Обем на систоличната кръв


Систоличен и минутен обем кръв в покой и по време на мускулна активност с различна интензивност

Систоличният обем и минутният обем са основните показатели, които характеризират контрактилната функция на миокарда.

Количеството кръв, изхвърлено от вентрикула на сърцето за минута, е един от най-важните показатели за функционалното състояние на сърцето и се нарича минутен кръвен обем (MOC). Същото е за дясната и лявата камера. Той характеризира общото количество кръв, изпомпвана от дясното или лявото сърце за една минута в сърдечно-съдовата система. Размерът на минутния обем на кръвообращението е l / min или ml / min. За да се неутрализира влиянието на отделните антропометрични разлики върху стойността на МОК, то се изразява като сърдечен индекс. Сърдечният индекс е стойността на минутния обем на кръвообращението, разделен на повърхността на тялото в m 2. Размери на сърдечния индекс - l / (min.m 2).

За условия на физическа почивка и хоризонтално положение на тялото на субекта нормалните стойности на IOC съответстват на диапазона 4–6 l / min (по-често се дават стойности 5–5,5 l / min). Средните стойности на сърдечния индекс варират от 2 до 4 l / (мин. M 2) - по-често са дадени стойности от порядъка на 3–3,5 l / (мин. M 2).

Тъй като обемът на кръвта при хората е само 5-6 литра, пълната циркулация на целия кръвен обем отнема около 1 минута. По време на упорита работа IOC при здрав човек може да се увеличи до 25-30 l / min, а при спортисти - до 35-40 l / min.

В системата за транспортиране на кислород кръвоносният апарат е ограничаващото звено, следователно съотношението на максималната стойност на МОК, което се проявява по време на най-интензивната мускулна работа, със стойността му в условията на основен метаболизъм, дава представа за функционалния резерв на цялата сърдечно-съдова система Същото съотношение отразява функционалния резерв на самото сърце по отношение на неговата хемодинамична функция. Хемодинамичният функционален резерв на сърцето при здрави хора е 300–400%. Това означава, че MOF в покой може да бъде увеличен с 3-4 пъти. Физически обучените лица имат по-висок функционален резерв - той достига 500-700%.

Чрез разделяне на минутния обем на броя на сърдечните удари в минута може да се изчисли систоличният обем на кръвта.

Систоличен кръвен обем - Обемът на кръвта, изпомпвана от всяка камера в големия съд (аорта или белодробна артерия) в един сърдечен ритъм, се нарича систоличен или инсултен кръвен обем.

Най-голям систоличен обем се наблюдава при сърдечна честота от 130 до 180 удара / мин. При сърдечна честота над 180 удара / мин, систоличният обем започва да намалява значително.

При сърдечна честота 70 - 75 в минута систоличният обем е 65 - 70 ml кръв. При човек с хоризонтално положение на тялото в покой систоличният обем е от 70 до 100 ml.

В покой обемът на изхвърлената от вентрикула кръв обикновено е от една трета до половината от общото количество кръв, съдържащо се в тази камера на сърцето до края на диастолата. Резервният обем кръв, останал в сърцето след систола, е вид депо, което осигурява увеличаване на сърдечния дебит в ситуации, в които е необходимо бързо засилване на хемодинамиката (например при физическо натоварване, емоционален стрес и др.).

Трябва да се отбележи, че в покой в ​​систола около половината от кръвта в тях се изхвърля от вентрикулите. Това създава резервен обем, който може да бъде мобилизиран, когато е необходимо бързо и значително увеличаване на сърдечния дебит. Резервният кръвен обем е един от основните определящи фактори на функционалния резерв на сърцето по отношение на специфичната му функция - движението на кръвта в системата. С увеличаване на резервния обем съответно се увеличава максималният систоличен обем, който може да бъде изхвърлен от сърцето в условията на интензивната му дейност. С адаптивни реакции на кръвоносния апарат се постигат промени в систоличния обем с помощта на механизми за саморегулация под въздействието на екстракардиални нервни механизми. Регулаторните влияния се реализират при промени в систоличния обем чрез въздействие върху контрактилната сила на миокарда. С намаляване на силата на сърдечния ритъм систоличният обем пада.

Фактори, влияещи върху систоличния обем и минутния обем:

 1. телесно тегло, което е пропорционално на теглото на сърцето. С телесно тегло 50 - 70 кг - обем на сърцето 70 - 120 мл;
 2. количеството кръв, което тече към сърцето (венозно връщане на кръвта) - колкото по-голямо е венозното връщане, толкова по-голям е систоличният обем и минутен обем;
 3. сърдечната честота влияе върху систоличния обем, а честотата - върху минутния обем.

Прието е също така да се изчисли стойността на сърдечния индекс, което е съотношението на IOC в l / min към телесната повърхност в m 2. Средната стойност на този показател за „стандартен“ мъж е 3 l / min × m 2. Минутният и систоличният кръвен обем и сърдечният индекс са обединени от обща концепция - сърдечен дебит.

Систоличният и минутният обем на кръвния поток са променливи. Значенията им се променят в зависимост от условията, в които се намира организмът и каква работа върши. По време на мускулна работа има значително увеличение на IOC до 25 - 30 литра, което може да се дължи на увеличаване на сърдечната честота и увеличаване на систолния обем поради използването на резервен обем. При нетренирани лица IOC се увеличава, обикновено поради увеличаване на сърдечната честота. При обучените по време на работа с умерена тежест се наблюдава увеличаване на систоличния обем и много по-малко, отколкото при нетренираните, увеличаване на сърдечната честота. В случай на много упорита работа, например, когато спортните състезания изискват огромно мускулно напрежение, дори при добре обучени спортисти, заедно с увеличаване на систоличния обем, се отбелязва увеличаване на сърдечната честота и, следователно, увеличаване на кръвоснабдяването на работещите мускули, в резултат на което се създават условия, които осигуряват по-голяма работоспособност. Броят на сърдечните контракции при тренираните може да достигне 200 - 220 в минута при голямо натоварване..

Обем на систоличната кръв

В клиничната литература понятието "минутен обем на кръвообращението" (MCV) се използва по-често..

Минутният обем на кръвообращението характеризира общото количество кръв, изпомпвана от дясното и лявото сърце през една минута в сърдечно-съдовата система. Размерът на минутния обем на кръвообращението е l / min или ml / min. За да неутрализира влиянието на отделните антропометрични разлики върху стойността на МОК, то се изразява като сърдечен индекс. Сърдечният индекс е стойността на минутния обем на кръвообращението, разделен на повърхността на тялото в m. Размери на сърдечния индекс - l / (min • m2).

