражнения;
 • Умствени упражнения.

За да възобновите бързо функциите за кратко (например преди изпит), можете да използвате следните естествени ноотропи, абсолютно естествени и безопасни народни средства:

 • Чаено кафе. Активната съставка е кофеин и глюкоза. Кофеин - блокира отделянето на аденозин (спасява от сънливост), свива кръвоносните съдове и повишава кръвното налягане, глюкозата храни мозъка;
 • Цитрусови плодове (портокали, грейпфрут, лимон). Активната съставка е ниацин, ретинол, етерични масла. Ниацинът има стимулиращ ефект върху мозъка, активира метаболитните процеси;
 • Какао, шоколад. Активната съставка е кофеин, тирамин, глюкоза. Подобно на кафе или чай, с високо производство на серотонин. Възстановява се добре, подобрява паметта;
 • Ябълки (и семена). Активната съставка е йод, антиоксиданти, киселини. Участвайте в храненето на мозъка, забавете стареенето на клетките, подобрете паметта, предотвратявайте болестта на Алцхаймер;
 • Джинджифил. Активната съставка е гингерол, борнеол, етерични масла. Повишава кръвното налягане, активира производството на хормони, метаболизма и мозъчните процеси;
 • Шипка. Активната съставка е органични киселини, висока концентрация на витамини, полифеноли. Подобрява микроциркулацията в мозъка, повишава кръвното налягане, тонуса, ободрява.

Можете да използвате и други естествени енергийни източници - женшен, гуарана, елеутерокок, аралия, родиола, левзея, лимонена трева и т.н..

Трябва да се помни, че дори билковите лекарства имат противопоказания и може да не повлияят на организма след цигари, кафе, различни лекарства..

Експертно мнение

Ръководител на отделението по възстановителна медицина, невролог, рефлексотерапевт

Ноотропните добавки не са наркотик. Това са добавки, които подобряват метаболитните процеси в мозъка и нервната тъкан. С правилната комбинация от лекарства можете да постигнете подобрение в мозъчната активност с 40-60%. Често ноотропиците се предписват при хипоксия и исхемия. Лекарствата са показани за пациенти с проблеми с паметта. По-специално преживели инсулт, страдащи от болестта на Алцхаймер. Ноотропите могат да се използват и от здрави хора, които искат да поддържат мисловния си процес в добра форма. Добавките са полезни и за тези, които са подложени на психически стрес или всеки ден са подложени на стрес. Те помагат на ученици и студенти по време на изпити да усвоят по-добре информацията и да избегнат претоварване..

В болницата Юсупов се практикува комплексна терапия с използване на ноотропи. Те могат да се приемат както от възрастни, така и от деца. На децата се предписват добавки за умствена изостаналост, церебрална парализа, разстройство с дефицит на вниманието. Могат да се използват естествени ноотропи и добавки за хапчета. Изборът зависи от психологическото състояние на пациента, което трябва да бъде коригирано, както и от планирания резултат от лечението.

Най-добрите лекарства без рецепта

Ако човек не се доверява на природни средства и се нуждае от по-силни ноотропи, ефективността на които е извън съмнение, тогава той може да използва доказани лекарства без рецепта. Преди да приемате ноотропи, трябва да сте наясно, че лекарствата имат дори по-тежки странични ефекти от природните средства. Игрите с мозъка не са безопасни дейности, поради което злоупотребата или наличието на латентни психиатрични заболявания могат да доведат до психоза, агресия и депресия.

Тези ноотропи включват:

 • Глицин. Подобрява мозъчния метаболизъм, скоростта на мислене, паметта. Подобрява съня, повишава кръвното налягане;
 • Таурин, Dibikor. Ускорява кръвообращението, увеличава издръжливостта, облекчава стреса, умората, помага да се справите с падналите резултати;
 • Пирацетам. Подобрява метаболитните процеси;
 • Фенибут. Показан е при депресия и хроничен стрес, при умора и умора;
 • Тенотен. Той нормализира учебните процеси, подобрява паметта, премахва нарушенията на кръвообращението в мозъка. Показан е при вегето-съдова дистония, стрес, нервност;
 • Фезам. Повишава тонуса, разширява кръвоносните съдове, показан е при недостатъчност на мозъчното кръвообращение, нарушения на паметта, мигрена.

По-добре е да не използвате ноотропи с кафе или алкохол, тъй като ефектът може да се влоши. Освен това има опасност от последствията от допълнителен стрес върху кръвоносните съдове и сърцето. Съвместимостта с други успокоителни и лекарства също не винаги е успешна поради ефекта върху черния дроб и стомашно-чревния тракт..

