Структурата на сърдечно-съдовата система


Човешкото тяло е сложна и подредена биологична система, което е първата стъпка в еволюцията на органичния свят сред жителите на Вселената, достъпни за нас. Всички вътрешни органи на тази система работят ясно и хармонично, осигурявайки поддържането на жизнените функции и постоянството на вътрешната среда.

И как работи сърдечно-съдовата система, какви важни функции изпълнява в човешкото тяло и какви тайни има? Можете да я опознаете по-добре в нашия подробен преглед и видео в тази статия..

Малко анатомия: какво е включено в сърдечно-съдовата система

Сърдечно-съдовата система (CVS) или кръвоносната система е сложен многофункционален елемент на човешкото тяло, състоящ се от сърцето и кръвоносните съдове (артерии, вени, капиляри).

Интересно е. Широко разпространената васкулатура пронизва всеки квадратен милиметър от човешкото тяло, осигурявайки хранене и оксигенация на всички клетки. Общата дължина на артериите, артериолите, вените и капилярите в тялото е повече от сто хиляди километра.

Структурата на всички елементи на CCC е различна и зависи от изпълняваните функции. За повече подробности относно анатомията на сърдечно-съдовата система вижте разделите по-долу..

Сърце

Сърцето (гръцки cardia, лат. Cor.) Е кух мускулест орган, който изпомпва кръвта през съдовете чрез определена последователност от ритмични контракции и отпускане. Активността му се причинява от постоянни нервни импулси, идващи от продълговатия мозък..

Освен това органът има автоматизъм - способността да се свива под въздействието на импулси, образувани в него самия. Възбудата, генерирана в синусово-предсърдния възел, се разпространява в миокардната тъкан, причинявайки спонтанни мускулни контракции.

Забележка! Обемът на органните кухини при възрастен е средно 0,5-0,7 литра, а масата не надвишава 0,4% от общото телесно тегло.

Стените на сърцето са изградени от три листа:

 • ендокардът, покриващ сърцето отвътре и образуващ апарат за клапа CVS;
 • миокард - мускулен слой, който осигурява свиване на сърдечните камери;
 • епикард - външната обвивка, свързваща се с перикарда - перикардната торбичка.

В анатомичната структура на органа се разграничават 4 изолирани камери - 2 вентрикула и две предсърдия, които са свързани помежду си чрез клапанната система.

Кръвта, наситена с молекули кислород от белодробната циркулация, навлиза в лявото предсърдие през четири белодробни вени с еднакъв диаметър. В диастола (фаза на релаксация) през отворената митрална клапа, тя навлиза в лявата камера. След това, по време на систола, кръвта се хвърля насилствено в аортата - най-големият артериален ствол в човешкото тяло.

Дясното предсърдие събира „преработена“ кръв, съдържаща минимално количество кислород и максимално количество въглероден диоксид. Той идва от горната и долната част на тялото през едноименните кухи вени - v. cava superior и v. кава интериор.

След това кръвта преминава през трикуспидалната клапа и навлиза в кухината на дясната камера, откъдето се транспортира по белодробния ствол в белодробната артериална мрежа, за да обогати O2 и да се отърве от излишния CO2. По този начин лявата страна на сърцето е изпълнена с кислородна артериална кръв, а дясната страна е пълна с венозна кръв..

Забележка! Зачатъците на сърдечния мускул се определят дори при най-простите хорди под формата на разширяване на големите съдове. В процеса на еволюция органът се развива и придобива все по-съвършена структура. Така например, сърцето при рибите е двукамерно, при земноводните и влечугите е трикамерно, а при птиците и всички бозайници, както при хората, е четирикамерно..

Контракцията на сърдечния мускул е ритмична и обикновено е 60-80 удара в минута. В този случай има определена времева зависимост:

 • продължителността на свиването на предсърдните мускули е 0,1 s;
 • вентрикулите са напрегнати за 0,3 s;
 • продължителност на паузата - 0,4 s.

Аускултацията в работата на сърцето излъчва два тона. Основните им характеристики са представени в таблицата по-долу..

Таблица: Сърдечни тонове:

ИмеКакво причиниХарактеристика
СистоличенОбразува се от трептенето на листовките, когато митралната и трикуспидалната клапа се срутятНиско, дълготрайно
ДиастолнаОбразува се от затварянето на полулунните аортни клапи и PAВисок нисък

Артерии

Артериите са кухи еластични тръби, които пренасят кръв от сърцето към периферията. Те имат дебели стени, слой по слой, образувани от мускулни, еластични и колагенови влакна и могат да променят диаметъра си в зависимост от обема на циркулиращата в тях течност. Артериите са наситени с богата на кислород кръв и я разпространяват във всички органи и тъкани.

Забележка! Единственото изключение от правилото е белодробният ствол (truncus pneumonalis). Той е изпълнен с венозна кръв, но се нарича артерия, тъй като го пренася от сърцето до белите дробове (в белодробната циркулация), а не обратно. По същия начин белодробните вени, вливащи се в лявото предсърдие, носят артериална кръв.

Най-големият артериален съд в човешкото тяло е аортата, която излиза от лявата камера..