В системата за транспортиране на кислород кръвоносният апарат е ограничаващото звено, следователно съотношението на максималната стойност на IOC, което се проявява по време на най-интензивната мускулна работа, със стойността му в условията на основния метаболизъм, дава представа за функционалния резерв на сърдечно-съдовата система. Същото съотношение отразява функционалния резерв на сърцето в неговата хемодинамична функция. Хемодинамичният функционален резерв на сърцето при здрави хора е 300-400%. Това означава, че MBC в покой може да бъде увеличен с коефициент 3-4. Физически обучените лица имат по-висок функционален резерв - той достига 500-700%.

За условия на физическа почивка и хоризонтално положение на тялото на субекта нормалните стойности на минутния обем на кръвообращението (MVC) съответстват на диапазона от 4-6 l / min (по-често се дават стойности от 5-5,5 l / min). Средните стойности на сърдечния индекс варират от 2 до 4 l / (min • m2) - по-често се дават стойности от порядъка на 3-3,5 l / (min • m2).

Фигура: 9.4. Фракции на диастолния капацитет на лявата камера.

Тъй като обемът на кръвта при хората е само 5-6 литра, пълната циркулация на целия обем кръв се случва за около 1 минута. По време на упорита работа IOC при здрав човек може да се увеличи до 25-30 l / min, а при спортисти - до 30-40 l / min.

Факторите, които определят величината на стойността на минутния обем на кръвообращението (MCV), са систоличният обем на кръвта, сърдечната честота и венозното връщане на кръвта към сърцето..

Обем на систоличната кръв. Обемът на кръвта, изпомпвана от всяка камера в големия съд (аорта или белодробна артерия) по време на един сърдечен ритъм, се нарича систоличен или инсултен кръвен обем.

В покой обемът на изхвърлената от вентрикула кръв обикновено е от една трета до половината от общото количество кръв, съдържащо се в тази камера на сърцето до края на диастолата. Резервният обем кръв, останал в сърцето след систола, е вид депо, което осигурява увеличаване на сърдечния дебит в ситуации, в които е необходимо бързо засилване на хемодинамиката (например при физическо натоварване, емоционален стрес и др.).

Таблица 9.3. Някои параметри на системната хемодинамика и помпената функция на сърцето при хората (в основни метаболитни условия)

Стойността на систоличния (инсултен) кръвен обем е в голяма степен предопределена от крайния диастоличен обем на вентрикулите. В покой диастоличният капацитет на вентрикулите на сърцето е разделен на три фракции: ударен обем, базален резервен обем и остатъчен обем. Всички тези три фракции заедно съставляват крайния диастоличен кръвен обем, съдържащ се в камерите (фиг. 9.4).

След изхвърлянето на систоличния обем кръв в аортата, обемът на кръвта, останал във вентрикула, е крайният систолен обем. Разделя се на основен резервен обем и остатъчен обем. Базалният резервен обем е количеството кръв, което може допълнително да бъде изхвърлено от вентрикула с увеличаване на силата на миокардните контракции (например при физическо натоварване на тялото). Остатъчният обем е количеството кръв, което не може да бъде изтласкано от вентрикула дори при най-мощния пулс (вж. Фиг. 9.4).

Резервният кръвен обем е един от основните определящи фактори на функционалния резерв на сърцето по отношение на специфичната му функция - движението на кръвта в системата. С увеличаване на резервния обем, съответно, се увеличава максималният систоличен обем, който може да бъде изхвърлен от сърцето в условията на интензивната му активност.

Регулаторните влияния върху сърцето се осъществяват при промяна на систоличния обем чрез въздействие върху контрактилната сила на миокарда. С намаляване на силата на сърдечния ритъм систоличният обем намалява.

При човек с хоризонтално положение на тялото в покой систоличният обем е от 60 до 90 ml (Таблица 9.3).

Фракция на изтласкване на здравето и здравето и ударния обем

Хемодинамични показатели

Инсултен (систоличен) кръвен обем (SVV) е количеството телесна течност, което сърцето изхвърля с едно свиване. Този показател е взаимосвързан с редица други. Те включват минутния обем кръв (MVV) - количеството, отделено от една камера за 1 минута, както и броят на сърдечните удари (HR) - това е сумата от контракциите на сърцето за единица време.

Формулата за изчисляване на IOC е следната:

IOC = SV * HR

Например, SV е 60 ml, а сърдечната честота за 1 минута е 70, тогава IOC е 60 * 70 = 4200 ml.

За да се определи ударният обем на сърцето, IOC трябва да бъде разделен на сърдечната честота

Други хемодинамични параметри включват крайни диастолни и систолични обеми. В първия случай (EDV) е количеството кръв, изпълващо вентрикула в края на диастолата (в зависимост от пола и възрастта - в диапазона от 90 до 150 ml).

Крайният систоличен обем (ESV) е стойността, останала след систола. В покой е по-малко от 50% от диастоличното, приблизително 55-65 ml.

Фракцията на изтласкване (EF) е мярка за това колко ефективно сърцето работи с всеки удар. Процентът от обема на кръвта, който навлиза в аортата от вентрикула по време на свиване. При здрав човек този показател е нормален и в покой е 55-75%, а при физическа активност достига 80%.

Минутният обем на кръвта без напрежение е 4,5-5 литра. С преминаването към интензивни физически упражнения индикаторът се увеличава до 15 l / минута или повече. По този начин сърдечната система задоволява нуждите на тъканите и органите от хранителни вещества и кислород за поддържане на метаболизма..

Хемодинамичните параметри на кръвта зависят от нивото на фитнес. Стойността на систоличния и минутен обем на човек се увеличава с течение на времето с леко увеличаване на броя на сърдечните удари. При нетренираните хора сърдечната честота се увеличава и систоличната продукция остава почти непроменена. Увеличението на SVC зависи от увеличаване на притока на кръв към сърцето, след което MVV също се променя.

Сърдечна недостатъчност в напреднала възраст

В напреднала възраст, ако човек се е движил малко през живота си, стените на сърцето му изтъняват и систоличният обем не надвишава 20 ml. Това е много малко. Сърцето не е свикнало да изпразва напълно камерите, то отслабва.

В резултат на това възрастните хора развиват сърдечна недостатъчност. Когато клапаните са повредени, сърцето не може да работи с пълна сила и тогава кардио тренировките са опасни..

Необходимо е да водите здравословен начин на живот и да ходите по-често на чист въздух. Хипокинезията (обездвижване) допринася за стареенето на тялото, загуба на сила и сърдечна недостатъчност.