Рейтинг на наркотици

Има много лекарства с различни формулировки, ефектите от които се различават помежду си. Избирайки подходящо лекарство за себе си, можете значително да увеличите ефективността си и обема на извършената умствена работа. Най-мощните ноотропи включват:

 • Piracetam е най-мощният представител на рацетамовия клас лекарства. Има благоприятен ефект върху когнитивните функции на човека: подобрява краткосрочната и дългосрочната памет, мисловните процеси. Положителният ефект на лекарството може да продължи няколко месеца след края на курса. Страничните ефекти включват гадене и болки в корема, главоболие;
 • Сулбутиамин - витамин В1, разтварящ се в мазнини, има широк спектър от положителни характеристики: лекарството ускорява кислорода в организма, справя се добре с депресията, подобрява координацията и фината моторика на движенията, повишава бдителността и концентрацията. Лекарството нормализира нивото на допамин в организма, метаболизма на азота, подобрява общото състояние на човек. Също така се използва активно за профилактика и лечение на болестта на Алцхаймер. Негативните странични ефекти на веществото включват възможни нарушения на съня и промени в настроението. Те обаче се появяват с индивидуална непоносимост или нарушения на дозировката;
 • Хидрафинил е вещество от евгоричния клас със силен ободряващ ефект. Основната цел на лекарството е да повиши енергията и общата жизненост. Той има и редица други ефекти: подобрява вниманието и ученето, увеличава интензивността на умствената дейност и ускорява рефлексите. Приемът на лекарството ще бъде отлично решение за тези, които страдат от сънливост и летаргия, занимават се с активна умствена работа и трябва бързо да проучат големи количества информация. Има редица странични ефекти, които се появяват при нарушаване на условията за прием: кожни обриви, главоболие, проблеми със съня;
 • 5-htp. Пълното име е 5-хидрокситриптофан. Лекарството, поради способността му да увеличава естествено съдържанието на серотонин в организма, е най-ефективната и безопасна алтернатива на класическите антидепресанти. 5-Хидрокситриптофанът, за разлика от антидепресантите, действа конкретно върху нивата на серотонин, а не върху мелатонина и невротрофичните фактори. Лекарството също има благоприятен ефект върху съня на човек и се бори с безсънието. Подходящ е за хора, които искат да преодолеят стреса и тревожно-депресивното състояние без използването на силни антидепресанти. Лекарството има само 2 странични ефекти - прекомерна сънливост и гадене, които се появяват при нарушаване на условията за приемане на лекарството;
 • DMAE (означава диметилетаноламин) е лекарство, съставено от органични съединения, открити в рибите. Увеличава продължителността на живота, подобрява работата на черния дроб, има положителен ефект върху психо-емоционалното настроение, използва се за профилактика на интелектуални и мнестични разстройства. Курсът на прием на лекарството се препоръчва за хора, които искат да повишат общото си ниво на здраве, психоемоционално състояние, внимание и памет. Ако дозировката е твърде висока, могат да настъпят следните последици: объркване на мислите, хиперактивност и затруднено заспиване;
 • Анирацетам се откроява сред другите представители на класа рацетами със своите характеристики, включително: стимулиране на цялостното представяне на тялото, благоприятен ефект върху емоциите и творческото мислене на човек, ефективна борба срещу стреса и депресията. След завършване на курса, човек има дългосрочно подобрение в социалната адаптация. Човек мисли по-ясно, може да запомни повече информация. Анирацетам е чудесен избор за креативни, социално активни хора, които работят с много информация и са склонни към промени в настроението. Има само два отрицателни ефекта - коремна болка и кожни обриви;
 • Фазорацетам е лекарство, първоначално разработено за борба с болестта на Алцхаймер. Впоследствие той също започва да се използва като ефективна профилактика на деменция, антидепресант и транквилизатор. Ноотропните свойства включват: значителен ефект върху рецепторите, отговорни за дългосрочната памет, повишаване на бдителността и ученето, поддържане на яснота на ума и подреждане на мислите. Fasoracetam действа дълго време и не губи своята ефективност. Списъкът с нежелани реакции съдържа: възможност за алергии, главоболие, гадене и повръщане в случай на предозиране;
 • Фенилпирацетам е производно на пирацетам. Благодарение на фениловия пръстен той прониква по-лесно в мозъка и се усвоява по-бързо. Лекарството запазва всички ноотропни свойства на пирацетама: стимулиране на психологическата активност, борба с безпокойството и гърчовете, стимулиране на умствената дейност, подобряване на концентрацията и вниманието, улесняване на усвояването и запаметяването на информацията. Подходящ за хора, които искат да повишат умственото си представяне и концентрация, да намалят натоварването върху мисловните процеси. При консумация може да има проблеми с безсъние, главоболие, високо кръвно налягане и зачервяване на кожата;
 • Oxiracetam е ниско токсично производно на конвенционалния пирацетам, с всичките му свойства в повишена степен на ефективност. Положителни характеристики на лекарството: активно стимулиране на мозъчната дейност, повишен фокус на вниманието, стимулиране на рационалното мислене, значително увеличаване на обема на краткосрочната и дългосрочната памет, значително стимулиране на психоемоционалните процеси. Лекарството е отлично за подобряване на способността за обработка, анализ и запаметяване на големи количества информация. Страничните ефекти включват замаяност и гадене..