Според анатомичната структура има:

 • възходящата част на аортата, която поражда коронарните артерии, които хранят сърцето;
 • арката на аортата, от която излизат големи артериални съдове, които хранят органите на главата, шията и горните крайници (брахиоцефален ствол, субклавиална артерия, лява обща каротидна артерия);
 • низходящата част на аортата, разделяща се на гръдната и коремната област.

Вените обикновено се наричат ​​съдове, които пренасят кръв от периферията към сърцето. Стените им са по-малко дебели в сравнение с артериалните стени и почти не съдържат гладки мускулни влакна..

С увеличаването на диаметъра броят на венозните съдове става все по-малък и в крайна сметка остават само горните и долните кухи вени, събиращи кръв съответно от горната и долната част на човешкото тяло.

Съдове на микроциркулаторното легло

В допълнение към големите артерии и вени в сърдечно-съдовата система се разграничават елементи на микроваскулатурата:

 • артериоли - артерии с малък диаметър (до 300 микрона), предхождащи капилярите;
 • венули - съдове, непосредствено съседни на капилярите и транспортиращи бедна на кислород кръв до по-големи вени;
 • капиляри - най-малките кръвоносни съдове (диаметърът е 8-11 микрона), в които кислородът и хранителните вещества се обменят с интерстициалната течност на всички органи и тъкани;
 • артерио-венозни анастомози - съединения, които осигуряват прехвърлянето на кръв от артериоли към венули без участието на капилярите.

В допълнение към регулирането на кръвообращението, CVS е отговорен и за работата на лимфната система на тялото, която се състои от самата лимфа, лимфните съдове и лимфните възли..

Какво движи кръвта през съдовете

И какво кара кръвта да "тече" през съдовете?

Факторите, които осигуряват постоянно кръвообращение, включват:

 • работата на сърдечния мускул: подобно на помпа, тя изпомпва тонове кръв през целия си живот;
 • система със затворен цикъл;
 • разликата в налягането на течността в аортата и кухата вена;
 • еластичност на стените на артериите и вените;
 • клапанния апарат на сърцето, който предотвратява регургитацията на кръвта (обратен поток);
 • физиологично повишено вътрегрудно налягане;
 • контракции на скелетните мускули;
 • активност на дихателния център.

Защо са необходими кръгове за кръвообращение?

Клиничната физиология на сърдечно-съдовата система е сложна и е представена от различни механизми на саморегулация. За да се задоволи нуждата на организма от кислород и биологично активни вещества, в резултат на еволюцията се образуват два кръга на кръвообращението - голям и малък, всеки от които изпълнява определени функции.

Системната циркулация започва в лявата камера и завършва в дясното предсърдие. Основната му задача е да осигури на всички органи и тъкани молекули О2 и хранителни вещества.

Малкият кръг на кръвообращението произхожда от дясната камера. Венозната кръв, попадаща в белодробните алвеоли през truncus pneumonalis, се обогатява тук с кислород и се отървава от излишния CO2 и след това навлиза в лявото предсърдие през белодробните вени.

Забележка! Разграничава се и допълнителен кръг на кръвообращението - плацентата, която е сърдечно-съдовата система на бременна жена и плод в матката.

Функция на сърдечно-съдовата система

По този начин, сред основните функции на сърдечно-съдовата система са:

 1. Осигуряване на непрекъснато кръвообращение през целия живот.
 2. Доставка на кислород и хранителни вещества до органи и тъкани.
 3. Отстраняване на въглероден диоксид, преработени хранителни вещества и други метаболитни продукти.

Здрава ли е моята сърдечно-съдова система??

Здрави ли са сърцето и кръвоносните Ви съдове? За да се отговори на този въпрос, липсата на оплаквания не е достатъчна. Важно е редовно да се подлагате на медицински преглед, по време на който лекарят ще определи основните функционални показатели на сърдечно-съдовата система.

Те включват:

 • Сърдечен ритъм;
 • кръвно налягане;
 • електрокардиограма;
 • ударен обем на сърдечния дебит;
 • минутен обем на сърдечния дебит;
 • скорост и други показатели на притока на кръв;
 • дихателни функции по време на тренировка.

Сърдечен ритъм

Определянето на функционалното състояние на сърдечно-съдовата система започва с изчисляването на сърдечната честота. Пулсът при възрастни е 60-80 удара в минута. Намаляването на сърдечната честота се нарича брадикардия, а повишаването се нарича тахикардия..

Забележка! При обучени хора показателите за сърдечен ритъм могат да бъдат малко по-ниски от стандартните стойности - на ниво 50-60 удара / мин. Това се дължи на факта, че сърцето за издръжливост на спортистите за еднакъв период от време "кара" повече кръв.

Функционалните нарушения на сърдечно-съдовата система, свързани с промяна в броя на сърдечната честота, имат различни причини.

Така например, брадикардията може да бъде причинена от:

 • вегетативна дистония;
 • стомашни заболявания (пептична язва, хроничен ерозивен гастрит);
 • хипотиреоидизъм и някои други ендокринни нарушения;
 • отложен миокарден инфаркт;
 • кардиосклероза;
 • хронична сърдечна недостатъчност.