Какво влияе върху сърдечния дебит

Това са няколко показателя:

 • систоличният обем кръв, постъпващ в дясното предсърдие и вентрикула („дясно сърце“) и налягането, което създава - предварително натоварване.
 • съпротивлението, което сърдечният мускул изпитва в момента на изхвърляне на следващия обем кръв от лявата камера - последващо натоварване.
 • период и скорост на сърдечни контракции и контрактилитет на миокарда, които се променят под въздействието на чувствителната и парасимпатиковата нервна система.

Свиваемост - способността да се генерира усилие от сърдечния мускул при всякаква дължина на мускулното влакно. Съвкупността от всички тези характеристики, разбира се, влияе върху минутния обем на кръвта, скоростта и ритъма, както и върху други сърдечни показатели..

Ултразвук - норми и декодиране

Ултразвуково изследване на сърцето

Ултразвуковото изследване предоставя няколко показателя, по които лекарят преценява състоянието на сърдечния мускул, по-специално функционирането на лявата камера.

 1. Сърдечен дебит, скорост 55-60%;
 2. Размерът на атриума на дясната камера, нормата е 2,7-4,5 cm;
 3. Аортен диаметър, норма 2,1-4,1 cm;
 4. Размерът на атриума на лявата камера, нормата е 1,9-4 cm;
 5. Ударен обем, норма 60-100 см.

Важно е да се оценява не всеки показател поотделно, а цялостната клинична картина. Ако има отклонение от нормата в по-голямата или по-малката посока само на един показател, ще са необходими допълнителни изследвания за определяне на причината.

Действие за допълнително зареждане

С повишаване на кръвното налягане или увеличаване на натоварването, обемът на изхвърлената кръв също може да се увеличи. Това свойство е документирано и експериментално потвърдено преди много години, което позволи да се направят подходящи изменения в изчисленията и формулите.

Ако кръвта от лявата камера се изхвърли при условия на повишено съпротивление, тогава за известно време обемът на остатъчната кръв в лявата камера ще се увеличи, разширяемостта на миофибрилите ще се увеличи, това увеличава ударния обем и в резултат минутният обем кръв се увеличава според правилото на Франк-Старлинг. След няколко такива цикъла обемът на кръвта се връща към първоначалната си стойност. Автономна нервна система - външен регулатор на сърдечния дебит.

Вентрикуларното налягане на пълнене, варирането и контрактилитета могат да променят ударния обем. Централното венозно налягане и вегетативната нервна система са фактори, които контролират сърдечния дебит.

И така, ние разгледахме понятията и определенията, посочени в преамбюла на тази статия. Надяваме се, че информацията, представена по-горе, ще бъде полезна за всички хора, които се интересуват от изразената тема..

Сърдечният мускул се свива до 4 милиарда пъти в живота на човек, осигурявайки до 200 милиона литра кръв на тъканите и органите. Така нареченият сърдечен дебит при физиологични условия е 3,2 до 30 l / min. Кръвният поток в органите се променя, удвоява се в зависимост от силата на тяхното функциониране, което се определя и характеризира с няколко хемодинамични параметри.

Теоретично изчисление на систолния обем на сърцето

Чрез груби изчисления може да се изчисли съответствието между сърдечния обем, максималния систоличен (ударен) обем и сърдечния обем (минутен обем). Измервайки обема на сърцето, може да си представим, че този обем се състои от обема на четирите камери на сърцето и обема на самия сърдечен мускул. Според медицинските доклади сърдечната маса на човек е средно 310 грама, а за активно трениращите спортисти тя варира от 300-550 грама.

 • 1. Масата на сърцето зависи от обема (според физическата формула m = c * V, където m е масата, c е плътността, V е обемът).
 • 2. Ако вземем предвид, че плътността на мускулатурата на сърцето е по-голяма от единица, то съгласно формулата, следваща горното V = m / p, обемът на миокарда в милилитри е малко по-малък от масата му в грамове.
 • 3. Нека c = 1,033 - приблизителната стойност на плътността на сърдечния мускул, m = 310 грама - стойността на сърдечната маса, тогава обемът на миокарда, изчислен по формулата V = 310 / 1,033 е приблизително равен на 300 ml.

Таблица 6 показва последния етап от изчисляването на обема на сърцето.

 • 4. Ако вземем диастоличния обем на сърцето (колона 1 от таблица 6) и извадим от него приблизителната стойност на обема на миокарда (колона 2 от таблица 6), получаваме общия обем от четири камери.
 • 5. Ако тази цифра се раздели на 4, получаваме приблизително максималния анатомичен обем на лявата камера. Това може да се нарече анатомичен инсултен (систоличен) обем. Такива изчислени стойности са представени в колона 3 на таблица 6.

Обемът на сърцето (диастоличен обем) при нетренирани хора е средно 600-800 ml, а при спортисти - до 1200 ml. Увеличаването на размера на сърцето се случва при аеробни спортисти. Максималната известна стойност от 1700ml е свързана с името "бичи сърце".

Всъщност сърцето никога не се изпразва напълно в систола. Ако приемем, че минималният остатъчен обем на кръвта в края на систолата е 10-15 ml, получаваме анатомичния и физиологичния максимум (колона 4 от таблица 6).

Зависимост на теоретичния максимален систоличен обем на кръвта (SD) от размера на сърцето

Диастоличен обем на сърцето, млОценена маса на миокарда, gАнатомичен SB, млАнатомичен и физиологичен максимум CO, ml
1234
 • 1300
 • 1200
 • 1100
 • 1000
 • 900
 • 800
 • 700
 • 600
 • 500
 • 450
 • 400
 • 350
 • 300
 • 275
 • 250
 • 225
 • 200
 • 175
 • 212
 • 200
 • 187
 • 175
 • 156
 • 137
 • 118
 • 100
 • 82
 • 200
 • 190
 • 177
 • 165
 • 146
 • 127
 • 108
 • 95
 • 80

Графичен израз на зависимостта на максималния систоличен и минутен кръвен обем от диастоличния сърдечен обем (размер на сърцето) (HV) е показан на Фигура 2.

Фигура 2 Максимални теоретично възможни стойности на IOC и CO в зависимост от диастоличния обем на сърцето (HV)

Изчисленият CO също може да бъде получен чрез познаване на CO (IOC) и сърдечната честота. (CO = сърдечна честота / сърдечна честота) При най-интензивната физическа активност при спортисти пулсът се повишава до приблизително 180 удара / мин. Ако приемем, че сърцето при тази скорост на свиване е в състояние да поддържа максималния систоличен обем, получаваме стойностите на CO, представени в таблица 7.