В болница Юсупов психиатрите и невропатолозите при избора на ноотропни лекарства за пациент преди всичко разчитат на целите, за които се изискват. При самостоятелния подбор на ноотропи често се случва избраното лекарство да има прекалено силен ефект или да причини странични, негативни последици. За да се избегнат подобни явления, специалистите от болницата Юсупов индивидуално избират лекарства, като обръщат внимание на степента на влияние на веществото върху организма. Преди да се предпише ноотроп, е необходимо да се вземат предвид страничните ефекти на лекарството, както и индивидуалната чувствителност на пациента към отделните компоненти на лекарството..

Болница Юсупов е водещото медицинско заведение в Русия, в което работят екип от професионалисти и лекари от най-висока категория, специализирани в лечението на широк спектър от заболявания. Болницата приема пациенти с всякаква тежест и благодарение на висококвалифицираните и опитни специалисти е възможно да се постигнат положителни резултати от лечението. Болницата Юсупов е готова да окаже медицинска помощ по всяко време, тъй като работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Можете да си запазите час и консултация със специалист в болница Юсупов онлайн на уебсайта или да се обадите.

Ноотропи - характеристики на фармацевтичната група и списък на най-добрите лекарства за ефективно лечение

Ноотропите, чийто списък с лекарства днес е представен от широк спектър от лекарства, произхождат от 1963 г. По това време белгийските клиницисти и фармаколози успяват да синтезират и прилагат в медицинската практика първото лекарство от групата на ноотропите - Пирацетам.

Многобройни проучвания са доказали клинични подобрения при пациенти от различни групи на фона на постоянна употреба на Piracetam, включително повишена памет, улесняване на учебните процеси.

През 1972 г. терминът "ноотропи" е създаден, за да обозначи клас лекарства за подобряване на интегративната функционалност на мозъка. В съвременната неврология ноотропните лекарства са неразделна част от лечението на различни нарушения при деца и възрастни..

Характеристики на фармацевтичната група

Ноотропите (от гръцки noos - ум, мисли и tropos - вектор, посока) се използват широко в неврологичната практика, за да повлияят положително на висшите интегративни функции на мозъка. С помощта на лекарства те коригират някои поведенчески реакции при хора и възрастни, повишават устойчивостта към стресови ситуации, способността за учене и хроничната хипоксия. Други функции на лекарствата са:

поддържане на енергийната структура на неврон (нервна клетка);

подобряване на функционалността на централната нервна система;

активиране на пластичната функционалност на централната нервна система;

осигуряване на изразен невропротективен ефект;

нормализиране и стабилизиране на клетъчната мембрана;

минимизира нуждата на нервните клетки от кислород.

Ноотропният ефект може да бъде първичен с директен ефект върху невроните и вторичен с подобрение в общото мозъчно кръвообращение. Има две основни групи ноотропи:

вярно (подобряване на мнестичните функции на мозъка и нервната система);

комбинирано действие (комбинация от няколко функции едновременно).

Синоними на фармакологичната група на ноотропите са церебропротектори, неврорегулатори, невроанаболици, евтрофни, неврометаболични лекарства. Всички термини отразяват общия ефект на лекарствата - способността да стимулират метаболитните процеси в нервните структури на човешкото тяло.

Механизъм на действие

Ноотропните лекарства засягат пряко целия спектър на функционалните способности на мозъка, допринасяйки за енергичната им активност. Благодарение на адекватна терапия, концентрацията на вниманието се подобрява, взаимодействието на дясното и лявото полукълбо се улеснява. Доказано е, че лекарствата подмладяват организма и удължават живота на пациенти с обременена клинична неврологична история.

Биогенният произход на лекарството значително влияе върху всички процеси на вътреклетъчния метаболизъм, стимулирайки синтеза на протеини, отделянето на излишната глюкоза и образуването на АТФ. Разграничават се следните механизми и ефекти на експозицията:

Наблюдава се значително увеличаване на устойчивостта на мозъка към негативните ефекти на екзогенни и ендогенни фактори. Ефективността на лекарствата се увеличава с едновременната употреба на ангиопротектори, психостимуланти. Основната категория пациенти, на които се предписват ноотропи, са деца и възрастни хора.

Основни показания за употреба

Следните условия са типични показания за предписване на ноотропни лекарства:

психоорганичен синдром (дистрофични промени в нервната тъкан от всякакъв генезис);

алкохолизъм със симптоми на отнемане;

невролептичен синдром (като комбинирана терапия);

невротична или органична астения;

офталмологични патологии (комплексна терапия).

С помощта на ноотропи се лекуват неврогенни пикочни нарушения. Ноотропни лекарства - необходима мярка за болестта на Паркинсон, исхемия, церебрална парализа, епилептични припадъци.

Противопоказания и странични ефекти

Ноотропни лекарства могат да се предписват с относителни противопоказания по преценка на лекуващия лекар. Сред абсолютните противопоказания са остра или хронична бъбречна недостатъчност, бременност и кърмене, чернодробни заболявания с обременен ход, остър хеморагичен инсулт, свръхчувствителност, тежка психомоторна възбуда. Страничните ефекти на лекарството са следните състояния:

нарушение на съня, безсъние;

тревожен синдром, панически атаки;

повишен ефект върху чернодробната или бъбречната функция;

конвулсивен синдром, епилептични припадъци;

липса на координация, нестабилност на походката;

зачервяване на лицето, усещане за топлина;

халюцинации и объркване;

тромбофлебит, фебрилен синдром.