Сред най-честите причини за развитието на тахикардия са:

 • миокардит;
 • кардиомиопатия;
 • белодробно сърдечно заболяване;
 • остър миокарден инфаркт и левокамерна недостатъчност;
 • хипертиреоидизъм и тиреотоксична криза;
 • остри инфекциозни заболявания;
 • шок;
 • масивна загуба на кръв;
 • анемия;
 • остра бъбречна недостатъчност.

Забележка! Физиологичната (адаптивна) тахикардия се проявява с повишена температура, повишена околна температура, стрес и психо-емоционални преживявания, употребата на алкохол, енергийни напитки, някои лекарства.

Кръвно налягане

Кръвното налягане е един от важните показатели на кръвоносната система. Горната или систоличната стойност отразява налягането в артериите в пика на свиване на стените на вентрикулите на сърцето - систола. Долната (диастолична) се измерва по време на отпускане на сърдечния мускул.

Кръвното налягане на здрав човек е 120/80 mm Hg. Изкуство. Разликата между SBP и DBP се нарича импулсно налягане. Обикновено е 30-40 mm Hg. ул.

Инсулт и сърдечен дебит

Ударният обем на кръвта е количеството течност, което се изхвърля от лявата камера на сърцето при едно свиване в аортата. При човек с ниско ниво на физическа активност той е 50-70 ml, а при трениран човек - 90-110 ml.

Функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система определя минутния обем на сърцето чрез умножаване на ударния обем по сърдечната честота. Средно тази цифра е 5 л / мин..

Показатели за кръвен поток

Една от важните функции на сърдечно-съдовата система е да създава благоприятни условия за газообмен и да осигурява на клетките биологично активни вещества по време на физическо натоварване..

Осигурява се не само чрез увеличаване на сърдечната честота и сърдечния дебит, но и чрез промяна на показателите за кръвен поток:

 • специфичният обем на мускулния кръвен поток се увеличава от 20% на 80%;
 • коронарният кръвен поток се увеличава повече от 5 пъти (със средни стойности от 60-70 ml / min / 100 g миокард);
 • притокът на кръв в белите дробове се увеличава чрез увеличаване на обема на кръвта, която тече към тях от 600 ml на 1400 ml.

Притокът на кръв към останалите вътрешни органи по време на физическа активност намалява и в своя пик е само 3-4% от общия. Това осигурява адекватно снабдяване с кръв и хранителни вещества на интензивно работещите мускули, сърце и бели дробове..

Следните функционални тестове на сърдечно-съдовата система се използват за оценка на способностите на кръвния поток:

 • Martinet;
 • Flac;
 • Rufier;
 • Тест за клякам.

Не забравяйте, че трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да извършите някой от тези тестове: има ясни инструкции за извършването им. Съвременните методи за функционална диагностика на сърдечно-съдовата система ще разкрият възможни нарушения в работата на "мотора" на ранен етап и ще предотвратят развитието на сериозни заболявания. Здравето на сърцето и съдовете е ключът към благосъстоянието и дълголетието.

Чести заболявания на CVS

Според статистиката заболяванията на сърдечно-съдовата система остават водеща причина за смърт в развитите страни в продължение на няколко десетилетия..

Инструкцията за сърдечни грижи идентифицира следните най-често срещани групи патологии:

 1. Исхемична болест на сърцето и коронарна недостатъчност, включително ангина на натоварване, прогресивна ангина, ОКС и остър миокарден инфаркт.
 2. Артериална хипертония.
 3. Ревматични заболявания, придружени от кардиомиопатии и придобити лезии на клапния апарат на сърцето.
 4. Първични сърдечни заболявания - кардиомиопатии, тумори.
 5. Инфекциозни и възпалителни заболявания (миокардит, ендокардит).
 6. Вродени сърдечни дефекти и други аномалии в развитието на CVS.
 7. Дисциркулаторни лезии на вътрешните органи, включително мозъка (DEP, TIA, ONMK), бъбреците, стомашно-чревния тракт.
 8. Атеросклероза и други метаболитни нарушения.

При наличие на някоя от патологиите, споменати по-горе, пациентът се нуждае от редовни медицински прегледи. Само лекар може да даде обективна оценка на здравословното състояние на пациента и да предпише подходящо лечение. Колкото по-късно започне терапията, толкова по-малки са шансовете за възстановяване: често цената на забавянето е твърде висока.

Сърдечно-съдовата система на човека: структура, функция, патология

В медицината структурата на сърдечно-съдовата система на човека (съкратено CVS) се счита за най-сложната. Неговата структура включва сърцето и кръвоносната система, която се състои от тръби с различен диаметър. Човешката анатомия показва, че колкото по-близо до сърцето, толкова по-широки са тези канали и колкото по-малки са те. Като цяло кръвоносната система изглежда като обширна мрежа, заплитаща всеки милиметър от човешкото тяло..