Стойността на систоличния кръвен обем в зависимост от минутния кръвен обем, със сърдечна честота от 180 удара / мин

MOQ, л / мин363432тридесет28262422.20.18.шестнадесет
Сърдечен ритъм180180180180180180180180180180180
Сок, мл36000/180 = 200 и т.н..18817716615514413312211110089

Как се регулира този процес в миокарда?

Контракция на сърдечния мускул възниква, ако концентрацията на калций в клетката стане повече от 100 mmol, чувствителността на съкратителния апарат към калций е по-малко важна.

По време на периода на покой на клетката калциевите йони си проправят път в кардиомиоцита през L-каналите на мембраната и също се освобождават вътре в самата клетка в нейната цитоплазма от саркоплазмения ретикулум. Поради двойния път на навлизане на този микроелемент, концентрацията му бързо се увеличава и това е началото на свиването на сърдечния миоцит. Този двоен начин на „запалване“ е характерен само за сърцето. Ако няма доставка на извънклетъчен калций, тогава няма да има свиване на сърдечния мускул.

Хормонът норепинефрин, който се секретира от окончанията на симпатиковите нерви, увеличава скоростта на свиване и свиваемост на сърцето, като по този начин увеличава сърдечния дебит. Това вещество принадлежи към физиологичните инотропни агенти. Дигоксин е инотропно лекарство, което се използва в определени случаи за лечение на сърдечна слабост.

Как да увеличим намалената фракция на изтласкване?

На първо място се предписват лекарства, насочени към премахване на основната причина за намалената фракция на изтласкване. Задължителен момент от лечението е приемът на лекарства, които повишават контрактилитета на миокарда (сърдечни гликозиди). Лекарят избира дозировката и продължителността на лечението въз основа на резултатите от теста, неконтролираният прием може да доведе до гликозидна интоксикация.

Сърдечната недостатъчност не се лекува само с хапчета. Пациентът трябва да контролира режима на пиене, дневният обем изпита течност не трябва да надвишава 2 литра. Солта трябва да бъде премахната от диетата. Освен това се предписват диуретици, бета-блокери, АСЕ инхибитори, дигоксин. Лекарствата, които намаляват нуждата на сърцето от кислород, ще помогнат за облекчаване на състоянието..

Съвременните хирургични методи възстановяват притока на кръв при исхемична болест и премахват тежки сърдечни дефекти. Може да се инсталира изкуствен сърдечен драйвер срещу аритмия. Операцията не се извършва, когато процентът на сърдечния дебит падне под 20%.

Определяне на сърдечната честота

Вземете хронометър или часовник.

Пулсът е броят на сърдечните удари за единица време. Обикновено се измерва за една минута. Това е много лесно да се направи, но се нуждаете от устройство, което да отчита точно секундите..

 • Можете да опитате да броите удари и секунди психически, но това ще бъде неточно, тъй като ще бъдете фокусирани върху пулса, а не върху вътрешното усещане за време..
 • По-добре да настроите таймер, за да се концентрирате само върху броенето на ударите. Във вашия смартфон има таймер.

Намерете пулса си.

Въпреки че на тялото ви има много точки, където можете да усетите пулса си, най-лесният начин да го намерите е от вътрешната страна на китката ви. Друго местоположение е отстрани на гърлото, където е шийната вена. Когато усетите за пулс и можете ясно да усетите удара му, поставете показалеца и средния пръст на другата си ръка на мястото на удара.

 • Обикновено пулсът се усеща най-добре от вътрешната страна на китката, на линия, мислено изтеглена от показалеца през китката и около 5 см над първата гънка върху нея.
 • Може да се наложи да преместите малко пръсти напред-назад, за да откриете къде пулсът ще се чува най-ясно..
 • Можете леко да натиснете китката си с пръсти, за да усетите пулса. Ако обаче ви се налага да натискате твърде силно, сте избрали грешното място. Опитайте се да преместите пръстите си в друга точка.

Започнете да броите броя на ударите.

Когато намерите пулса си, включете хронометъра или погледнете часовника с втората стрелка, изчакайте, докато достигне 12 и започнете да броите ударите. Пребройте броя удари за една минута (докато втората ръка се върне на 12). Това число е вашият пулс..

 • Ако ви е трудно да преброите ударите за цяла минута, можете да преброите 30 секунди (докато втората ръка стане 6) и след това да умножите резултата по две..
 • Можете също така да преброите попаденията за 15 секунди и да умножите по 4.

Определяне на ударния обем

 1. Вземете ехокардиограма.

Пулсът е просто броят на сърдечните удари в минута, а ударният обем е обемът на кръвта, изпомпвана от лявата камера на сърцето с всеки удар. Измерва се в милилитри и е много по-трудно да се определи. За това се провежда специално проучване, наречено ехокардиография (ехо).

Изчислете областта на изхода на лявата камера (LVOT).

Изходът на лявата камера е зоната на сърцето, през която кръвта навлиза в артериите. За да изчислите ударния обем, трябва да знаете областта на изхода на лявата камера (LVOT) и интегралния поток на изхода на лявата камера (LVEF).

Определете интеграла на скоростта на кръвния поток.

Интегралът на потока е интегралът на скоростта, с която кръвният поток преминава през съд или клапан с течение на времето. За да изчисли VOLVI, специалистът ще измери потока, използвайки доплер ехокардиография. За целта той използва специална функция на ехокардиографа.

За да се определи VOLVI, площта под аортната крива се изчислява с помощта на импулсно-вълнов доплер. Специалистът може да направи множество измервания, за да заключи за ефективността на сърцето ви..

Изчислете силата на удара.

За да определите ударния обем, извадете обема на кръвта в камерата преди инсулт (краен диастоличен обем, EDV) от обема на кръвта в камерата в края на удара (краен систоличен обем, ESV). Обем на удара = KDO - KSO. Ударният обем обикновено се свързва с лявата камера, но може и с дясната. Обикновено ударният обем на двете вентрикули е еднакъв.

Определете сърдечния дебит.

И накрая, за да изчислите сърдечния дебит, умножете пулса по ударния обем. Това е доста просто изчисление, което ви казва колко кръв изпомпва сърцето ви за една минута. Формулата е: Пулс x Инсултен обем = Сърдечен дебит. Например, ако сърдечната честота е 60 удара в минута и ударният обем е 70 ml, получавате:

Фактори, влияещи върху сърдечния дебит

Разберете какво означава сърдечната честота.