Докато приемате лекарството, са възможни алергични обриви по тялото като уртикария, сърбеж, парене по кожата, главно в областта на шията, лицето, гърба. Ако възникне някакъв дискомфорт, се препоръчва да се спре лечението или да се коригира дневната доза. Случаи на предозиране на наркотици не са регистрирани.

Основни ноотропни лекарства

Кое е най-доброто лечение за неврологични заболявания? Употребата на ноотропни лекарства може да бъде комбинирана и независима. Обикновено ноотропите се използват като самостоятелна терапия за леки нарушения. Следните лекарства с доказана ефикасност се използват широко в неврологичната практика:

Пирацетам.

Може би най-популярният ноотропен. Лекарството подобрява метаболитните процеси в мозъка. Използва се за лечение на систематично замайване, корекция на дислексичен синдром. При възрастни пациенти лекарството се използва като комплексна терапия за миокарден инфаркт, симптоми на отнемане при пристрастявания от всякакъв генезис. Лекарите предписват лекарство за лечение на невроинфекции, причинени от вирусни агенти.

Мемоплант

Един от най-добрите билкови ноотропи. Немското лекарство Memoplant съдържа високо пречистен екстракт от Гинко билоба EGb 761®. Много препарати от гинко билоба съдържат значително количество вредни примеси - гинголови киселини. Мемоплантът е лишен от този недостатък, тъй като се почиства през 27 производствени етапа..
Лекарството повишава устойчивостта на нервната тъкан към липса на кислород, подобрява мозъчната циркулация. Ефективен при световъртеж, шум в ушите или главата, както и при загуба на памет и производителност.

Винпоцетин.

На фона на постоянния прием съдовете на мозъка се разширяват, микроциркулацията се увеличава. Активното вещество на лекарството осигурява пълен кислороден транспорт до мозъчните тъкани, увеличава абсорбцията на хранителни вещества. Винпоцетинът има подчертан невропротективен и антиоксидантен ефект. Схемата на лечение се променя от въвеждането на първите интравенозни разтвори с преминаването след това към таблетната форма на лекарството. Използва се като адювант при антихипертензивна терапия.

Фенибут.

Висока ефективност се отбелязва при функционални нарушения на вестибуларния апарат, нарушения на съня, невростения, астеничен синдром. На фона на продължителната употреба метаболитните процеси в мозъчните тъкани на клетъчно ниво се нормализират. Силните страни на лекарството са психостимулираща способност и антиоксидантен ефект. Лекарството се характеризира с ниска токсичност, малки странични ефекти.

Фенотропил.

Лекарството принадлежи към ново поколение ноотропи с подчертан адаптогенен ефект. Пациентите показват резистентност към стресови ситуации, без да причиняват, в същото време, зависимост от наркотици. Фенотропил се предписва на пациенти със силен емоционален и психически стрес..

Фезам.

Ноотропен, директно предназначен за лечение на нарушено кръвообращение в мозъка. Той е ефективен при сериозни заболявания на нервната система, нарушения на кръвообращението в съдовата система на мозъка. При комплексна терапия главоболието се спира с повишено вътречерепно налягане и се подобрява функционирането на органите на слуха и зрението. Phezam се предписва за амнезия, е много ефективен при хипоксичен синдром.

Цинаризин.

Лекарство, предназначено да укрепи съдовите стени на мозъка по време на тяхното разширяване (разтягане). В същото време показателите за кръвното налягане остават в обичайната норма. Ефективен като профилактика на морска болест, нарушения на вестибуларния апарат. Предписва се при хронична мигрена, с повишена хипертония, придружена от световъртеж, шум в ушите, главоболие. Цинаризин се използва при възрастни жени за намаляване на симптомите на менопаузата.

Церебролизин.

Безопасността и ефективността на лекарството е доказана от множество проучвания. Използва се като адювантна терапия срещу сериозни психични и неврологични разстройства. С правилното предписване на дозата се активират психичните процеси, повишава се концентрацията на вниманието, настроението. Дългосрочната употреба подобрява паметта, увеличава способността за учене.

Актовегин.

Лекарство, свързано с антихипоксични ноотропи. Използва се за лечение на метаболитни нарушения в мозъка, насърчава бързото зарастване на рани. Лекарството се използва като комплексна терапия за радиационни лезии на кожата, за диабетна полиневропатия. Actovegin се предлага под формата на таблетки, интрамускулни, интравенозни разтвори и интраартериални инжекции. Има форма на лекарството за локално приложение.

Ноотропни лекарства за лечение на сериозни неврологични разстройства се използват в неврологичната практика за възрастни. Когато се използва като комплексна терапия, се взема предвид вероятността от намаляване или увеличаване на активността на други лекарства.