При хората, както при повечето висши животни, кръвоносната система има затворена структура. Това означава, че изглежда като кръгла верига, състояща се от няколко отдела. Те от своя страна са разделени на така наречените басейни, които отговарят за кръвоснабдяването на отделни органи или системи. Кръвоносната система се регулира от неврорефлекторни механизми, поради което вътрешната среда на тялото остава стабилна на фона на промените във външните и вътрешните условия на съществуване.

Структурата на човешката сърдечно-съдова система

Анатомичната структура на сърдечно-съдовата система на човека има много характеристики. Например при отделни индивиди външният вид и функционалността на кръвоносната система на човека може да са различни, дори ако те са в тясно свързани отношения. И така, размерът и разположението на сърцето в медиастинума са индивидуални за мъжете и жените, възрастните и децата, както и големината на вените и артериите.

Сходството на анатомията се наблюдава в топографията на органите на сърдечно-съдовата система: сърцето е локализирано в гръдния кош, от него се отклоняват най-големите съдове, които след това се разклоняват на по-малки. Лимфните съдове са разположени почти успоредно на тях.

До определен момент анатомите са разглеждали кръвоносната и лимфната системи като едно цяло. Те са окончателно разделени едва в края на 19 век..

Сърце

Сред всички органи на кръвоносната система сърцето заема централно място. Именно тази „помпа“ осигурява непрекъснатостта на кръвния поток в съдовете. Сърцето е кух орган, състоящ се от мускули, които се свиват ритмично под въздействието на импулси, изпратени от продълговатия мозък. Вътре той е разделен от система от прегради и клапани на четири части: лява и дясна камера, ляво и дясно предсърдие.
Стената на сърцето се състои от три слоя:

 1. Ендокардът е вътрешният слой на няколко вида клетки. Повърхността на мускулните влакна, сухожилните нишки и клапите е покрита с ендотелни клетки, а под тях има базална мембрана и хлабаво-влакнест субендотел. Под тези слоеве има тънък слой от смесени мускулни и еластични влакна, който се свързва чрез тънък слой съединителни клетки с миокарда.
 2. Миокардът е средният слой на сърцето, състоящ се от набраздени мускули. Клетките от този тип тъкан са свързани в спирално подредени нишки, които обграждат всички камери на сърцето. По-голямата част от мускулните клетки на миокарда принадлежи към вида на съкратителните мускули. По-малко от 1/3 от мускулната маса на сърцето е представено от проводими и секреторни кардиомиоцити. Пространствата на съединителната тъкан, проникнати от мрежа от капиляри, са разположени между всички видове кардиомиоцити..
 3. Епикард - външният слой на сърцето, състоящ се от хлабав слой съединителни клетки и по-плътен слой от мезотелиални клетки. Съединителната тъкан съдържа нервни влакна и кръвоносни съдове. Повърхността на сърцето е покрита със слой мастна тъкан.

Всички слоеве на сърцето се държат от влакнест скелет, образуван от няколко пръстена от плътна съединителна тъкан и колагенови снопове, хрущялни плочи и еластични влакна..

Сърдечни тонове

Когато сърцето се свива и отпуска, то издава звуци. В кардиологията (науката, която изучава структурата, функцията и болестта на сърцето) те се наричат ​​тонове. Подчертани два сърдечни тона:

 • Систоличен - произтичащ от вибрации на зъбците на бикуспидалните и трикуспидалните клапани, издърпващи сухожилията на сърцето. Основните му характеристики са висока продължителност и ниско ниво на звукови вибрации..
 • Диастолно - възникващо в момента на пълното затръшване на клапаните на аортата и артериите на белодробния ствол. Характеристиките му са кратка продължителност и високо ниво на звукови вибрации.

Обикновено сърдечните звуци са хармонични и ритмични. Средният пулс при здрав човек в покой е 60 до 70 удара в минута.

Съдове

Кръвоносната система на човека се състои от кухи тръби с различни размери, които са разделени на два вида: тръби на багажника и тези, участващи в метаболитните процеси. Основната кръвоносна система се състои от големи съдове, които изпълняват изключително транспортна функция и са разделени на два вида:

 • артерии, които пренасят кръв от сърцето до органите и тъканите на тялото;
 • вени, които пренасят кръв от органи и тъкани към сърцето.

Артериалната мрежа се състои от основната артерия на кръвоносната система - аортата, както и много по-малки клонове, които постепенно се превръщат в артериоли. Стената на съдовете от този тип е дебела и еластична, с подчертан мускулен слой, поради което те се противопоставят на натиска на кръвта и я принуждават да я изтласква до отдалечени места.

Венозната кръвоносна система се състои от големи, средни и малки вени. Съдове с голям диаметър са разположени близо до сърцето и на разстояние от него се разклоняват на по-малки. Вените постепенно изтъняват и се превръщат във венули.

Кръвоносната система, състояща се от артерии и вени, е затворена от микроциркулаторно легло, състоящо се от артериоли, капиляри и венули, както и от артериовенуларни анастомози. Тази част от канала изпълнява функции за обмен. Тук кислородът се освобождава от кръвните клетки и дифузията на въглероден диоксид и преработени продукти от тъканите..

Кръгове на кръвообращението

Основната характеристика на затворената кръвоносна система е наличието на няколко кръга на кръвообращението. Всеки от тях се състои от отделни, последователно свързани бримки, началото на които е във вентрикулите на сърцето, а краят е в предсърдията..