Можете по-добре да разберете какво представлява сърдечната дебит, ако знаете какво му влияе. Най-непосредственият фактор е сърдечната честота (пулс), което е броят на сърдечните удари в минута. Колкото по-бърз е пулсът, толкова повече кръв се изпомпва в тялото. Нормалният пулс е 60–100 удара в минута. Ако сърцето бие твърде бавно, това се нарича брадикардия - състояние, при което сърцето изпомпва твърде малко кръв в кръвообращението.

Сряда, 24 декември 2014 г..

Ударен обем на сърцето

Обикновен човек:

Ударен обем - 60-90 мл. Честота на пулса при натоварване - 150 удара в минута Минутен обем (изпомпван в минута) - 9-13,5 литра

Спортист:

Ударен обем - 150-200 мл. Честота на пулса при натоварване - 150 удара в минута Минутен обем (изпомпван в минута) - 22,5-30 литра

Систоличен и минутен кръвен обем

Основната физиологична функция на сърцето е освобождаването на кръв в съдовата система. Следователно количеството кръв, изхвърлено от вентрикула, е един от най-важните показатели за функционалното състояние на сърцето..

Количеството кръв, изхвърлено от вентрикула на сърцето за 1 минута, се нарича минутен обем. Същото е за дясната и лявата камера. Когато човек е в покой, минутният обем е средно около 4,5-5 литра.

Чрез разделяне на минутния обем на броя на сърдечните удари в минута може да се изчисли систоличният обем на кръвта. При сърдечна честота 70-75 в минута систоличният обем е 65-70 ml кръв.

Определянето на минималния обем кръв при хората се използва в клиничната практика.

Най-точният метод за определяне на минутния обем кръв при човек е предложен от Fick. Състои се в косвено изчисляване на минутния обем на сърцето, който се произвежда, знаейки:

 1. разликата между съдържанието на кислород в артериалната и венозната кръв;
 2. обема на кислорода, консумиран от човек за 1 минута. Нека приемем, че за 1 минута 400 ml кислород са влезли в кръвния поток през белите дробове и че количеството кислород в артериалната кръв е 8 об.% Повече, отколкото във венозната кръв. Това означава, че на всеки 100 ml кръв се абсорбира в белите дробове 8 ml кислород, следователно, за да се абсорбира цялото количество кислород, който е влязъл в кръвта през белия дроб за 1 минута, т.е., в нашия пример, 400 ml, е необходимо 100 400/8 = 5000 ml кръв. Това количество кръв е минутният обем кръв, който в случая е 5000 ml.

При използването на този метод е необходимо да се взема смесена венозна кръв от дясната половина на сърцето, тъй като кръвта на периферните вени има неравномерно съдържание на кислород в зависимост от интензивността на органите на тялото. През последните години смесена венозна кръв от човек се взема директно от дясната половина на сърцето с помощта на сонда, вкарана в дясното предсърдие през брахиалната вена. По очевидни причини обаче този метод за вземане на кръв не се използва широко..

Разработени са редица други методи за определяне на минутата и съответно на систоличния обем на кръвта. Много от тях се основават на методологичния принцип, предложен от Стюарт и Хамилтън. Състои се в определяне на разреждането и скоростта на циркулация на всяко вещество, въведено във вената. Понастоящем някои бои и радиоактивни вещества се използват широко за това. Веществото, инжектирано във вената, преминава през дясното сърце, белодробната циркулация, лявото сърце и навлиза в артериите на големия кръг, където се определя концентрацията му.

Последната вълнообразна параста пада и след това пада. На фона на намаляването на концентрацията на аналита, след известно време, когато частта от кръвта, съдържаща максималното му количество, преминава през лявото сърце за втори път, концентрацията му в артериалната кръв отново се увеличава леко (това е така наречената рециркулационна вълна) (фиг. 28). Отбелязва се времето от момента на въвеждане на веществото до началото на рециркулация и се изчертава крива на разреждане, т.е. промени в концентрацията (увеличаване и намаляване) на изпитваното вещество в кръвта. Знаейки количеството вещество, въведено в кръвта и съдържащо се в артериалната кръв, както и времето, необходимо на цялото количество да премине през цялата кръвоносна система, можете да изчислите минутния обем кръв, като използвате формулата: минутен обем в l / min = 60 I / C T, където I е количеството на въведеното вещество в милиграми; С е средната му концентрация в mg / l, изчислена от кривата на разреждане; T е продължителността на първата циркулационна вълна в секунди.

Фигура: 28. Крива на полулогаритмична концентрация на багрило, инжектирано във вена. R - рециркулационна вълна.

Сърдечно-белодробно лекарство. Влиянието на различни състояния върху стойността на систоличния обем на сърцето може да бъде изследвано в остър експеримент с помощта на метода на кардиопулмоналната подготовка, разработен от I. II. Павлов и Н. Я. Чистович и по-късно подобрени от Е. Старлинг.

С тази техника животното се изключва от системното кръвообращение чрез лигиране на аортата и кухата вена. Коронарната циркулация, както и кръвообращението през белите дробове, т.е. малкият кръг, се запазват непокътнати. Канюлите се вкарват в аортата и вената кава, които са свързани със система от стъклени съдове и гумени тръби. Кръвта, изхвърлена от лявата камера в аортата, протича през тази изкуствена система, навлиза във вената кава и след това в дясното предсърдие и дясната камера. От тук кръвта се насочва към белодробния кръг. След преминаване на капилярите на белите дробове, които ритмично се надуват с духане, кръвта, обогатена с кислород и отделяща въглероден диоксид, както при нормални условия, се връща в лявото сърце, откъдето отново се влива в изкуствен голям кръг от стъклени и гумени тръби.

С помощта на специално устройство е възможно чрез промяна на съпротивлението, срещано от кръвта в изкуствения голям кръг, да се увеличи или намали притока на кръв към дясното предсърдие. По този начин кардиопулмоналното лекарство дава възможност да се променя натоварването на сърцето по желание.

Експериментите с кардиопулмонално лекарство позволили на Старлинг да установи закона на сърцето. С увеличаване на кръвоснабдяването на сърцето в диастола и следователно с повишено разтягане на сърдечния мускул, силата на сърдечните контракции се увеличава, следователно, изтичането на кръв от сърцето, с други думи, систоличният обем се увеличава. Този важен модел се наблюдава и когато сърцето работи в цял организъм. Ако увеличим масата на циркулиращата кръв чрез въвеждане на физиологичен разтвор и по този начин увеличаваме притока на кръв към сърцето, тогава систоличният и минутен обем се увеличават (Фиг. 29).