Най-добрите ноотропи за деца

В педиатричната практика ноотропите се използват за лечение на умствена изостаналост, за подобряване на вниманието, развитието на речта и ниските резултати в училище. Детските ноотропни лекарства се използват широко от 1952 г. Основните причини за назначаването са следните условия при деца на различна възраст:

хипоксичен синдром при детска церебрална парализа:

лошо развитие на речта;

Доказано е, че в детска възраст толерантността към ноотропните лекарства е много по-добра, отколкото при възрастните. Следните се считат за основни лекарства за деца:

Пирацетам (Nootropil, Cerebril, Lucetam, Oikamid).

Те се използват при деца на възраст от 1 година, предлагат се в таблетки, ампули, капсули. Не се възлага на деца с повишена емоционална възбудимост. Активното вещество има благоприятен ефект върху мозъка, повишава податливостта на интелектуален стрес, стабилизира концентрацията и насърчава ученето..

Пантогам.

Лечебен антиконвулсант, подходящ за деца от първите дни на живота. Отпуска се от аптеките под формата на сиропи и таблетки. Използва се за лечение на детска церебрална парализа, подобряване на състоянието при аутизъм, шизофрения. Пантогам се използва за деца с неврогенна или стресова инконтиненция на урината. Също така, на фона на постоянна употреба, емоционалният фон на детето се нормализира, особено със забавено умствено и речево развитие. Вероятността за развитие на странични ефекти също е намалена: сънливост, алергични реакции, диспептични разстройства.

Пикамилон.

Лекарството, предназначено да разширява кръвоносните съдове на мозъка, е аналогично на Piracetam по отношение на активното вещество и ефективността. Има лек успокояващ ефект. От аптеките се отпуска под формата на инжекции за интравенозно и интрамускулно приложение, в таблетки. В педиатрията се предписва на деца от 3-годишна възраст. Ноотропният агент е особено ефективен при силен емоционален стрес, с повишена физическа и умствена активност.

Фенибут.

Инструментът принадлежи към последното поколение лекарства. Предписано е за деца да стимулират нормалното функциониране на нервната система, да увеличат умствената и интелектуалната активност, като същевременно помагат да се справят с претоварването. Лекарството има ниска степен на токсичност, подходящо за деца над 2 години. Основните нежелани реакции включват гадене, повишена сънливост и световъртеж. Той се отпуска от аптечните вериги под формата на прах и таблетки.

Пиритинол.

Лекарството е предназначено за лек седативен ефект. Необходимо е при лечението на депресивен синдром при юноши, с вегето-съдова дистония, прекомерна умора. Това е сложно лекарство за забавено умствено и психическо развитие. Не се препоръчва за употреба при деца под 12-месечна възраст. Въпреки високата си активност, лекарството има редица странични ефекти: загуба на вкус, диспнея, полимиозит, гадене и световъртеж..

Cinnarizine (Vertizin, Disiron, Cyrizin, Baltsinnarzin, Cinnaron).

Използва се в педиатрията за лечение на деца над 12-годишна възраст, но напоследък се използва при деца от 1-годишна възраст. Лекарството има много странични ефекти от типично гадене до епилептични припадъци, нарушена бъбречна и чернодробна функция, артериална хипотония. Ефективността на лекарството не е доказана. Лекарството се отпуска под формата на капсули и таблетки..

Семакс.

Лекарството се използва широко в педиатричната практика поради своята висока ефективност и удобна фармакологична форма. Лекарството премахва прекомерното настроение, емоционалната възбудимост. Страничните ефекти се изразяват в световъртеж, гадене, дразнене на носната лигавица. Използва се при деца със забавено развитие на говора, нарушения на съня.

Глицин.

Активната съставка е аминооцетна киселина. Лекарството се понася добре от малките деца и е ефективно при прекомерна емоционална възбуда. На фона на продължителната употреба се активират ефективността и способността за учене, регулира се нощният сън и се увеличава концентрацията на вниманието. Глицинът е подходящ за лечение на деца на всяка възраст.

Гамалон.

Новост от Япония, е последовател на Пирацетам. Подобен състав на Gammalon се съдържа в Aminalon, но цената на лекарството е много по-ниска. Ако цената на японски ноотроп достигне 2500 рубли. на опаковка, тогава Aminalon струва 100-150 рубли. на опаковка. Ефективността на двете лекарства не е проучена или доказана. Цената и качеството на японския продукт са по-скоро маркетингов трик..

Мненията на експертите относно ефективността на ноотропите при деца се различават. Някои считат лекарствата за незаменими средства при лечението на всякакви неврогенни разстройства, психоемоционални разстройства. Други се съмняват в ефективността на ноотропните лекарства поради липсата на клинични данни за употреба в детска възраст. По принцип ноотропните лекарства се използват за "успокояване" като допълнително лечение към изходното лечение. Всички лекарства се отпускат от аптечните вериги без рецепта.