Добре е да се знае! Единственото място, където кръвта от всички кръгове на кръвообращението може да се смеси, е в сърцето..

 1. Голям CC - започва с лявата камера и завършва с дясното предсърдие. Основната му функция е да доставя артериална кръв до всички органи и тъкани. В обратна посока (към сърцето) тече кръв, наситена с въглероден диоксид и отпадъчни продукти на тялото.
 2. Малък CC - започва с дясната камера и завършва с лявото предсърдие. В артериите на малкия кръг тече венозна кръв, която при преминаване през белите дробове отделя въглероден диоксид и се насища с кислород. Артериалната кръв се връща към сърцето през вените.

В допълнение към основните кръвоносни системи в тялото има и допълнителни: сърдечната, която отговаря за кръвоснабдяването на сърцето и е част от по-големия CC, и Willis, който компенсира недостатъчното кръвоснабдяване на мозъка. При жените по време на бременност се образува плацентарен CC, който е отговорен за кръвоснабдяването на плода в матката..

Функции

В човешкото тяло кръвоносната система изпълнява няколко функции. Основният - транспорт - се състои в доставяне на биологична течност до всички органи и тъкани и отстраняване на метаболитните продукти. Също така функционалните му цели включват допълнителни подфункции:

 • защитни - кръвните съставки осигуряват клетъчна и хуморална защита срещу проникването на чужди тела;
 • дихателна - благодарение на кръвта се извършва обмен на газ в тъканите и органите;
 • хранителна - кръвоносната система е основният начин за доставяне на хранителни вещества до тъканите и органите;
 • екскреторна - доставка на метаболитни продукти до белите дробове и бъбреците, където те се преработват и екскретират във външната среда;
 • терморегулаторна - кръвоносната система е в състояние да изравнява телесната температура, за да предотврати хипер- и хипотермия на определени части от тялото или органите.

Друга подфункция, която предопределя физиологията на сърдечно-съдовата система, е регулаторната функция. Кръвоносната система се счита за основния транспортен път, по който хормоните, ензимите и други биологични вещества, синтезирани от вътрешните органи, жлезите и тъканите. Тези съединения от своя страна могат да повлияят на функциите на сърдечно-съдовата система. Например освобождаването на адреналин увеличава сърдечния дебит, свива периферните съдове и насочва по-голямата част от кръвта към жизненоважни органи като сърцето, мозъка и скелетните мускули..

Патология


Въпреки изолираността и относителната стабилност, кръвоносната система често претърпява патологични промени. Сред често срещаните заболявания на сърдечно-съдовата система специалистите включват:

 • заболявания на сърдечните структури - миокарден инфаркт, стесняване на коронарните съдове, дисфункция на клапите и проводящата нервна система, възпалителни и дегенеративни процеси;
 • артериални заболявания - стесняване или разширяване на лумена, запушване от липиди или кръвни съсиреци, дисекция и разкъсване на стената, възпаление и др.;
 • венозни заболявания - разтягане и отслабване на стените (разширени вени), тромбоза и др..

Всички патологии на сърдечно-съдовата система могат да бъдат разделени на първични и вторични. При първичните патологии кръвоносната система е основният източник на негативни процеси. Те включват:

 • възпаление на съдовите стени и сърдечния мускул;
 • кардиомиопатия;
 • тумори на миокарда и други сърдечни структури;
 • инфекциозни заболявания на сърцето и кръвоносните съдове;
 • дисметаболитни нарушения;
 • алергични заболявания на сърцето и кръвоносните съдове;
 • вродени малформации на CVS.

Броят на вторичните патологии включва заболявания, рисковите фактори за развитието на които зависят от външни и вътрешни влияния, на които е изложена кръвоносната система. Това са хормонални и метаболитни нарушения, исхемични заболявания, атеросклероза и др..

Отделен ред в списъка с патологии, към които е податлива кръвоносната система, се споменават заболявания, причинени от свързаните с възрастта характеристики на сърдечно-съдовата система. На техния фон има общо намаляване и инхибиране на функциите на кръвоносната система, отслабване на сърдечния дебит, нарушение на регулаторните механизми.

Диагностични методи

В съвременната медицина няма проблеми при диагностицирането на сърдечно-съдовата система. Развитието на технологиите направи възможно разширяването на списъка с подходи за идентифициране на заболявания на сърцето и кръвоносните съдове. В допълнение към физическия преглед, който дава възможност да се оцени основната информация за дейността на CCC, се използват следните:

 • хардуерни вълнови методи за изследване на състоянието и функциите на сърцето - ЕКГ, EchoCG;
 • хардуерно базирани лъчеви методи за диагностика на заболявания на сърдечно-съдовата система - радионуклидна ангиография, еднофотонна епизоиална компютърна томография, рентгенография, КТ и ЯМР на сърцето и кръвоносните съдове;
 • лабораторни изследвания - биохимия на кръвта, анализ на биомаркери на миокардна некроза и други.