Фигура: 29. Промени в налягането в дясното предсърдие (1), минутния обем на кръвта (2) и сърдечната честота (числа под кривата) с увеличаване на количеството циркулираща кръв в резултат на въвеждането на физиологичен разтвор във вената (според Шарпей - Шефер). Периодът на инжектиране е отбелязан с черна ивица..

Зависимостта на силата на сърдечните контракции и величината на систоличния обем от кръвонапълването на вентрикулите в диастола и следователно от разтягането на техните мускулни влакна се наблюдава в редица случаи на патология.

В случай на недостатъчност на аортната полулунна клапа, когато има дефект в тази клапа, лявата камера по време на диастола получава кръв не само от предсърдието, но и от аортата, тъй като част от кръвта, изхвърлена в аортата, се връща в камерата през отвора на клапата. Следователно вентрикулът е преразпънат от излишната кръв; съответно, според закона на Старлинг, силата на сърдечните контракции се увеличава. В резултат на това, поради увеличената систола, въпреки дефекта на аортната клапа и връщането на част от кръвта към вентрикула от аортата, кръвоснабдяването на органите остава на нормално ниво.

Промени в минутния обем на кръвта по време на работа. Обемът на систоличната и минутната кръв не са постоянни стойности, а напротив, те са много променливи в зависимост от условията, в които се намира тялото и каква работа върши. По време на мускулна работа се наблюдава много значително увеличаване на минутния обем (до 25-30 литра). Това може да се дължи на увеличаване на сърдечната честота и увеличаване на систолния обем. При нетренирани хора увеличаването на минутния обем обикновено се случва поради увеличаване на сърдечната честота.

При обучени хора по време на работа с умерена тежест се наблюдава увеличаване на систоличния обем и много по-малко увеличение на сърдечната честота, отколкото при нетренираните хора. С много голям обем работа, например, в спортно състезание, изискващо огромен стрес, дори при добре обучени спортисти, заедно с увеличаване на систолния обем, се забелязва и увеличаване на сърдечната честота. Увеличаването на сърдечната честота в комбинация с увеличаване на систоличния обем води до много голямо увеличение на минутния обем и, следователно, увеличаване на кръвоснабдяването на работещите мускули, което създава условия, които осигуряват по-голяма ефективност. Броят на сърдечните контракции при обучени хора може да достигне 200 или повече в минута при много голямо натоварване..

Ударният обем на лявата камера е средно

Минутният обем кръв, формулата, по която се изчислява този показател, както и други важни моменти, със сигурност трябва да са в багажа на знанията на всеки студент по медицина и още повече на тези, които вече се занимават с медицински дейности. Какъв е този показател, как влияе на човешкото здраве, защо е важен за лекарите, а също и какво зависи от него - всеки младеж или момиче, които искат да постъпят в медицинско училище, търсят отговори на тези въпроси. Това са проблемите, обхванати в тази статия..

Минутен обем кръв

За да се определи IOC, се изчислява количеството кръв, преминало през едно от предсърдията за 1 минута. Характеристиката се измерва в литри или милилитри. Вземайки предвид индивидуалността на човешкото тяло, както и разликата във физическите данни, специалистите въвеждат концепцията за сърдечния индекс (SI). Тази стойност се изчислява като отношение на IOC към общата телесна повърхност, което се измерва в квадратни метри. SI единицата е l / min. м².

Когато транспортира кислород през затворена система, кръвообращението играе ролята на своеобразен ограничител. Най-високият показател на минутния обем на кръвообращението, получен по време на максимално мускулно напрежение, в сравнение с показателя, регистриран при нормални условия, позволява да се определи функционалният резерв на сърдечно-съдовата система и по-специално на сърцето чрез хемодинамика.

Ако човек е здрав, хемодинамичният резерв варира от 300 до 400%. Цифрите информират, че без страх за състоянието на тялото е възможно трикратно или четирикратно увеличение на МОК, което се наблюдава в покой. При хората, които систематично се занимават със спорт и са добре развити физически, тази цифра може да надвишава 700%.

Когато тялото е в хоризонтално положение и не се изключва физическа активност, IOC е в диапазона от 4 до 5,5 (6) l / min. Нормалният SI при същите условия не излиза от границите 2–4 l / min. м².


Връзката на МОК с органи в покой

Количеството кръв, изпълващо кръвоносната система на нормален човек, е 5-6 литра. Една минута е достатъчна, за да завършите пълна верига. При тежка физическа работа, увеличени спортни натоварвания, IOC на обикновения човек се повишава до 30 л / мин, а при професионални спортисти дори повече - до 40.

В допълнение към физическото състояние, показателите на МОК до голяма степен зависят от:

 • систоличен обем на кръвта;
 • сърдечен ритъм;
 • функционалност и състояние на венозната система, чрез които кръвта се връща в сърцето.

Капиляри

Капилярите се характеризират с факта, че тяхната съдова стена е представена от един слой клетки, така че те са силно пропускливи за всички вещества с ниско молекулно тегло, разтворени в кръвната плазма. Тук има обмен на вещества между тъканната течност и кръвната плазма. Когато кръвта преминава през капилярите, кръвната плазма се обновява напълно 40 пъти с интерстициална (тъканна) течност; обемът на дифузия само през общата обменна повърхност на капилярите на тялото е около 60 l / min или около 85000 l / ден; налягането в началото на артериалната част на капиляра е 37,5 mm Hg. в.; ефективното налягане е около (37,5 - 28) = 9,5 mm Hg. в.; налягането в края на венозната част на капиляра, насочено навън от капиляра, е 20 mm Hg. в.; ефективното реабсорбционно налягане е близко (20 - 28) = - 8 mm Hg. ул.

Обем на систоличната кръв

Систоличният обем на кръвта се отнася до количеството кръв, изтласкано от вентрикулите в големите съдове по време на един сърдечен ритъм. Въз основа на този показател се прави заключение за силата и ефективността на сърдечния мускул. Освен систолична, тази характеристика често се нарича ударен обем или OV..


Систоличният обем на кръвообращението се изчислява от количеството кръв, изтласкано от сърцето в съдовете по време на едно свиване

В покой и при липса на физическо натоварване, за едно свиване на сърцето до диастола се изтласква 0,3-0,5 обем кръв, запълвайки камерата му. Останалата кръв е резерв, който може да се използва в случай на рязко увеличаване на физическата, емоционалната или друга активност..