Списък на най-добрите ноотропи

Кои са най-добрите лекарства, които да се приемат в конкретна клинична ситуация, трябва да реши лекуващият лекар. Към днешна дата има няколко от най-ефективните лекарства, които са намерили най-широко приложение в педиатрията и в практиката за възрастни при лечението на неврогенни заболявания:

Ноотропни лекарства: какво представлява, списък на нови и предишни поколения лекарства, преглед на ефективността

N ootropics са фармацевтични продукти, предназначени да нормализират метаболизма в мозъка, стимулирайки адекватни метаболитни процеси в нервните влакна и тъканите..

Тази група е представена от огромен списък с лекарства с различни действия. Те имат едно общо нещо: способността да възстановяват метаболизма, да насърчават регенерацията на тъканите.

Ноотропите се използват като част от корекцията на нормалното състояние при хронични заболявания на мозъчните структури, като мярка за рехабилитация след инсулт, също на фона на продължителни форми на енцефалопатия.

Обхватът на приложение на тези лекарства е обширен, но неразрешеният прием е неприемлив поради вероятността от алергии, развитието на непредвидени явления.

Механизмът на въздействие върху тялото

Позитивното действие се основава на група акценти. Неизчерпаемостта им директно доказва гъвкавостта на фармацевтичните лекарства от ноотропната серия в рамките на терапията и профилактиката на патологичните процеси..

Възстановяване на нормалния метаболизъм на мозъчните структури

Нормализирането на метаболизма в мозъка е основният ефект на ноотропите. Използването на лекарства изисква участието на поне невролог.

Способността да стабилизира метаболитните процеси може значително да повиши ефективността на местния енергиен обмен без увреждане на тъканите и структурите, достатъчно бързо, за да има тегло в рамките на рехабилитация след инсулт, наранявания на нервни тъкани.

В някои случаи, например, при патологии от туморен тип, мозъчни новообразувания, ноотропи не могат да бъдат взети. Възможен е ускорен растеж на новообразувания и бърз масов ефект.

Корекция на мнестичните функции

Способност за извършване на основни умствени действия, запаметяване на големи количества информация, също извършване на операции върху тях, способност за учене, научаване на нови неща, усвояване на данни.

При много заболявания, до съдова деменция, енцефалопатията и други функции от мнестичната серия отслабват. След това те постепенно изчезват. Възстановяването играе голяма роля за коригиране на ефективността.

Стабилизиране на състоянието на съзнанието

Антиастеничното действие се основава на способността да ускорява метаболитните процеси. Това трябва да се разглежда като част от споменатия по-рано ноотропен ефект..

След като вземе кратък курс на наркотици във въпросната група, човекът става по-активен, може да работи по-усилено, чувства се весел.

Такова стимулиране е неефективно, ако провокиращият фактор на отрицателното състояние никъде не изчезне и не бъде коригиран..

Повишаване на адаптивните възможности на тялото на пациента

Устойчивост на стресови ситуации, последиците от травматични събития. Възстановяването се извършва по показания. Въпреки това, лекарствата могат да се използват, включително като превенция на патологични процеси.

Стимулиране на умствените функции, висша нервна дейност

Възможност за премахване на проявите на депресия. Не си струва да използвате ноотропи като лекарства за коригиране на психични разстройства, ако говорим за основния метод на лечение. Но в рамките на подкрепата на основната терапия с използването на специфични антидепресанти е напълно приемливо.

Необходимо е обаче да се вземат предвид характеристиките на фармакологичното взаимодействие. Някои видове лекарства срещу дистимия, за нормализиране на настроението, усилват ефекта с паралелното използване на ноотропи.

Частичен седативен ефект

По отношение на степента и тежестта на това лекарствата от групата на коректорите на метаболитните процеси не могат да се сравняват със специализирани имена, транквиланти.

Напълно възможно е обаче да ги използвате като помощно средство за основна терапия. Някои лекарства за облекчаване на стреса продължават по-дълго при едновременна употреба на ноотропи.

Облекчаване на вегетативни симптоми

Замайване, гадене, други прояви. Този ефект е необходим например при пациенти, страдащи от метеочувствителност. Като част от корекцията на дисфункцията на централната нервна система поради заболявания, в структурата на които може да се открие вегетативно-съдова дистония. В този случай говорим за симптоматична мярка.

Корекция на признаци на паркинсонизъм

Скованост (напрежение) на мускулите, нарушения на централната нервна система. Благоприятен ефект се наблюдава в резултат на способността да се влияе на екстрапирамидните структури, малкия мозък и биохимичните процеси в мозъка..

Подобряване на общия енергиен метаболизъм

В мускулатурата и сърдечния мускул. Поради това средствата от този тип могат да се използват като мярка за стабилизиране на работата на цялото тяло, това е особено полезно при интензивни физически натоварвания..

В допълнение към основните ефекти, ноотропите могат да повлияят нивата на глюкозата, да възстановят имунната функция и т.н. Такива действия се изразяват в много по-малка степен. Следователно те не могат да се разглеждат като основание за назначаване на имена в рамките на терапията или профилактиката..

Класификация

Възможно е да се подразделят ноотропни лекарства според основното активно вещество. Съответно се наричат ​​такива групи фармацевтични продукти.