Също толкова важно е да се използват функционални тестове на сърдечно-съдовата система при поставяне на правилната диагноза. Те се извършват в динамика и ви позволяват да оцените работата и състоянието на кръвоносните съдове и сърцето при определени видове натоварване. Такива методи са незаменими при заболявания, които са латентни или имат нетипични симптоми..

Ефекти върху сърдечно-съдовата система

Външните и вътрешните фактори, които могат да повлияят на организма по негативен начин, са добре проучени в рамките на сърдечно-съдовата хигиена. Също така, тази дисциплина е изследвала факторите, които засилват CVS, които могат да минимизират отрицателното въздействие и да послужат като тласък за постепенното възстановяване на функциите..

Най-силно изразен отрицателен ефект върху сърцето и кръвоносните съдове имат така наречените лоши навици. Специалистите отбелязват, че повечето от болестите възникват от негативния ефект на алкохола върху сърдечно-съдовата система. Според статистиката на СЗО, повече от 45% от смъртните случаи при пациенти в напреднала възраст се случват на фона на периодична или системна злоупотреба с алкохолни напитки. Основните проблеми на алкохолизма са:

 • изчерпване на миокарда;
 • разрушаване на съдовите стени;
 • образуването на кръвни съсиреци във вените;
 • нестабилност на кръвното налягане.

Ето защо, за да се укрепи сърдечно-съдовата система, на първо място се препоръчва да откажете да приемате алкохолни напитки..

Второто най-негативно въздействие е тютюнопушенето. Как никотинът влияе върху сърдечно-съдовата система е посочено буквално върху всяка кутия цигари. Това вещество принадлежи към категорията канцерогени, които причиняват преждевременно стареене на тялото: унищожава миелиновата обвивка на нервните влакна, влошава газовия обмен и води до разрушаване на интимата на кръвоносните съдове. По време на постъпването си в тялото никотинът предизвиква спазъм на кръвоносните съдове и тръбите на микроциркулаторното легло, в резултат на което кръвното налягане се повишава, а тъканите и органите не получават достатъчно хранителни вещества.

Основната опасност от тютюнопушенето за сърцето е постепенното натрупване на тежки метали в тъканите на миокарда, които водят до отслабване на мускулите и атрофия..

Упражненията се считат за задължителна част от сърдечно-съдовата хигиена. Както прекомерната, така и недостатъчната физическа активност могат да доведат до дисфункция на сърцето и кръвоносните съдове. Липсата на движение и леки товари имат редица негативни последици:

 • застой на кръв в долните части на венозната система, последван от разтягане на вените;
 • образуването на кръвни съсиреци и риск от запушване (тромбоемболия) на съдовете на жизненоважни органи;
 • недостатъчно хранене на тъканите и органите.

Прекомерното обучение на сърдечно-съдовата система носи не по-малка вреда. Повишеното натоварване води до постоянно пренапрежение на миокарда, повишено натоварване на големи съдове. В резултат на това те хипертрофират и не могат напълно да изпълняват възложените им функции..

Специално разработени упражнения за укрепване на CVS ви позволяват да намерите средна позиция. Натоварванията се избират, като се вземат предвид текущото физическо състояние на пациента, нивото на неговата подготовка, съществуващи заболявания и други характеристики. Предписвайки тренировъчна терапия за заболявания на сърдечно-съдовата система, специалистът насочва пациента за подробен преглед, който включва функционални тестове, лабораторни и инструментални изследвания. Едва след това се избира индивидуална тренировъчна схема..

Терапевтичната гимнастика е широко понятие, което се разбира като активни и статични натоварвания, дишане и физически упражнения. Дори при пациенти с една и съща диагноза програмата за упражнения може да бъде много различна..

Екологията заема не по-малко важно място в състоянието на сърцето и кръвоносните съдове. В големите индустриални градове кардиолозите имат много повече пациенти, отколкото в селските райони на хинтерланда. Това не означава, че като превантивна мярка си струва да напуснете работата и да заминете за селото. Отрицателното въздействие на неблагоприятните условия на околната среда може да бъде частично компенсирано чрез правилно хранене и отказ от лоши навици, умерена физическа активност и премахване на стреса.

Как да се укрепи?

Въпросите за укрепване на кръвните линии и човешкото сърце се решават от набор от медицински области, обединени от концепцията за хигиена на сърдечно-съдовата система. Обхватът на нейните дейности включва предотвратяване на патологии и премахване на фактори, влияещи върху състоянието на сърцето и кръвоносните съдове. Сред основните действия, как да укрепим сърдечно-съдовата система на човека, включват:

 1. Удовлетворяване на нуждата от хранителни вещества - човешката диета трябва да включва елементите, необходими за нормалното функциониране на CVS. Това са калий и магнезий, витамини от група В, С и Р.
 2. Изключване от диетата на храни, които влияят негативно на състоянието на сърцето и кръвоносните съдове. Те включват твърди животински мазнини (източник на холестерол), готварска сол и храни, богати на леки въглехидрати, включително алкохол. Също така, хигиената на сърдечно-съдовата система съставя списък с вещества, токсични за CVS, включително някои лекарства и никотин.
 3. Тренировка за издръжливост - набор от специални упражнения (кардио тренировки), както и достатъчна физическа активност, помагат за укрепване на миокарда и поддържане на кръвоносните съдове в добра форма.