Кръвта, останала в камерата, се превръща в основната детерминанта, която определя функционалния резерв на сърцето. Колкото по-голям е резервният обем, толкова повече кръв може да бъде доставена в кръвоносната система, ако е необходимо.

Когато кръвоносният апарат започне да се приспособява към определени условия, систоличният обем претърпява промяна. В процеса на саморегулация активно се включват извънсърдечните нервни механизми. В този случай основният ефект е върху миокарда, или по-скоро, върху силата на неговото свиване. Намаляването на силата на миокардните контракции води до намаляване на систолния обем.

За обикновения човек, чието тяло е в хоризонтално положение и не изпитва физически стрес, е нормално, ако DU варира между 70-100 ml.

Фактори, влияещи върху МОК

Прочетете повече: Сърдечен индекс и неговата честота

Сърдечният изход е променлива стойност и има много фактори за неговата промяна. Един от тях е пулсът, който се изразява в сърдечната честота. В покой и в хоризонтално положение на тялото, средната му стойност е 60–80 удара в минута. Промяната в пулса настъпва под влияние на хронотропни влияния и инотропни.

Увеличаването на сърдечната честота води до увеличаване на минутния обем на кръвта. Тези промени играят важна роля в процеса на ускоряване на адаптирането на МОК към съответната ситуация. Когато се упражнява екстремен ефект върху тялото, увеличаване на сърдечната честота се наблюдава 3 или повече пъти в сравнение с нормалното. Сърдечната честота се променя под хронотропното влияние на симпатиковия и блуждаещия нерв върху синоатриалния възел на сърцето. Успоредно с хронотропните промени в сърдечната дейност, инотропните ефекти могат да се упражняват върху миокарда.

Системната хемодинамика също се определя от работата на сърцето. За да се изчисли този показател, е необходимо да се умножат данните за средното налягане и масата на кръвта, която се изпомпва в аортата за определен интервал от време. Резултатът информира за това как функционира лявата камера. За да се установи работата на дясната камера, е достатъчно да се намали получената стойност с 4 пъти.

Ако показателите на сърдечния дебит не съответстват на нормата и в същото време няма външни влияния, тогава фактът показва нарушена сърдечна функция, следователно, наличието на патология.

Сърдечна функция

Основната функция на сърцето е доставянето до органите и тъканите на определен обем кръв за единица време (обем кръв в минута), поради състоянието на самото сърце и условията на работа в кръвоносната система. Тази най-важна мисия на сърцето се изучава дори в ученическите години. Повечето учебници по анатомия, за съжаление, не покриват малко тази функция. Сърдечен дебит - производно на ударния обем и сърдечната честота.

Намален сърдечен дебит

Най-честите причини за нисък сърдечен дебит са нарушенията на основните функции на сърцето. Те включват:

 • увреден миокард;
 • блокирани коронарни съдове;
 • необичайно работещи сърдечни клапи;
 • сърдечна тампонада;
 • нарушени метаболитни процеси, протичащи в сърдечния мускул.


В случай, че при намаляване на сърдечния дебит тъканите вече не се снабдяват с хранителни вещества, кардиогенен шок е възможен

Основната причина, водеща до намаляване на сърдечния дебит, се крие в недостатъчното снабдяване на сърцето с венозна кръв. Този фактор влияе отрицателно на IOC. Процесът се дължи на:

 • намаляване на количеството кръв, участващо в кръвообращението;
 • намаляване на тъканната маса;
 • запушване на големи вени и разширяване на общите.

Намаляването на количеството циркулираща кръв допринася за намаляване на IOC до критичен праг. В съдовата система започва да се усеща липса на кръв, което влияе върху връщането й към сърцето.

При припадък, причинен от смущения в нервната система, малките артерии се разширяват и вените се увеличават. Резултатът е намаляване на кръвното налягане и в резултат на това недостатъчен обем кръв, постъпващ в сърцето..

Ако съдовете, доставящи кръв към сърцето, претърпят промени, е възможно тяхното частично припокриване. Това веднага се отразява в периферните съдове, които не участват в кръвоснабдяването на сърцето. В резултат на това намаленото количество кръв, течаща към сърцето, причинява синдром на малък сърдечен дебит. Основните му симптоми са:

 • спад на кръвното налягане;
 • намален сърдечен ритъм;
 • тахикардия.

Този процес е придружен от външни фактори: студена пот, малък обем уриниране и обезцветяване на кожата (бледност, синьо обезцветяване).

Окончателната диагноза се поставя от опитен кардиолог след задълбочен преглед на резултатите от теста.

Артериална система

Артериите, които не съдържат почти никакъв гладък мускул, но имат мощна еластична мембрана, изпълняват главно „буферна“ роля, изглаждайки спада на налягането между систолното и диастолното. Стените на артериите се разтягат еластично, което им позволява да получат допълнителен обем кръв, който се "хвърля" от сърцето по време на систола и само умерено, с 50-60 mm Hg, повишава налягането. По време на диастола, когато сърцето не изпомпва нищо, еластичното разтягане на артериалните стени поддържа налягането, предотвратявайки падането му до нула и по този начин осигурява непрекъснатостта на кръвния поток. Това е разтягането на съдовата стена, което се възприема като пулс. Артериолите са развили гладки мускули, благодарение на което те са в състояние активно да променят лумена си и по този начин да регулират устойчивостта на кръвния поток. Именно артериолите са най-големият спад на налягането и именно те определят съотношението на кръвния поток и кръвното налягане. Съответно артериолите се наричат ​​резистивни съдове..

Повишен сърдечен дебит

Нивото на сърдечния дебит зависи не само от физическата активност, но и от психо-емоционалното състояние на човек. Работата на нервната система може да намалее и да увеличи IOC.

Спортните дейности са придружени от повишаване на кръвното налягане. Ускорението на метаболизма свива скелетните мускули и разширява артериолите. Този фактор позволява кислородът да се подава към мускулите в необходимата мярка. Упражненията водят до стесняване на големи вени, повишен пулс и повишена сила на контракциите на сърдечния мускул. Повишеното налягане причинява силен приток на кръв към скелетните мускули.

Повишеният сърдечен дебит се наблюдава най-често в следните случаи:

 • артериовенозна фистула;
 • тиреотоксикоза;
 • анемия;
 • липса на витамин В.

При артериовенозна фистула артерията е директно свързана с вената. Това явление се нарича фистула и се представя в два вида. Вродената артериовенозна фистула е придружена от доброкачествени лезии по кожата и може да бъде открита на всеки орган. В тази версия тя се изразява чрез ембрионални фистули, които не са достигнали етапите на вените или артериите.