Лекарства на основата на пиролидон

 • Пирацетам. Има сложен ефект. Използва се за лечение на нарушения на мозъчния кръвоток. Назначаването се извършва в рамките на системни процеси: енцефалопатия, след инсулт, преходна исхемична атака и др..

Добре се понася от пациентите, рядко провокира странични ефекти. Използва се в курсове от 10-15 инжекции. Дългосрочното перорално приложение е приемливо, ако е посочено..

 • Анирацетам. Няма фундаментални разлики, но е по-трудно да се намери на рафтовете на аптеките..

Това са предимно ноотропни лекарства, които подобряват храненето и кръвообращението в мозъка в системата.

Полипептиди

 • Церебролизин. Ново поколение ноотропно средство се използва като универсално средство за лечение на метаболитни нарушения в мозъка и рехабилитация след инсулт. Има комбиниран ефект и висока безопасност, поради което рядко провокира странични ефекти.
 • Кортексин. Подобно средство за защита.

И двете са получени от мозъчни фракции на добитъка.

Фенотропил и аналози

Мощен наркотик. Счита се за най-активното лекарство в списъка на ноотропите. Предписва се строго според показанията, докато е универсален по отношение на полезен ефект.

Може да се използва при пациенти с енцефалопатия. Съдова деменция. Също след инсулт, в острата фаза.

Като превантивна мярка се предписва само ако има реални рискове от опасни патологични явления.

Означава подобна по структура на витамини

Идебенон като основен. Използва се стриктно според показанията. Основно се предписва на пациенти с болест на Алцхаймер, напреднали психични разстройства при съдова деменция.

Има активиращ, стимулиращ и дезинхибиращ ефект. Забавя прогресирането на когнитивното увреждане.

Предшественици на ацетилхолин

Меклофеноксат и неговите аналози: Centrophenoxin, Cerutil, Acefen. Те се различават значително от разглежданите лекарства, но са включени в списъка на ноотропите поради способността да ускоряват метаболитните процеси.

Обективно благоприятен ефект се проявява чрез премахване на астения, умора и корекция на основните неврологични функции..

Такива лекарства се използват главно за хронични аномалии на мозъчните структури (например енцефалопатия). Той има средна степен на активност в сравнение с Phenotropil.

Bemitil и аналози

В допълнение към собствения си ноотропен ефект, той може да намали нуждата от кислород в мозъка. Употребата е показана в рамките на рехабилитация след инсулт, също и при хронична исхемия на мозъчните структури.

Аналози на GABA

Основното име е Фенибут. Мощен фармацевтичен агент, който не се използва без лекарско предписание. Използва се в трудни клинични случаи, когато други лекарства са неефективни.

Дългосрочната неконтролирана употреба може да провокира синдром на отнемане, пристрастяване.

Аминокиселини

Глицин. Той се използва широко поради своята безопасност. Коригира поведението, елиминира основните симптоми на патологичните процеси на исхемичния план.

Счита се за относително слабо лекарство и затова се използва по-скоро като превантивно лекарство..

Невропептиди

 • Семакс. Стимулира функционирането на мозъка, предпазва тъканите от разрушаване.
 • Ноопепт. Допълнителен ефект - облекчаване на безпокойството.

Тези агенти наподобяват аналози на GABA по природа и дейност, но действат по-меко.

Ноотропни лекарства от ново поколение

Списъкът им може да бъде дефиниран по три начина:

 • Винпоцетин. Основното търговско наименование е Cavinton. Бързо и ефективно облекчава сънливостта, повлиява вегетативните прояви. Действа селективно, облекчавайки основните симптоми. Използва се в дълги курсове.
 • Церебролизин. Описано по-горе.
 • Модафинил. Строго погледнато, той не се счита за чист ноотропен. Има аналептичен, дезинхибиращ ефект. Резултатът е бърз, което води до голям брой странични ефекти и опасности от употребата. В същото време няма да бъде възможно да се намери в Русия и някои страни от бившия Съветски съюз. Лекарството е забранено. Покупката е възможна в Украйна.

Списъкът с ноотропни лекарства от ново поколение не е толкова широк. През последните години разработването на лекарства от този тип не се извършва активно..

Нуждите от терапия се задоволяват от тези лекарства, които вече са на фармацевтичните пазари. Те се понасят добре, рядко причиняват странични ефекти.

Показания за употреба

Причини за употребата на фармацевтични продукти:

 • Интензивен стрес. Както бе споменато по-рано, лекарствата могат да се използват като коректори на състоянието с прекомерен ефект върху централната нервна система. Ноотропите помагат за съкращаване на периода на възстановяване, по-добра адаптация на структурите и нервните влакна към негативни ефекти.
 • Психоемоционален стрес. По-интензивен характер. До травматично. Лекарствата от този тип ускоряват адаптацията, съкращават периода на рехабилитация и възстановяване от негативно влияние..
 • Намалена производителност. Ноотропните лекарства повишават нивото на енергия, бодрост, така че човек работи по-бързо и по-продуктивно през целия ден. Ако причината за повишената умора не бъде отстранена, ефектът ще продължи, докато човекът вземе средствата.
 • Поведенчески разстройства. При деца и юноши. Повишена възбудимост, разстройство с хиперактивност с дефицит на вниманието, агресивност. Ноотропите не могат да се използват дълго време като коректор. Това е изпълнено със странични ефекти..
 • Последиците от прехвърленото преяждане. Възстановяване след обилно пиене. Въздържание също. Разбира се, психостимулантите не могат да се използват като основни лекарства. Това няма да има желания ефект. Необходима е комплексна терапия, като се използва група от имена, включително детоксикация, физиологични разтвори, други лекарства.
 • Органични отклонения в работата на централната нервна система. Различни видове.
 • Нарушения на съня.
 • Енцефалопатия. Хронично разстройство на мозъчната циркулация. Той е придружен от фокусни неврологични симптоми, невъзможност да се изпълняват нормални основни функции в ежедневието. При дългосрочно съществуване дефицитът става постоянен. Прогресира с различни темпове.
 • Проблеми във функционирането на централната нервна система в резултат на функционални фактори.
 • Временни явления. Метеочувствителност, епизоди на вегето-съдова дистония, кризисни състояния.
 • Исхемичен инсулт в острата фаза. Критично нарушение на трофизма на нервните тъкани. Придружен е от разпад, некроза на влакна, клетки, груби неврологични дефекти. Възстановяването изисква използването на група лекарства. Само ноотропите няма да са достатъчни. За подробно описание на симптомите на състояние преди инсулт прочетете тук.
 • Периодът на отклонение на мозъка след остро нарушение на кръвообращението. Рехабилитация.
 • Съдова деменция.

Противопоказания

Лекарствата също имат група противопоказания:

 • Непоносимост към активните компоненти на лекарството. Алергични реакции. Особено внимателно трябва да приемате лекарства от полипептидната серия, аминокиселини. Те са по-склонни да провокират проблеми..
 • История на мозъчни тумори. Тъй като ноотропните лекарства могат да ускорят растежа на новообразувания. Трябва да се има предвид, че тук не става въпрос само за злокачествени новообразувания. Възможно е ускорено развитие във всички случаи, кистите не се вземат предвид. Те не са в състояние да се размножават и увеличават.
 • Поливалентна алергична реакция. Непоносимост към голяма група лекарства. В този случай трябва да внимавате при избора, предписването и приема.

Това са приблизителни списъци. По-конкретно, можете да изясните, като погледнете анотацията за конкретно име.

Особености на употребата на наркотици

Има няколко основни принципа за употребата на неврометаболични лекарства:

 • Изпълнимост. Не винаги се изисква ноотропен ефект, поради което преди употреба е необходимо да се оценят показанията и планираният резултат от употребата. Предскажете възможни странични ефекти, дългосрочни рискове. Доста трудно е да направите това дори за опитен лекар..
 • Необходимостта от участието на специалист. Предписването на ноотропни лекарства е прерогатива на невролога.
 • Последователност. Няма смисъл да приемате лекарства спорадично. За достатъчен резултат се изисква продължителна употреба, ефектът е кумулативен, той се наблюдава при по-нататъшен прием. Курс за кандидатстване, непрекъснат. Но не постоянно, като правило. Необходими почивки.
 • Сложност. Ноотропите, въпреки своята ефективност, не са в състояние да разрешат всички терапевтични проблеми. В редица ситуации е необходимо да се използва група лекарства за по-голям резултат. Например, неврометаболичните агенти се използват в система с мозъчно-съдови, антихипертензивни, витамини и др. Въпросът се решава от лекаря.
 • Необходимостта от постоянно наблюдение. При необходимост курсът се ревизира или лекарствата се отменят изобщо.

Странични ефекти

Негативните явления се развиват в резултат на превишаване на дозировката или като индивидуален отговор на употребата на лекарството. Сред най-честите нежелани събития:

 • Алергични реакции. От различно естество. От лек кожен обрив, уртикария и до изразен оток на дихателните пътища, пристъп на бронхиална астма, анафилактичен шок.
 • Главоболие. Обикновено незначителен. Минава бързо от само себе си. Локализиран в тилната, челната област.
 • Гадене. Характеризира се с епизодичност, нестабилност. Повръщането рядко свършва. Появява се веднъж. Проявите са нестабилни.
 • Замайване.

За щастие страничните ефекти са сравнително редки. Следователно ноотропите могат да се нарекат безопасни лекарства. Добре поносим от всички категории пациенти.

Необходимо е да се вземат предвид индивидуалните реакции на организма. Спорните състояния, подозрителни признаци и симптоми трябва незабавно да бъдат докладвани на лекуващия специалист.

Накрая

Разглежданите ноотропи имат доказана ефикасност и се използват при нарушения на мозъка и централната нервна система. Те могат да се използват само с разрешение на лекар и за неговата цел..

Неврологът определя дозировката и режима на дозиране. При неконтролирана употреба ще бъде изключително трудно да се постигне положителен ефект..


Следваща Статия
Повишена е скоростта на утаяване на еритроцитите - какво означава това, как бързо да се намали сое