Сред начините за укрепване на сърдечно-съдовата система има редица изключително медицински методи. Те се основават на консервативния ефект на специални лекарства: ангио- и венопротектори, пейсмейкъри и кардиопротектори..

Важно! Специални лекарства се предписват само при наличие на фактори, които влияят негативно и водят до промени в CVS.

Кръвоносната система на човека

Кръвта е една от основните течности на човешкото тяло, благодарение на което органите и тъканите получават необходимото хранене и кислород, пречистват се от токсини и продукти от разпадането. Тази течност може да циркулира в строго определена посока благодарение на кръвоносната система. В статията ще говорим за това как е подреден този комплекс, поради което се поддържа притока на кръв и как кръвоносната система взаимодейства с други органи..

Кръвоносната система на човека: структура и функция

Нормалният живот е невъзможен без ефективно кръвообращение: той поддържа постоянството на вътрешната среда, транспортира кислород, хормони, хранителни вещества и други жизненоважни вещества, участва в прочистването от токсини, токсини, продукти от разпад, натрупването на които рано или късно би довело до смъртта на един-единствен орган или целия организъм. Този процес се регулира от кръвоносната система - група органи, благодарение на чиято съвместна работа се извършва последователното движение на кръвта през човешкото тяло.

Нека да разгледаме как работи кръвоносната система и какви функции изпълнява в човешкото тяло..

Структурата на кръвоносната система на човека

На пръв поглед кръвоносната система е проста и разбираема: тя включва сърцето и множество съдове, през които тече кръв, като последователно достига до всички органи и системи. Сърцето е вид помпа, която стимулира кръвта, осигурявайки нейния систематичен поток, а съдовете играят ролята на водещи тръби, които определят специфичния път на движение на кръвта през тялото. Ето защо кръвоносната система се нарича още сърдечно-съдова или сърдечно-съдова.

Нека поговорим по-подробно за всеки орган, който принадлежи към кръвоносната система на човека.

Органи на кръвоносната система на човека

Както всеки организмен комплекс, кръвоносната система включва редица различни органи, които са класифицирани в зависимост от структурата, локализацията и изпълняваните функции:

 1. Сърцето се счита за централен орган на сърдечно-съдовия комплекс. Това е кух орган, образуван предимно от мускулна тъкан. Сърдечната кухина е разделена от прегради и клапи на 4 секции - 2 вентрикула и 2 предсърдия (ляво и дясно). Поради ритмичните последователни контракции, сърцето изтласква кръвта през съдовете, осигурявайки равномерното и непрекъснато кръвообращение.
 2. Артериите пренасят кръв от сърцето към други вътрешни органи. Колкото по-далеч от сърцето са локализирани, толкова по-тънък е диаметърът им: ако в областта на сърдечната торбичка средната ширина на лумена е дебелината на палеца, то в областта на горните и долните крайници диаметърът му е приблизително равен на обикновен молив.

Въпреки визуалната разлика, както големите, така и малките артерии имат сходна структура. Те включват три слоя - адвентиция, медии и интимност. Адвентициумът - външният слой - е образуван от хлабава влакнеста и еластична съединителна тъкан и включва множество пори, през които преминават микроскопични капиляри, захранващи съдовата стена и нервни влакна, които регулират ширината на лумена на артерията в зависимост от импулсите, изпратени от тялото.

Средната среда включва еластични влакна и гладки мускули, които поддържат еластичността и еластичността на съдовата стена. Именно този слой регулира в по-голяма степен скоростта на кръвния поток и кръвното налягане, които могат да варират в приемливи граници в зависимост от външни и вътрешни фактори, влияещи върху тялото. Колкото по-голям е диаметърът на артерията, толкова по-голям е процентът на еластичните влакна в средния слой. Съгласно този принцип съдовете се класифицират на еластични и мускулести.

Интимата, или вътрешната обвивка на артериите, е представена от тънък слой ендотел. Гладката структура на тази тъкан улеснява кръвообращението и служи като проход за снабдяване с медии.

С изтъняването на артериите тези три слоя стават по-слабо изразени. Ако в големите съдове адвентицията, средата и интимата се различават ясно, то при тънки артериоли се виждат само мускулни спирали, еластични влакна и тънка ендотелна обвивка.