Придобитата артериовенозна фистула се формира под въздействието на външно влияние. Създава се, ако има нужда от хемодиализа. Често фистулата е резултат от катетеризация, както и следствие от хирургическа интервенция. Тази фистула понякога придружава проникващи рани..

Голямата фистула провокира повишен сърдечен дебит. Когато придобие хронична форма, е възможна сърдечна недостатъчност, при която МОК достига критично високи нива..

Тиреотоксикозата се характеризира с ускорен пулс и високо кръвно налягане. Паралелно с това се случват не само количествени промени в кръвта, но и качествени. Ненормалното ниво на еритропатин и в резултат на това намалената маса на червените кръвни клетки допринасят за повишаване на нивото на тираксин. Резултатът е повишен сърдечен дебит.

При анемия вискозитетът на кръвта намалява и сърцето има възможност да го изпомпва в големи количества. Това води до повишен приток на кръв и повишен пулс. Тъканите получават повече кислород, което води до повишен сърдечен дебит и IOC.


Липсата на витамин В1 е причина за много патологии

Витамин В1 участва в образуването на кръв и има благоприятен ефект върху микроциркулацията на кръвта. Действието му осезаемо влияе върху работата на сърдечните мускули. Липсата на този витамин допринася за развитието на авитаминозна болест, един от симптомите на която е нарушена скорост на притока на кръв. При активен метаболизъм тъканите спират да абсорбират нужните им хранителни вещества. Тялото компенсира този процес чрез разширяване на периферните съдове. При тези условия сърдечният обем и венозното връщане могат да надвишат нормата два или повече пъти..

Циркулаторен механизъм

Това твърдение е напълно вярно за артериите и артериолите, капилярите и вените в капилярите и вените, появяват се спомагателни механизми, които са разгледани по-долу. Движението на артериалната кръв от вентрикулите се случва в изофигмичната точка на капилярите, където водата и солите се освобождават в интерстициалната течност и артериалното налягане се разтоварва до налягането в интерстициалната течност, чиято стойност е около 25 mm Hg. След това има реабсорбция (реабсорбция) на вода, соли и отпадъчни продукти на клетките от интерстициалната течност в посткапилярите под действието на смукателната сила на предсърдията (течен вакуум - движение на атриовентрикуларните прегради, AVP надолу) и след това - чрез гравитация към предсърдията под действието на гравитацията. Преместването на AVP нагоре води до предсърдна систола и едновременно до вентрикуларна диастола. Разликата в налягането се създава от ритмичната работа на предсърдията и вентрикулите на сърцето, което изпомпва кръвта от вените в артериите.

Фракция и диагностика на сърдечния дебит

Концепцията за фракция на изтласкване е въведена в медицината, за да се определи работата на сърдечните мускули по време на контракцията. Тя ви позволява да определите колко кръв е била изтласкана от сърцето в съдовете. Процент, избран за единица.

За обект на наблюдение се избира лявата камера. Неговата пряка връзка с голям кръг на кръвообращението ви позволява точно да определите сърдечната недостатъчност и да идентифицирате патологията.

Фракцията на изтласкване се присвоява в следните случаи:

 • с постоянни оплаквания от сърдечна функция;
 • болка в гърдите;
 • задух;
 • чести световъртежи и припадъци;
 • ниска ефективност, умора;
 • подуване на краката.

Първоначалният анализ се извършва с помощта на ЕКГ и ултразвуково оборудване.

Скорост на фракция

По време на всяко систолично състояние сърцето на човек, който не изпитва повишен физически и психо-емоционален стрес, хвърля до 50% от кръвта в съдовете. Ако този показател започне да намалява значително, се наблюдава дефицит, който показва развитието на исхемия, сърдечни заболявания, миокардни патологии и др..


A - фракцията е нормална, B - фракция 45%

За нормата на фракцията на изтласкване се взема показател 55–70%. Падането му до 45% и по-долу става критично. За да се предотвратят негативните последици от такова намаляване, особено след 40 години, е необходимо ежегодно посещение при кардиолог..

Ако пациентът вече има патологии на сърдечно-съдовата система, тогава в този случай става необходимо да се определи индивидуалният минимален праг.

След проучването и сравнението на данните, получени с нормата, лекарят прави диагноза и предписва подходяща терапия.

Ултразвукът не позволява да се разкрие пълната картина на патологията и тъй като лекарят се интересува повече от идентифицирането на причината за това заболяване, най-често е необходимо да се прибегне до допълнителни изследвания.


Фракция на сърдечния дебит при ултразвук

Лечение с ниска фракция

Ниският сърдечен дебит обикновено се свързва с общо неразположение. За нормализиране на здравето на пациента се предписва амбулаторно лечение. През този период работата на сърдечно-съдовата система се наблюдава постоянно, а самата терапия предполага прием на лекарства.

В особено критични случаи е възможна операция. Тази процедура се предшества от идентифициране на пациента с тежък дефект или сериозни нарушения на клапата.

Операцията става неизбежна, когато ниският сърдечен дебит става животозастрашаващ. Обикновената терапия обикновено е достатъчна.

Самолечение и профилактика на ниска фракция на изтласкване

За да нормализирате фракцията на изтласкване, трябва:

 • Въведете контрол върху приеманите течности, намалете обема им до 1,5-2 литра на ден.
 • Откажете солените и пикантни храни.
 • Отидете на диетични храни.
 • Намалете физическата активност.

Като превантивни мерки за избягване на отклонения от нормата на фракцията на сърдечния обем са:

 • отхвърляне на лоши навици;
 • поддържане на ежедневието;
 • ядене на храни, съдържащи желязо;
 • упражнения и лека гимнастика.

При най-малката неизправност на сърцето или дори съмнение за тези прояви е необходимо незабавно да посетите кардиолог. Навременното откриване на патологията значително опростява и ускорява нейното отстраняване.

Прогноза

Всички заболявания, които карат сърдечния цикъл да намалява или се увеличава, са хронични, няма пълно лечение за тях, но навременната и правилно подбрана терапевтична линия значително повишава качеството на живот и намалява риска от смърт. Лечението на патологичните процеси трябва да бъде постоянно, оттеглянето на лекарства води до влошаване на състоянието.

Лошата прогноза се характеризира с постоянно намаляване на показателя на фона на лечението. Състояние, когато циркадният индекс е под 1.1, се нарича "автономна деинервация" - това е признак на необратими нарушения, водещи до внезапен сърдечен арест.


Следваща Статия
Причини, симптоми и лечение на вегетативна криза и пристъпи на VSD