 1. Капилярите са най-тънките съдове на сърдечно-съдовата система, които са междинна връзка между артериите и вените. Те са локализирани в най-отдалечените от сърцето области и съдържат не повече от 5% от общия обем на кръвта в тялото. Въпреки малкия си размер, капилярите са изключително важни: те обгръщат тялото в гъста мрежа, доставяйки кръв на всяка клетка в тялото. Тук се извършва обменът на вещества между кръвта и съседните тъкани. Най-тънките стени на капилярите лесно преминават молекули кислород и хранителни вещества, съдържащи се в кръвта, които под въздействието на осмотичното налягане преминават в тъканите на други органи. В замяна на това кръвта получава продуктите на разпад и токсините, съдържащи се в клетките, които се изпращат обратно към сърцето и след това през белите дробове през венозното легло..
 2. Вените са вид съдове, които пренасят кръв от вътрешните органи към сърцето. Стените на вените, подобно на артериите, са оформени от три слоя. Единствената разлика е, че всеки от тези слоеве е по-слабо изразен. Тази характеристика се регулира от физиологията на вените: няма нужда от силен натиск от съдовите стени за кръвообращение - посоката на кръвния поток се поддържа поради наличието на вътрешни клапи. Повечето от тях се съдържат във вените на долните и горните крайници - тук при ниско венозно налягане, без редуващо се свиване на мускулните влакна, притокът на кръв би бил невъзможен. За разлика от тях, големите вени имат много малко или никакви клапи..

В процеса на циркулация част от течността от кръвта се просмуква през стените на капилярите и кръвоносните съдове към вътрешните органи. Тази течност, визуално напомняща донякъде на плазмата, е лимфата, която навлиза в лимфната система. Сливайки се заедно, лимфните пътища образуват доста големи канали, които в областта на сърцето се връщат обратно във венозното легло на сърдечно-съдовата система.

Кръвоносната система на човека: накратко и ясно за кръвообращението

Затворените вериги на кръвообращението образуват кръгове, по които кръвта се движи от сърцето към вътрешните органи и обратно. Сърдечно-съдовата система на човека включва 2 кръга на кръвообращението - голям и малък.

Кръвта, циркулираща в голям кръг, започва своя път в лявата камера, след това преминава в аортата и през съседните артерии навлиза в капилярната мрежа, разпространявайки се в тялото. След това настъпва молекулярен обмен и след това кръвта, лишена от кислород и напълнена с въглероден диоксид (крайният продукт по време на клетъчното дишане), навлиза във венозната мрежа, от там - в голямата куха вена и накрая в дясното предсърдие. Целият този цикъл при здрав възрастен отнема средно 20-24 секунди.

Малкият кръг на кръвообращението започва в дясната камера. Оттам кръвта, съдържаща голямо количество въглероден диоксид и други продукти на разпад, навлиза в белодробния ствол и след това в белите дробове. Там кръвта се насища с кислород и се изпраща обратно в лявото предсърдие и вентрикула. Този процес отнема около 4 секунди..

В допълнение към двата основни кръга на кръвообращението, при някои физиологични условия при хората могат да се появят и други пътища за кръвообращение:

 • Коронарният кръг е анатомична част от големия и е единствен отговорен за храненето на сърдечния мускул. Започва на изхода на коронарните артерии от аортата и завършва с венозното сърдечно легло, което образува коронарния синус и се влива в дясното предсърдие.
 • Кръгът на Уилис е предназначен да компенсира неуспеха на мозъчното кръвообращение. Той се намира в основата на мозъка, където се сближават гръбначните и вътрешните сънни артерии..
 • Плацентарният кръг се появява при жена изключително докато носи дете. Благодарение на него плодът и плацентата получават хранителни вещества и кислород от тялото на майката..

Функции на кръвоносната система на човека

Основната роля на сърдечно-съдовата система в човешкото тяло е движението на кръвта от сърцето към други вътрешни органи и тъкани и обратно. Много процеси зависят от това, благодарение на което е възможно да се поддържа нормален живот:

 • клетъчно дишане, т.е. прехвърляне на кислород от белите дробове към тъканите с последващо оползотворяване на отпадъчния въглероден диоксид;
 • хранене на тъкани и клетки с вещества, съдържащи се в кръвта, постъпваща в тях;
 • поддържане на постоянна телесна температура чрез разпределение на топлината;
 • осигуряване на имунен отговор след попадане на патогенни вируси, бактерии, гъбички и други чужди агенти в тялото;
 • елиминиране на продуктите на гниене в белите дробове за последващо отделяне от организма;
 • регулиране на дейността на вътрешните органи, което се постига чрез транспортиране на хормони;
 • поддържане на хомеостазата, тоест баланса на вътрешната среда на тялото.

Кръвоносната система на човека: накратко за основното

Обобщавайки, заслужава да се отбележи важността на поддържането на здравето на кръвоносната система, за да се осигури работата на цялото тяло. Най-малкият отказ в процесите на кръвообращението може да причини недостиг на кислород и хранителни вещества от други органи, недостатъчно отделяне на токсични съединения, нарушаване на хомеостазата, имунитета и други жизненоважни процеси. За да се избегнат сериозни последици, е необходимо да се изключат факторите, провокиращи заболявания на сърдечно-съдовия комплекс - да се откажат от мазни, месни, пържени храни, които запушват лумена на кръвоносните съдове с холестеролни плаки; водете здравословен начин на живот, в който няма място за вредни навици, опитайте се, поради физиологичните възможности, да се занимавате със спорт, да избягвате стресови ситуации и да реагирате чувствително на най-малките промени в благосъстоянието, като своевременно предприемате адекватни мерки за лечение и профилактика на сърдечно-съдови патологии.


Следваща Статия
Последици от хипоксия при новородено по време на раждане, нарушения на психичното развитие. Лечение